Logowanie do Systemu BIG.pl

zaloguj

Jeśli wolisz korzystać z poprzedniej wersji Systemu,
wejdź na stronę: https://system.infomonitor.pl/


Przydatne informacje


Produkty i Usługi

 • Raport o Sobie

  Raport o Sobie zawiera informacje, czy podmiot występujący do BIG o taki dokument widnieje w Rejestrze Dłużników BIG oraz na jaką kwotę zalega i kto go dopisał. Raport, zgodnie z Ustawą o BIG, raz na pół roku można pobrać za darmo.

  Podmiot, który chce uzyskać Raport o Sobie powinien przedstawić:

  W przypadku osób fizycznych:

  • dowód osobisty, bądź jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (w przypadku wysyłania wniosku pocztą) lub skan (w przypadku pobierania raportu przez Internet) zawierające imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie);

  Zarejestruj się i sprawdź Raport o Sobie

  W przypadku przedsiębiorców:

  • NIP;
  • REGON;
  • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub wpis z KRS (może być też kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, w przypadku wysyłania wniosku pocztą, bądź skan w przypadku pobierania raportu przez Internet);
  • Niezależnie od formy prawnej do dokumentów firmowych konieczne jest załączenie skanu bądź zdjęcia dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy.


  Raport o Sobie może zawierać zarówno informacje negatywne, jak i pozytywne. Dodatkowo znajdują się w nim dane podmiotu wprowadzającego informacje do Rejestru Dłużników BIG.

  Zarejestruj się i sprawdź Raport o Firmie

 • Wpisz dłużnika

  Nie możesz odzyskać zaległych należności? – wpisz dłużnika do Rejestru Dłużników BIG nie ruszając się z domu.

  Funkcjonowanie we współczesnym świecie jest nierozerwalnie związane z wykorzystaniem osiągnięć teleinformatycznych.
  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor zdając sobie sprawę z najnowszych trendów, a zarazem szanując czas swoich Klientów, stworzyło nowoczesny system transakcyjny - system BIG.pl. Jego użytkownicy mogą m.in. wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników BIG nie ruszając się z domu.

  - Biorąc pod uwagę współczesne trendy w biznesie, BIG InfoMonitor stara się wyjść im na przeciw. Stworzenie w czerwcu 2010 roku Serwisu BIG.pl - dla konsumentów - było pierwszym krokiem w stronę innowacyjności. Te pierwsze próby okazały się tak owocne, że idąc za ciosem nasza spółka postanowiła w pełni otworzyć się na technologie teleinformatyczne i zapewnić dostęp do systemu BIG.pl wszystkim zainteresowanym, czyli również przedsiębiorcom - mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

  Jak konsument może wpisać dłużnika do rejestru przez system BIG.pl

  • Podstawą wpisu nieuczciwego płatnika do Rejestru Dłużników BIG jest posiadanie tytułu wykonawczego oraz potwierdzenie wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty. Aby tego dokonać należy wejść na stronę www.BIG.pl w zakładkę Dokumenty dla Konsumentów oraz pobrać druk wezwania do zapłaty. Wezwanie należy wysłać dłużnikowi listem poleconym, a następnie odczekać 14 dni;
  • Jeżeli po upływie 14 dni kalendarzowych od wysłania wezwania dłużnik nie zwrócił należnych pieniędzy, można wówczas zamieścić jego dane w Rejestrze Dłużników BIG. Należy jednak pamiętać, że niezbędny jest do tego PESEL dłużnika.
  • Aby wpisać dłużnika należy podpisać umowę z BIG infoMonitor. Zarejestruj się w Systemie BIG.pl, załącz skany niezbędnych dokumentów, wygeneruj i podpisz umowę, a następnie wyślij ją pocztą do BIG InfoMonitor.
  • Po otrzymaniu maila z powiadomieniem o aktywowaniu usługi, można samodzielnie wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników BIG.
  • Zaloguj się do swojego BIGKonta w Systemie BIG.pl, przejdź do zakładki „Informacje Gospodarcze” i postępuj zgodnie z instrukcją. Pamiętaj aby mieć sygnaturę tytułu wykonawczego.
  • Po wypełnieniu formularza Wpisu Informacji Gospodarczej, system przeniesie cię do systemu płatności.
  • Po dokonaniu opłaty Informacja Gospodarcza zostanie dodana do Rejestru Dłużników BIG.


  Jak przedsiębiorca może wpisać dłużnika do rejestru przez system BIG.pl

  • Podstawą wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników BIG jest dług w wysokości 200 zł w przypadku konsumentów, 500 zł w przypadku przedsiębiorców, oraz opóźnienie w spłacie min. 30 dni.
  • By móc wpisywać dłużników do Rejestru BIG InfoMonitor należy podpisać umowę z BIG InfoMonitor.
  • Zarejestruj się w Systemie BIG.pl i stwórz swoje BIGKonto.
  • W procesie rejestracji dołącz skany niezbędnych dokumentów rejestrowych firmy*, wygeneruj i podpisz umowę, a następnie wyślij pocztą w dwóch egzemplarzach do BIG InfoMonitor.
  • Po weryfikacji przesłanych dokumentów, zostaniesz poinformowany mailowo o aktywacji usługi, a jeden podpisany egzemplarz umowy odesłany zostanie na adres korespondencyjny.
  • Po aktywacji usługi możesz korzystać z narzędzi dostępnych w Systemie BIG.pl, w tym z możliwości wysłania wezwania do zapłaty.
  • Wezwanie do zapłaty należy wysłać dłużnikowi listem poleconym, a następnie odczekać 30 dni.
  • Jeżeli po upływie 30 dni od wysłania wezwania dłużnik nie zwrócił należnych pieniędzy, wówczas należy zamieścić jego dane w Rejestrze Dłużników BIG. W tym celu wystarczy zalogować się do swojego BIGKonta, wybrać umowę, w ramach której zgłaszamy danego dłużnika, a następnie przejść do zakładki „Informacje Gospodarcze”.
  • Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wpisania dłużnika zostaniesz przekierowany do systemu płatności. Po dokonaniu płatności za wpis zostanie on dodany do Rejestru Dłużników BIG.

  *- Własna działalność gospodarcza - skan dokumentu tożsamości oraz wpisu do ewidencji gospodarczej (CEIDG);
  - Spółka cywilna – skan dokumentów tożsamości osób wpisanych w umowie spółki jako osoby reprezentujące spółkę oraz potwierdzenie wpisu do ewidencji gospodarczej (CEIDG) wymienionych osób;
  - Inna spółka – potwierdzenie wpisu spółki do KRS oraz skan dokumentów tożsamości osób upoważnionych do podpisania umowy.
  - Pamiętaj, że jeśli umowę podpisuje pełnomocnik firmy, wymagane jest załączenie skanu jego dokumentu tożsamości, opatrzony podpisem oraz adnotacją „za zgodność z oryginałem”.


 • Sprawdź firmę
  Konsumenci i przedsiębiorcy mogą sprawdzić firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą pobierając w BIG InfoMonitor raport o firmie. Dokument można uzyskać bez pisemnej zgody podmiotu będącego przedmiotem zapytania. Upoważnienie (w formie pisemnej) jest wymagane jedynie, w przypadku, gdy chcemy dodatkowo uzyskać informacje o przedsiębiorcy, pochodzące z Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich (co jest możliwe za pośrednictwem BIG InfoMonitor), zgoda na przeszukanie baz jest terminowa, ważna 30 dni.

  Osoba sprawdzająca wiarygodność przedsiębiorcy może pobrać raport o firmie, jeżeli zna:

  • Formę prawną podmiotu (jednoosobowa działalność gospodarcza, podmiot posiadający osobowość prawną, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej)
  • Pełną nazwę firmy
  • NIP (zapisany w formie ciągłej, bez kresek i innych separatorów)
  • REGON (nie jest wymogiem koniecznym, dodatkowo można po nim przeszukać bazę ZBP).
  • Podobnie jak w przypadku Raportu o Konsumencie, Raport o Przedsiębiorcy może zawierać zarówno informacje negatywne, jak i pozytywne. Wyszczególnione są w nim dane podmiotów przekazujących informacje do Rejestru Dłużników BIG.

  Jak sprawdzić firmę?

  Konsumenci mogą sprawdzić firmę:
  • Osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta BIG InfoMonitor na ul. Postępu 17A w Warszawie, wypełniając wniosek i dołączając dowód wpłaty za raport;
  • Listownie, wysyłając wypełniony Wniosek o Raport wraz z dowodem wpłaty za raport i wysyłkę;
  • Logując się do swojego BIGKonta w Systemie BIG.pl
  Przejdź do zakładki Raporty, wybierz funkcję „zamów raport”. Jeżeli firmę, o której chcesz pobrać raport masz zdefiniowaną w zakładce kontrahenci, wpisz jej nazwę w wyszukiwarce. Jeśli jest to nowa firma wybierz funkcję „Raport o innym podmiocie”, zaznacz rodzaj kontrahenta-Firma i wypełnij formularz podając dane firmy, którą chcesz sprawdzić. Po zaakceptowaniu formularza system przekieruje Cię do systemu płatności, a następnie - po dokonaniu wpłaty - wygeneruje zamówiony raport.
  Jeżeli nie posiadasz BIGKonta, zarejestruj się w Systemie BIG.pl.
  Aby mieć dostęp do usługi pobierania Raportu o Przedsiębiorcy należy w zakładce „Umowa i Płatności” dołączyć skan dokumentu tożsamości. Po weryfikacji przez BIG InfoMonitor załączonego dokumentu, zostaniesz poinformowany mailowo o aktywacji usługi

  Przedsiębiorcy mogą sprawdzić firmę w Rejestrze Dłużników BIG poprzez:

  • Osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta BIG InfoMonitor na ul. Postępu 17A w Warszawie, wypełniając wniosek i dołączając dowód wpłaty za raport;
  • Listownie, wysyłając wypełniony Wniosek o Raport wraz z dowodem wpłaty za raport i wysyłkę;
  • Logując się do swojego BIGKonta w Systemie BIG.pl
  Przejdź do zakładki Raporty, wybierz funkcję „zamów raport”. Jeżeli firmę, o której chcesz pobrać raport masz zdefiniowaną w zakładce kontrahenci, wpisz jej nazwę w wyszukiwarce. Jeśli jest to nowa firma wybierz funkcję „Raport o innym podmiocie”, zaznacz rodzaj kontrahenta-Firma i wypełnij formularz podając dane firmy, którą chcesz sprawdzić. Po zaakceptowaniu formularza system przekieruje Cię do systemu płatności, a następnie - po dokonaniu wpłaty - wygeneruje zamówiony raport. Jeżeli na stałe współpracujesz z BIG InfoMonitor i posiadasz abonament BIG - po wypełnieniu formularza z danymi firmy i akceptacji- raport wygeneruje się w ciągu kilku minut.
  Jeżeli nie posiadasz BIGKonta, zarejestruj się w Systemie BIG.pl.
  Aby mieć dostęp do usługi pobierania Raportu o Przedsiębiorcy należy w zakładce „Umowa i Płatności” dołączyć skany dokumentów rejestrowych firmy. Po weryfikacji przez BIG InfoMonitor załączonego dokumentu, zostaniesz poinformowany mailowo o aktywacji usługi.


 • Sprawdź kontrahenta
  Jak prowadzić biznes nie narażając się na straty

  Zarządzanie firmą oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów to w dzisiejszych czasach duże wyzwanie. Efektywność działalności gospodarczej zależy m.in. od trafnego doboru partnerów biznesowych oraz sprawnego egzekwowania należności. Jednak w wachlarzu  różnorodnych ofert nie trudno trafić na partnera biznesowego, który  narazi nas na straty. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji biznesowej, rozsądnie jest sprawdzić potencjalnego kontrahenta w BIG InfoMonitor.

  Sprawdzenie wiarygodności płatniczej nowego partnera biznesowego w Rejestrach Dłużników BIG może nam zaoszczędzić wielu problemów związanych z odzyskiwaniem należności. Warto przy tym pamiętać, że problem ściągania długów, to nie tylko stres i zmarnowany czas – jak wynika z Raportu BIG – egzekwowanie zaległych płatności to również zachwianie stabilności firmy.

  Jak uniknąć współpracy z niesolidną firmą?

  Aby dowiedzieć się czy dana firma nie boryka się z problemami finansowymi wystarczy pobrać w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor Raport o Przedsiębiorcy. Zawiera on informacje, czy dane przedsiębiorstwo figuruje w Rejestrze Dłużników, na jaką kwotę zalega oraz przez kogo zostało dopisane. Dokument można pobrać na trzy sposoby:

  • Osobiście, np. w Punkcie Obsługi Klienta BIG InfoMonitor na ul. Postępu 17A w Warszawie;
  • Listownie;
  • Poprzez portal www.BIG.pl po uprzednim zarejestrowaniu.  - Jeśli po pobraniu informacji z Rejestru Dłużników BIG dowiemy się, że dany przedsiębiorca nie spłaca swoich zobowiązań zaciągniętych u innych podmiotów na rynku, to jest to dla nas wyraźny sygnał ostrzegawczy. Taka osoba nie jest wiarygodnym partnerem biznesowym. W obliczu tego, nie ma chyba wątpliwości, iż weryfikowanie przedsiębiorców jest działaniem opłacalnym, pozwalającym uniknąć nieprzewidzianych zdarzeń – dodaje Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor.


  Kiedy niesolidny płatnik może trafić do Rejestru Dłużników?

  • Zadłużenie powinno wynosić co najmniej 500 zł, jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą;
  • Dług powinien wynosić co najmniej 200 zł, jeśli dłużnik jest konsumentem;
  • Od terminu powstania zaległości musi upłynąć minimum 30 dni;
  • Wierzyciel musi wysłać dłużnikowi listem poleconym wezwanie do zapłaty (lub dostarczyć je do rąk własnych) na 30 dni przed umieszczeniem danych dłużnika w Rejestrze Dłużników BIG.

   


 • Sprawdź tour operatora
  Zanim wykupisz wycieczkę, sprawdź tour operatora w Rejestrze Dłużników BIG

  Wakacje to czas urlopów i wzmożonych wyjazdów. W tym okresie wielu z nas decyduje się na wyjazd za granicę. Niestety, jak pokazuje doświadczenie, nie zawsze możemy liczyć na solidność biura podróży i zdarza się, że spotykają nas mało przyjemne przygody wakacyjne spowodowane kłopotami finansowymi biura podróży (tour operatora).

  - Niska cena, chociaż może zwiększać liczbę osób korzystających z usług biura podróży, wcale nie oznacza zwiększenia zysków tour-operatora. Biura, które walczą z konkurencją, zbytnio obniżając ceny mogą popaść w kłopoty finansowe i stać się niewypłacalne, a przez to niewiarygodne -  mówi Sławomir Grzelczak, Prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

  Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie BIG InfoMonitor, blisko połowa (49%) przedsiębiorców w branży turystycznej jest zdania, że nieterminowe regulowanie płatności to poważny problemem lub bardzo poważna przeszkoda w prowadzeniu działalności gospodarczej. Co więcej, aż 79% badanych stwierdziło, że w branży turystycznej występują problemy z terminowym regulowaniem należności. W kontekście tych danych, tym ważniejsze jest sprawdzanie wiarygodności płatniczej kontrahentów przed podjęciem z nimi współpracy. Można tego dokonać pobierając na stronie www.BIG.pl, Raport o Przedsiębiorcy.

  Dokument zawiera informacje, czy firma figuruje w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, na jaką kwotę zalega oraz przez kogo została dopisana. Raport można pobrać na trzy sposoby:

  • Poprzez System BIG.pl po uprzednim zarejestrowaniu;
  • Osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta BIG InfoMonitor na ul. Postępu 17A w Warszawie;
  • Listownie.

  - Jeśli biuro podróży figuruje w Rejestrze Dłużników BIG, to jest to wyraźny sygnał ostrzegawczy. Oznacza to, że tour-operator nie wywiązuje się z zobowiązań wobec swoich kontrahentów oraz, że może mieć problemy z płynnością finansową. - podsumowuje Sławomir Grzelczak.

   


 • Usuń dłużnika
  Wierzyciel ma ustawowy obowiązek (Ustawa o BIG*) usunięcia danych dłużnika z BIG w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia. Jeśli tego nie zrobi będzie zmuszony uiścić grzywnę w wysokości 30 tys. zł.

  Jak usunąć dane dłużnika?

  Dane dłużnika można usunać z BIG, logując się do swojego BIGkonta, na stronie www.BIG.pl. Dodatkowo, przedsiębiorcy, którzy usuwają dużą ilość dłużników mogą wysłać do BIG InfoMonitor wsad z danymi o spłaconym zadłużeniu.

  Usunięcie informacji o zadłużeniu z Rejestrów Dłużników może nastąpić w szczególności, w przypadku całkowitej spłaty zaległego zadłużenia, przedstawienia uzasadnionej informacji o spłacie, wygaśnięciu lub nieistnieniu zobowiązania oraz na podstawie innych okoliczności, o których mowa w art. 31 Ustawy. Dłużnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia Wierzycielowi sprzeciwu wobec zamiaru przekazania danych do biura.

  Brak spłaty zadłużenia może skutkować, ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim do 6 lat lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.


  Stanowi to poważne utrudnienie w codziennym życiu. Taka osoba może mieć m.in. problem z wzięciem kredytów, zakupami na raty, kupnem telefonu w abonamencie czy Internetu.

  Może się zdarzyć, że wierzyciel niesłusznie dopisze podmiot do Rejestru Dłużników BIG, w celu usunięcia takiej informacji należy się niezwłocznie skontaktować z osobą, która zamieściła takie dane. Dodatkowo, warto również zgłosić taki przypadek w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Niezbędny będzie oczywiście dokument potwierdzający spłatę długu.
  ______________________________
  *Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 09.04.2010 nr 81 poz. 530)

 • Informacja pozytywna
  Czym jest pozytywna informacja gospodarcza?

  To wpis do Bazy BIG InfoMonitor, zawierający informację o tym, że dany kontrahent wywiązał się terminowo1 z zobowiązania wobec swojego wierzyciela.

  Co zawiera pozytywna informacja gospodarcza?

  • dane dotyczące wierzyciela;
  • dane dotyczące podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie;
  • łączną kwotę i walutę zobowiązania;
  • datę wymagalności zobowiązania oraz jego spełnienia.


  Korzyści z posiadania pozytywnej informacji gospodarczej:

  • potwierdzenie wiarygodności finansowej firmy;
  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy;
  • budowanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi.

  Aby uzyskać wpis o wywiązaniu się z zobowiązania (pozytywnej informacji gospodarczej) należy:

  • złożyć wniosek do wierzyciela, który jest klientem BIG InfoMonitor, z prośbą o wpis pozytywnej informacji gospodarczej do Bazy BIG InfoMonitor. Wierzyciel ma obowiązek2 dokonać takiego wpisu w terminie 14 dni od złożenia wniosku przez Kontrahenta.

  • wierzyciel może sam, z własnej inicjatywy dokonać takiego wpisu, jeżeli uzyska zgodę kontrahenta. Wpis musi być przekazany w terminie 14 dni od dnia wywiązania się z zobowiązania.


  spełnione w terminie wynikającym z umowy między podmiotami lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 30 dni.
  wierzyciel ma obowiązek przekazania informacji gospodarczej o wywiązaniu się z zobowiązania, o ile od chwili spełnienia świadczenia z tytułu zobowiązania nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

 • Program Firma Wiarygodna Finansowo

  Program Firma Wiarygodna Finansowo jest przedsięwzięciem podjętym przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor w celu promowania rzetelności i solidności w biznesie. Uczestnicy Programu uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, który potwierdza, że dany przedsiębiorca jest godnym zaufania partnerem biznesowym, terminowo regulującym swoje zobowiązania zarówno wobec innych przedsiębiorców, jak i całego systemu bankowego. Jest to jedyny tego typu Certyfikat na rynku, wydawany w oparciu o weryfikację w kilku bazach danych: Rejestr Dłużników BIG, bazy Biura Informacji Kredytowej oraz System BANKOWY REJESTR Związku Banków Polskich.

  Certyfikat przyznawany przez BIG InfoMonitor tworzy pozytywny wizerunek działalności gospodarczej oraz pomaga budować przewagę w działaniach handlowych. Każdy potencjalny kontrahent/klient może w szybki i prosty sposób (7dni/24h) sprawdzić ważność i autentyczność tego dokumentu. Wystarczy NIP weryfikowanej firmy i dostęp do Internetu.

  Krótko mówiąc, Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo to szansa na rozwój i wzmocnienie pozycji firmy na rynku. To sygnał dla innych, że z tym przedsiębiorstwem warto współpracować.
 • Polecanie firm w ramach Programu

  Uczestnicy Programu Firma Wiarygodna Finansowo, to przedsiębiorcy odpowiedzialnie budujący swój wizerunek na rynku, dający swoim kontrahentom/klientom sygnał, że są uczciwymi i godnymi zaufania partnerami biznesowymi. Trzeba jednak pamiętać, że aby funkcjonowanie w świecie biznesu stało się naprawdę bezpieczne, również inne firmy powinny potwierdzać swoją wiarygodność finansową. W tym celu BIG InfoMonitor przedsięwziął inicjatywę„Poleć firmę w Programie Firma Wiarygodna Finansowo”.  

  Jak "polecić firmę" do uczestnictwa w Programie?

  Przedsiębiorca posiadający Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo może polecić swoich zaufanych partnerów biznesowych do uczestnictwa w Programie. Wystarczy, że zaloguje się do swojego BIGKonta w serwisie www.BIG.plw Panelu Klienta wpisze dane odpowiedniej firmy (NIP, pełna nazwa oraz dane kontaktowe). Po uzyskaniu wymaganych informacji, przedstawiciel BIG InfoMonitor skontaktuje się z właścicielem danego przedsiębiorstwa w celu dokonania dokładnej weryfikacji, niezbędnej do uzyskania Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo.

  Jeżeli polecona firma przejdzie pozytywnie certyfikację, to na wizytówce online polecającego pojawi się rekomendacja w postaci logotypu tej firmy. Jest to sygnał dla innych, że dane przedsiębiorstwo współpracuje z wiarygodnymi firmami, co wzmacnia postrzeganie tej firmy jako rzetelnej i solidnej.

  - Pamiętajmy, że tylko wspólnymi siłami możemy sprawić, że prowadzenie biznesu stanie się bezpieczne, pozbawione ryzyka zawierania nieuczciwych transakcji. Chcemy, żeby idea „polecania firm” zyskała uznanie wśród wszystkich uczestników rynku. W ten sposób minimalizowanie ryzyka finansowego będzie zależało także od nas samych – podsumowuje Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor. • Korzyści - Certyfikat FWF

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo to narzędzie biznesowe wprowadzone przez BIG InfoMonitor w celu promowania solidności i rzetelności w biznesie. Warto jednak pamiętać, że dokument ten, to również indywidualne korzyści dla każdej z firm uczestniczących w Programie Firma Wiarygodna Finansowo.

  • Certyfikat pomaga zdobywać przewagę w działaniach handlowych, pozyskiwać nowych partnerów biznesowych oraz budować przewagę  konkurencyjną . Firma biorąca udział  w Programie już „na starcie” jest postrzegana jako solidna i wypłacalna. Z uczciwym i godnym zaufania partnerem biznesowym warto współpracować.

  • Certyfikat jest istotnym narzędziem, pomocnym w negocjacjach handlowych, wzmacniającym pozycję firmy na rynku. Potencjalni kontrahenci mogą na bieżąco (24h, 7 dni w tygodniu) kontrolować wiarygodność finansową firmy partnerskiej. Wystarczy NIP oraz dostęp do Internetu.

  • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo pomaga ugruntować pozycję firmy na rynku. Dzięki udokumentowanemu potwierdzeniu solidności w biznesie, firma podkreśla swoją stabilność i zwiększa swoje szanse na rynku.


  • Dodatkowo, Certyfikat wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż. Wiarygodność finansowa potwierdzona nie tylko przez innych przedsiębiorców ale również przez BANKI, to niezawodna rekomendacja, wzmacniająca zaufanie do firmy.

  • Certyfikat, to również ważne narzędzie wykorzystywane w działaniach marketingowych firmy. Dzięki różnorodności materiałów  informujących o uczestnictwie w Programie (m.in. certyfikat w ramce, naklejki informacyjne, m.in. wizytówka i baner na www, stopka e-mail), pomaga promować i reklamować przedsiębiorstwo, wpływając przez to na zwiększenie sprzedaży.

  • Dokument pomaga odpowiedzialne budować pozytywny wizerunek firmy na rynku. Dzięki Certyfikatowi, każdy potencjalny kontrahent dostaje jasny sygnał, że firma, z którą chce podjąć współpracę jest godnym zaufania partnerem biznesowym, terminowo regulującym swoje zobowiązania. To też sygnał dla pracowników, że są Państwo uczciwi i nie zalegają z wypłatą wynagrodzeń.

  Podsumowując, Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo to szansa na rozwój i wzmocnienie pozycji firmy na rynku. To świadectwo rzetelności potwierdzonej nie tylko w Rejestrze Dłużników BIG, ale również w bazie BIK oraz Systemie BANKOWY REJESTR ZBP. Dlatego uczestnicy Programu są postrzegani jako wiarygodni i pewni partnerzy biznesowi.


 • Jak sprawdzić ważność Certyfikatu

  W dzisiejszych czasach informacja gospodarcza, zarówno pozytywna jak i negatywna, staje się ważnym źródłem wiedzy. Jeżeli spojrzymy na rynek, to zauważymy, że coraz więcej firm ze wszystkich sektorów gospodarki korzysta z tego typu danych np. sprawdzając czy kontrahent posiada Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo.

  Jak sprawdzić ważność Certyfikatu?

  Chcąc zweryfikować wiarygodność finansową firmy wystarczy znać NIP przedsiębiorstwa i wejść na stronę www.BIG.pl/certyfikat. Ważność i aktualność Certyfikatu można potwierdzić, również poprzez baner na stronie www każdego uczestnika Programu Firma Wiarygodna Finansowo lub wpisując w wyszukiwarkę internetową adres: www.certyfikat.big.pl/NIP (gdzie NIP jest numerem NIP sprawdzanego przedsiębiorcy).

  Jeżeli, po sprawdzeniu Certyfikatu okaże się, że jest on niedostępny lub nieaktualny warto sprawdzić daną firmę w Rejestrze Dłużników BIG, pobierając Raport o Przedsiębiorcy. Można tego dokonać logując się na stronie www.BIG.pl lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta BIG InfoMonitor na ul. Postępu 17A w Warszawie.

  Trzeba pamiętać, że proces weryfikowania kontrahentów i klientów staje się powoli naturalnym elementem biznesu. Jest to zalecany, istotny i opłacalny aspekt życia gospodarczego, dający nam pewność, że mamy do czynienia z uczciwym i wiarygodnym partnerem biznesowym. Działając w myśl zasady „przezorny zawsze ubezpieczony” możemy uniknąć poważnych problemów finansowych.


 • Jak uzyskać Certyfikat

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo jest skierowany do wszystkich form prawnych firm. Istnieje jednak kilka kryteriów, które dane przedsiębiorstwo powinno spełnić, aby móc się ubiegać o to wyróżnienie:

  • Kryterium działalności - firma musi istnieć na rynku minimum 6 miesięcy;
  • Kryterium bieżącej wiarygodności płatniczej firmy - warunkiem spełnienia kryterium jest brak odnotowanych zaległości firmy w Rejestrze Dłużników BIG oraz w bazie Biura Informacji Kredytowej i Systemie BANKOWY REJESTR Związku Banków Polskich;
  • Kryterium bieżącej wiarygodności płatniczej właściciela - dodatkowym kryterium dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest brak odnotowanych zaległości konsumenckich w Rejestrze Dłużników BIG oraz bazie Biura Informacji Kredytowej i Systemie BANKOWY REJESTR Związku Banków Polskich;

  Jeżeli, powyższe warunki zostaną spełnione, właściciel firmy może zalogować się na stronie www.BIG.pl/certyfikat i dokonać płatności pre-paid (za rok z góry) lub wykupić odpowiedni abonament (na sam Certyfikat lub jako rozszerzenie oferty standardowej).


 • Certyfikat FWF a inne certyfikaty

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo to unikalny dokument, jako jedyny na rynku, wydawany w oparciu o weryfikację w kilku bazach danych: Rejestr Dłużników BIG, bazę Biura Informacji Kredytowej oraz System BANKOWY REJESTR Związku Banków Polskich. Potwierdza, że dana firma terminowo reguluje swoje zobowiązania nie tylko wobec innych przedsiębiorców, ale również wobec całego systemu bankowego. Inne tego typu dokumenty, wydawane przez biura informacji gospodarczej, weryfikują wiarygodność firm tylko we własnych rejestrach dłużników, dają zatem niepełny obraz wiarygodności finansowej danej firmy.

  Zaletą Certyfikatu wydawanego przez BIG InfoMonitor, jest też łatwość jego sprawdzenia. Wystarczy NIP weryfikowanej firmy i dostęp do Internetu, aby przekonać się czy dane przedsiębiorstwo posiada Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo i czy jest on ważny i aktualny. Inne firmy wydające tego typu certyfikaty generują trudne do zapamiętania numery klienta, co sprawia, że sprawdzenie certyfikatu staje się żmudne i czasochłonne. • Certyfikat FWF - online i offline

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo oraz pakiet materiałów z nim związanych można uzyskać zarówno w wersji offline, jak i online. Tak rozbudowany zestaw daje posiadaczom Certyfikatu wiele możliwości promocyjnych. Jak wynika z badań TNS OBOP, 80% przedstawicieli firm w Polsce twierdzi, że udokumentowanie firmy jako wiarygodnej finansowo ma wpływ na podejmowanie przez nich decyzji o rozpoczęciu współpracy.

    Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo – offline

  Po pozytywnym przejściu certyfikacji, uczestnicy Programu Firma Wiarygodna Finansowo otrzymują tzw. pakiet powitalny, w którym znajduje się m.in. Certyfikat w formie wydruku w ramce. Dokument można eksponować w widocznym miejscu biura, dając w ten sposób potencjalnym klientom/kontrahentom sygnał, że firma jest godnym zaufania partnerem biznesowym.

  Dodatkowo, pakiet offline, oprócz Certyfikatu w ramce, zawiera również zestaw naklejek informujących, że dana firma jest uczestnikiem Programu Firma Wiarygodna Finansowo. Naklejki mogą być wykorzystywane m.in. jako informacja na drzwi, samochód, kasę fiskalną itp. Jest to doskonały materiał pomocniczy, potwierdzający w widoczny sposób, że dana firma jest posiadaczem Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo.

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo – online

  Elektroniczna wersja Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo stanowi najbardziej aktualną informację o solidności firmy. Dokument w formie online dostępny jest 24h/7dni w tygodniu poprzez stronę www.big.pl/certyfikat lub elektroniczną wizytówkę uczestnika Programu Firma Wiarygodna Finansowo.  

  Dodatkowo, w panelu klienta na www.big.pl/certyfikat, znajduje się szereg innych materiałów. W skład pakietu online wchodzą m.in.:

  • baner Programu Firma Wiarygodna Finansowo do zamieszczenia na stronie www klienta;
  • tapeta na pulpit komputera z logotypem Firma Wiarygodna Finansowo;
  • logo Programu Firma Wiarygodna Finansowo (rozszerzenia jpg, png, tif, ai) o rozdzielczości 72 i 300 dpi;
  • wzory naklejek z symbolem Programu Firma Wiarygodna Finansowo;
  • szablon papieru firmowego z miejscem na logo i adres firmy uczestniczącej w  Programie;
  • stopkę e-mail z miejscem na logo i adres firmy.

  Więcej informacji na temat materiałów marketingowych oraz całego Programu Firma Wiarygodna Finansowo można znaleźć na stronie www.big.pl/certyfikat.


Działalność

 • Zaległe pensje

  Możliwość odzyskiwania zaległych wynagrodzeń oraz pensji za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor istnieje dopiero od   14 czerwca 2010 roku, czyli od momentu wejścia w życie nowej Ustawy o BIG*. Wcześniej osoby fizyczne nie miały możliwości korzystania z usługi wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników BIG, tak więc pracownicy byli niejako bezsilni wobec procederu nieterminowego wypłacania wynagrodzeń.

  Nowa Ustawa o BIG daje możliwość odzyskania zaległych pensji za pośrednictwem Biur Informacji Gospodarczej, jeżeli osoba poszkodowana, w tym wypadku pracownik, posiada wyrok sądowy opatrzony klauzulą wykonalności. Warto wiedzieć, że jeżeli dysponujemy takim dokumentem, to kwota zaległej pensji oraz termin zaległości nie mają znaczenia. Należy jedynie pamiętać, że na 14 dni przed zamiarem przekazania danych nieuczciwego pracodawcy do Rejestru Dłużników BIG trzeba mu wysłać wezwanie do zapłaty.

  Wpisanie pracodawcy do Rejestru Dłużników BIG (wpisz pracodawcę/dodaj nieuczciwego pracodawcę do BIG) daje dużą szansę odzyskania niewypłaconej pensji. Dzieje się tak, ponieważ osoba, której dane znalazły się w Rejestrze Dłużników BIG napotyka na poważne trudności związane z normalnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Rejestr Dłużników BIG codziennie sprawdzają przedstawiciele z większości branż istniejących na rynku.  Pracodawca, który zalega z wypłaceniem zaległych pensji może mieć m.in. problemy z uzyskaniem kredytu, wzięciem produktów w leasing, kupnem Internetu czy telefonu na abonament.

  __________________________________________________________________

  *Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 09.04.2010 nr 81 poz. 530)


 • Ustawa o BIG
  Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Ustawa o BIG) weszła w życie 14 czerwca 2010 roku (Dz.U. z 09.04.2010 nr 81 poz. 530).

  Zmiany w Ustawie o BIG dotyczące konsumentów

  Najbardziej znaczącą zmianą, którą wprowadziła jest możliwość przekazywania danych o zadłużeniu przez osoby fizyczne (konsumentów). Podstawowym warunkiem, jaki konsumenci muszą spełnić, by wpisać dłużnika do Rejestru BIG jest posiadanie wyroku sądowego (tytułu wykonawczego) stwierdzającego należność. Kwota zadłużenia i termin opóźnienia w płatności nie mają znaczenia, jedyny warunek jaki należy spełnić, to przekazanie dłużnikowi wezwania do zapłaty  (listem poleconym lub do rąk własnych). Po upływie 14 dni, jeśli dłużnik nadal nie odda pieniędzy, można  przekazać jego dane do Rejestru BIG. W tym celu należy zarejestrować się na stronie internetowej www.BIG.pl i postępować zgodnie z opisanymi procedurami.

  Zmiany w Ustawie o BIG dotyczące przedsiębiorców

  Przed wejściem w życie nowej ustawy, tylko ściśle określony katalog przedsiębiorców oraz instytucji publicznych mógł przekazywać do Rejestru Dłużników BIG informacje o nieuczciwych płatnikach. Konsumenci w obiegu informacji gospodarczych byli jedynie „biernym” ogniwem. Ich obecność w tym systemie ograniczała się wyłącznie do roli dłużnika dopisywanego do BIG. „Aktywność” konsumenta natomiast sprowadzała się do spłaty zaciągniętych zobowiązań.

  Ustawa o BIG wprowadziła ułatwienia również dla przedsiębiorców. Przed 14 czerwca jedynie wąski katalog firm (np. banki, firmy pożyczkowe, leasingowe, telekomunikacyjne) miał możliwość wpisywania nieuczciwych kontrahentów (będących konsumentami) do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Obecnie każdy przedsiębiorca może wpisać nieuczciwego płatnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w chwili, gdy zadłużenie w przypadku firmy wynosi minimum 500 zł, natomiast w przypadku konsumenta - minimum 200 zł. Istnieje również możliwość przekazania danych dłużnika do BIG na podstawie sądowego tytułu wykonawczego. Wówczas kwota zaległych należności nie ma znaczenia.

  Zmiany w Ustawie o BIG dotyczące Jednostek Samorządu Terytorialnego

  Zmiany w Ustawie o BIG objęły również Jednostki Samorządu Terytorialnego. Dotychczas gminy mogły przekazywać do BIG-ów jedynie dane dłużników alimentacyjnych. Natomiast, od 14 czerwca 2010 roku JST mogą umieszczać w Biurach Informacji Gospodarczej również dane o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców. Zmiana ta dała Jednostkom Samorządu Terytorialnego nowe narzędzie do odzyskiwania pieniędzy i co ważne, poprawiła ich płynność finansową.

  Zanim zaczęła obowiązywać nowa ustawa samorządy były poniekąd bezsilne wobec dłużników, skutkowało to zatorami płatniczymi. Większość długów pochodziła z tytułu gospodarowania zasobami komunalnymi, włączając w to opłaty za wynajem, podatki od nieruchomości, usługi wodociągowe i kanalizacyjne, ponadto można jeszcze do tego dołączyć gospodarowanie odpadami i utrzymywanie czystości, usługi transportu zbiorowego, utrzymywanie dróg i zieleni publicznej.

  Na koniec, warto podkreślić, że do Biur Informacji Gospodarczej może być zgłoszona każda wierzytelność z wyjątkiem wierzytelności publicznoprawnych, takich jak np. niezapłacone podatki, składki rentowo – emerytalne, grzywny, mandaty i kary pieniężne.


 • Rejestr Dłużników
  Rejestr Dłużników to baza Biura Informacji Gospodarczej, która zawiera  dane o zaległościach finansowych konsumentów i  przedsiębiorców. Na polskim rynku działają 5 BIG-ów  prowadzących Rejestry Dłużników: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG (KIDT). Wszystkie instytucje przyjmują, przechowują i udostępniają informacje gospodarcze, zawarte w ich zasobach, ale jedno z Biur Informacji Gospodarczej – BIG InfoMonitor - ściśle współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) i ze Związkiem Banków Polskich (ZBP). Dzięki temu jego raporty mogą być uzupełniane o dane z powyższych  instytucji, daje to w sumie dostęp do ponad 71 mln informacji o zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów.

  Rejestr Dłużników BIG wspiera zarówno odzyskiwanie należności jak i dokonywanie oceny ryzyka. Wpisanie dłużnika do BIG oznacza powiadomienie banków, pożyczkodawców , firm telekomunikacyjnych, ubezpieczycieli, firm leasingowych oraz innych podmiotów o zaległości finansowej. W konsekwencji znalezienia się w BIG, dłużnik może mieć problemy z otrzymaniem usług i produktów, oferowanych przez firmy i instytucje współpracujące z Rejestrem Dłużników BIG. W szczególności umieszczenie dłużnika na liście długów w BIG  InfoMonitor może skutkować odmową kredytu takiemu niesolidnemu płatnikowi. Na taki stan rzeczy ma wpływ ścisła współpraca BIG InfoMonitor z instytucjami sektora bankowego (BIK i ZBP).

  Rejestr Dłużników może być skutecznym narzędziem miękkiej windykacji, ponieważ wyłącznie całkowita spłata długu pozwala usunąć dług z BIG. Według danych BIG InfoMonitor aż 40%  dłużników spłaca należność po otrzymaniu wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze umieszczenia ich danych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i o konsekwencjach tego działania. Kolejne 35% dłużników reguluje dług po wpisaniu ich danych do BIG InfoMonitor.

  Kto może korzystać z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego mogą wpisywać niemal wszystkich dłużników na podstawie określonego stosunku prawnego (np. umowy) lub tytułu wykonawczego (wyroku sądowego lub ugody zawartej przed sądem, opatrzonych klauzulą wykonalności).

  Przy czym należy pamiętać, że jeśli przedsiębiorca wpisuje do BIG dłużnika na podstawie określonego stosunku prawnego, to zadłużenie nieterminowego płatnika powinno wynieść minimum 200 zł (jeśli jest konsumentem) lub 500 zł (jeśli jest przedsiębiorcą). Taki dług można przekazać do BIG po 30 dniach od powstania zaległości, a na 30 dni przed tym działaniem  powinien wysłać do dłużnika, lub doręczyć mu osobiście wezwanie do zapłaty.

  Jeśli podstawą wpisania dłużnika do BIG jest tytuł wykonawczy, kwota i okres zalęgłości nie ma znaczenia, a wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisem do BIG.

  • Przedsiębiorcy oraz gminy mogą sprawdzać wszystkie podmioty w BIG, w tym również konsumentów. Do sprawdzenia osoby fizycznej na czarnej liście dłużników jest jednak wymagana jej zgoda na takie działania
  • Konsumenci mogą wpisać na czarną listę wszystkich dłużników, jeśli posiadają tytuł wykonawczy stwierdzający zaległość (wyroku sądowy lub ugodę zawartą przed sądem, opatrzone klauzulą wykonalności)
  • W tym wypadku kwota i okres zalęgłości nie ma znaczenia, a wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisem do BIG.
  • Konsumenci mogą pobrać raport tylko o przedsiębiorcy

  Do BIG nie można przekazywać wierzytelności publiczno-prawnych czyli długów powstałych na skutek nieuiszczania np. grzywien, mandatów, podatków. • Pożyczki bez BIG

  W ostatnim czasie, na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących pożyczki (tzw. pożyczki bez BIG) na tak zwanych korzystnych warunkach, np. bez sprawdzania potencjalnego klienta w Biurach Informacji Gospodarczej. Często okazuje się jednak, że warunki wcale nie były takie dogodne, a konsekwencje pochopnej decyzji ciągną się za nami przez długi czas. Warto wiedzieć, że brak sprawdzania wiarygodności finansowej klienta w BIG ma negatywne skutki zarówno dla osoby, która ubiega się o pożyczkę, jak i dla firmy jej udzielającej.

  Konsekwencje pożyczek (kredytów) bez BIG dla Pożyczkobiorców

  Osoby czy firmy, które starają się o pożyczkę, wybierają często oferty, które z pozoru wydają się najlepszym rozwiązaniem, nie biorą jednak pod uwagę długofalowych konsekwencji. Pożyczka bez sprawdzania w BIG daje gwarancję jej otrzymania, jednak w sytuacji gdy pożyczkobiorca ma już zaciągnięte jakieś kredyty, wzięcie na siebie kolejnych zobowiązań finansowych może być zgubne w skutkach.

  Udzielanie pożyczek i kredytów osobom bez zdolności kredytowej powoduje często popadanie w tzw. „spiralę długów”, z której później ciężko jest się wydostać. Kolejna pożyczka staje się szansą na spłatę starych zobowiązań, niestety w wielu przypadkach odsetki powodują jeszcze większe długi. Warto zatem pamiętać, że to co z pozoru wydaje się wygodnym i mało kłopotliwym rozwiązaniem, może w konsekwencji doprowadzić do prawdziwych dramatów życiowych.

  Konsekwencje pożyczek (kredytów) bez BIG dla Pożyczkodawców

  Pożyczkodawcy udzielający pożyczek bez BIG sądzą, że w ten sposób powiększą grono klientów. Oczywiście nie jest to całkiem mylne myślenie, jednak biorąc pod uwagę przyszłe konsekwencje takiego działania, może się okazać, że zyski spowodowane większą liczbą nabywców będą nieproporcjonalne do strat.

  Pożyczki bez sprawdzania w BIG mają to do siebie, że pożyczkodawca nie wie, tak naprawdę, komu powierza pieniądze i czy ta osoba nie ma na swoim koncie jakiś innych zaciągniętych i niespłaconych zobowiązań. Jeżeli pożyczkobiorca ma negatywną historię finansową istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zaciągnięty nowy dług nie zostanie spłacony, a to z kolei może odbić się na kondycji finansowej firmy, która takiego zobowiązania udzieliła. 


 • Krajowy rejestr długów
  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) jest jednym z pięciu działających w Polsce BIG-ów. Oprócz niego funkcjonują w Polsce jeszcze trzy tego typu instytucje: Krajowy Rejestr Długów (KRD), Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej (KIDT BIG).

  Wszystkie pięć BIG-ów to firmy prywatne, a ich akcjonariuszami są:

  BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich

  Rejestr Dłużników ERIF – Kruk S.A.

  Krajowy Rejestr Długów – Małgorzata Kaczmarski

  Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – Deltavista International AG 

  Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych 

  Wszystkie powyżej wymienione spółki są Biurami Informacji Gospodarczej (BIG-ami) i prowadzą Rejestry Dłużników. Ich działanie reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dn. 9 kwietnia 2010 r.

  W ramach swojej działalności powyższe firmy przyjmują przechowują i udostępniają Informacje Gospodarcze o zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów. Ponadto jeden z BIGów – BIG InfoMonitor współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich, dzięki czemu udostępnia również dane gospodarcze, znajdujące się w zasobach jego partnerów. 
  BIG-i pomagają  zarówno odzyskiwać należności poprzez tzw. „miękką windykację”, jak i dokonywać oceny wiarygodności kontrahentów, dzięki raportom, które udostępniają.

  Wpisanie dłużnika do Rejestru BIG  powoduje, że informacja o jego zadłużeniu staje się widoczna dla firm i instytucji współpracujących z danym BIG-iem. Pobierają one raporty w celu oszacowania ryzyka finansowego, związanego ze współpracą z nowym lub obecnym kontrahentem. Dla przykładu informacje zawarte w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, w łatwy sposób mogą pobrać wszystkie banki za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej. Taki stan rzeczy powoduje poważne konsekwencje dla dłużnika, który znajdzie się na czarnej liście. Może on nie otrzymać np. pożyczki lub kredytu, a także może mieć problemy podczas dokonywania zakupów na raty, zakupu telefonu komórkowego, telewizji kablowej, Internetu, czy w trakcie ubiegania się o leasing. Jedynym sposobem usunięcia dłużnika z czarnej listy dłużników jest całkowita spłata należności. 

  Usunięcie informacji o zadłużeniu z Rejestrów Dłużników może nastąpić w szczególności, w przypadku całkowitej spłaty zaległego zadłużenia, przedstawienia uzasadnionej informacji o spłacie, wygaśnięciu lub nieistnieniu zobowiązania oraz na podstawie innych okoliczności, o których mowa w art. 31 Ustawy. Dłużnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia Wierzycielowi sprzeciwu wobec zamiaru przekazania danych do biura.

  Brak spłaty zadłużenia może skutkować, ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim do 6 lat lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.


  W dniu 14 czerwca br. weszła w życie nowa Ustawa o BIG  i dzięki niej z usług BIG mogą korzystać praktycznie wszystkie podmioty, w tym również osoby fizyczne.

  Firmy korzystające z usług BIG mogą wpisywać niemal wszystkich dłużników na podstawie określonego stosunku prawnego (np. umowy) lub tytułu wykonawczego (wyroku sądowego lub ugody zawartej przed sądem, opatrzonych klauzulą wykonalności).

  Przy czym należy pamiętać, że jeśli przedsiębiorca wpisuje do BIG dłużnika na podstawie określonego stosunku prawnego, to zadłużenie nieterminowego płatnika powinno wynieść minimum 200 zł (jeśli jest konsumentem) lub 500 zł (jeśli jest przedsiębiorcą). Taki dług można przekazać do BIG po 30 dniach od powstania zaległości, a na 30 dni przed tym działaniem  powinien wysłać do dłużnika, lub doręczyć mu osobiście wezwanie do zapłaty.

  Jeśli podstawą wpisania dłużnika do BIG jest tytuł wykonawczy, kwota i okres zaległości nie ma znaczenia, a wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisem do BIG.

  Do BIG nie można przekazywać wierzytelności publiczno-prawnych, czyli długów powstałych na skutek nieuiszczania np. grzywien, mandatów, podatków.

  Przedsiębiorcy mogą sprawdzać wszystkie podmioty w BIG, w tym również konsumentów. Do sprawdzenia osoby fizycznej na czarnej liście dłużników jest jednak wymagana jej zgoda na takie działania.

  Konsumenci korzystający z usług BIG mogą:

  • Mogą wpisać na czarną listę wszystkich dłużników, jeśli posiadają tytuł wykonawczy stwierdzający zaległość (wyroku sądowy lub ugodę zawartą przed sądem, opatrzone klauzulą wykonalności)
  • W tym wypadku kwota i okres zaległości nie ma znaczenia, a wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisem do BIG.

  • Mogą pobrać raport o przedsiębiorcy.


 • Czarna Lista dłużników

  Czarna lista dłużników to potoczne określenie Rejestrów Dłużników BIG. W Polsce funkcjonuje pięć tego typu instytucji (BIG-i). Zajmują się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji i danych gospodarczych.

  Kto może znaleźć się na czarnej liście dłużników?

  Na liście dłużników mogą znaleźć się zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, którzy nie spłacili swoich zobowiązań w terminie.

  Jeśli dług jest potwierdzony stosunkiem prawnym np. umową to wystarczy, że zaległość konsumenta wyniesie minimum 200 zł, a przedsiębiorcy minimum 500 zł., aby mogli być oni wpisani na listę dłużników. Od terminu płatności powinno upłynąć minimum 30 dni, a dłużnik powinien otrzymać na 30 dni przed umieszczeniem jego danych w Rejestrze Dłużników BIG wezwanie do zapłaty z informacją o zamiarze i konsekwencjach takiego działania. W powyższy sposób dłużników na czarną listę mogą wpisać jedynie przedsiębiorcy.

  Jeśli dług został stwierdzony tytułem wykonawczym (wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem, opatrzonymi klauzulą wykonalności) kwota oraz okres zaległości nie mają znaczenia. W tym wypadku warunkiem wpisania niesolidnego płatnika na czarną listę dłużników jest wysłanie mu listem poleconym, lub osobiste doręczenie wezwania do zapłaty. Takie działanie musi nastąpić na 14 dni przed przekazaniem danych do Rejestru Dłużników. Jest to rozwiązanie dla wierzycieli będących zarówno konsumentami jak i dla przedsiębiorców.

  Co oznacza obecność na liście dłużników?

  Obecność na czarnej liście może oznaczać dla dłużników poważne problemy m.in. z otrzymaniem kredytu, pożyczki, podczas dokonywania zakupów na raty, zakupów telefonu komórkowego, internetu, telewizji kablowej, czy ubiegania się o  leasing. Listy dłużników są sprawdzane przez instytucje z każdego sektora rynku, w celu dokonania oceny wiarygodności potencjalnego klienta. Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich w zakresie wymiany danych o zadłużeniu. Dzięki temu informacje o dłużnikach z BIG InfoMonitor w łatwy sposób mogą otrzymać banki.

  Kiedy dłużnik może zostać usunięty z czarnej listy?

  Jedynym sposobem na usunięcie wpisu z czarnej listy jest całkowita spłata zadłużenia. Usunięcie informacji o zadłużeniu z Rejestrów Dłużników może nastąpić w szczególności, w przypadku całkowitej spłaty zaległego zadłużenia, przedstawienia uzasadnionej informacji o spłacie, wygaśnięciu lub nieistnieniu zobowiązania oraz na podstawie innych okoliczności, o których mowa w art. 31 Ustawy. Dłużnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia Wierzycielowi sprzeciwu wobec zamiaru przekazania danych do biura.

  Brak spłaty zadłużenia może skutkować, ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim do 6 lat lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.

  Ponadto należy pamiętać, że każdemu przysługuje prawo do bezpłatnego sprawdzenia raz na pół roku w Rejestrze Dłużników BIG informacji na swój temat. Można to zrobić pobierając Raport o Sobie, który zawiera informację, czy figurujemy w Rejestrze Dłużników, a jeśli tak, to możemy się z niego dowiedzieć na jaką kwotę zalegamy i kto nas dopisał.


 • Biuro Informacji Kredytowej


  CO TO JEST BIK?

   

  Biuro Informacji Kredytowej gromadzi  i udostępnia dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów (indywidualnych oraz przedsiębiorców) Banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Dane przechowywane w bazie BIK to dane zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo) jak i negatywne (z opóźnieniami w spłacie).

  Każdy może sprawdzić swoją historię kredytową w BIK. W przypadku, gdy dane okażą się niepoprawne lub nieaktualne, to instytucja, która je do BIK przekazała jest upoważniona do ich poprawienia na pisemny wniosek swojego klienta.

  Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami).

   

   

  CZY TWOJE DANE MOGĄ TRAFIĆ DO BIK?

   

  W pierwszej kolejności dane trafiają do BIK kiedy składasz w banku, SKOK-u lub firmie pożyczkowej wniosek o kredyt lub pożyczkę. Kiedy stajesz się ich właścicielem, dane o regulowaniu przez Ciebie spłat przekazywane są do BIK regularnie, co najmniej raz w miesiącu aż do momentu spłacenia kredytu bądź pożyczki.


  JAKIE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W BIK?

   

  Do BIK przekazywane są:

  ·          Twoje dane osobowe,

  ·     dane dotyczące zobowiązań wobec Banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych współpracujących z BIK, takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta,

  ·          informacje o zadłużeniu,

  ·          historia spłat.

  Informacje przetwarzane w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR, a także kredytów przez Ciebie poręczonych.

  j0346317 BIK nie jest uprawniony do dokonywania zmian danych przetwarzanych w bazie BIK. Zmiany takie dokonywane są wyłącznie przez bank, z którego pochodzą dane i tylko przezeń mogą zostać skorygowane lub zaktualizowane, ponieważ to te instytucje są administratorami/właścicielami danych.

   

  CO TO JEST HISTORIA KREDYTOWA?

  Historia kredytowa to informacje o tym jak regulowałeś spłaty swoich kredytów i pożyczek. Każdy z nas ma więc wpływ na to, jak będzie wyglądała jego historia kredytowa. Jeśli kredyt spłacamy terminowo, w BIK znajdują się dane pozytywne. Jeśli jest spłacany z opóźnieniem, w BIK znajdą się również dane negatywne. (opóźnienie dłuższe niż 60 dni).

   

  j0346317 HISTORIA KREDYTOWA TO NAJLEPSZA REKOMENDACJA, która może pomóc Ci uzyskać:

  ·          lepsze warunki finansowe np. niższe oprocentowanie kredytu,

  ·          skrócenie lub uproszczenie procedur udzielania kredytów,

  ·          obniżenie opłat i prowizji.

   

  JAK SPRAWDZIĆ SWOJE DANE W BIK?

   

  Jeśli przygotowujesz się do wzięcia kredytu, spłacasz kredyt bądź jesteś poręczycielem warto sprawdzić historię kredytową w BIK. Można to zrobić poprzez portal BIK.pl. Wystarczy potwierdzić swoją tożsamość i wybrać produkt, który Cię interesuje. 

  Najpierw musisz zarejestrować się, wybrać preferowane przez Ciebie konto i potwierdzić swoją tożsamość w portalu BIK.

  Potwierdzenie tożsamości jest konieczne ze względów bezpieczeństwa – Twoje dane kredytowe możemy udostępnić tylko Tobie. Twoje konto uaktywnimy dopiero po tym, kiedy będziemy mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz.

   

  Założenie konta oraz sprawdzenie swojej historii kredytowej jest też możliwe w pocztowych strefach finansowych Poczty Polskiej oraz w placówkach Banku Pocztowego. Dane kontaktowe powyższych placówek dostępne są na stronie BIK.

   

  CO TO JEST RAPORT BIK?


  Raport BIK to interaktywny raport zawierający szczegółową historię Twoich zobowiązań kredytowych przetwarzanych przez BIK oraz wyliczaną na jej podstawie ocenę punktową.

   

  Masz dostęp do swoich aktualnych danych w dowolnym momencie.

  • Gdy ubiegasz się o kredyt, możesz poznać punktową ocenę swojej wiarygodności kredytowej (tzw. scoring), zanim pójdziesz do banku.
  • Gdy odmówiono Ci kredytu, możesz sprawdzić, czy to historia kredytowa była tego powodem.
  • Gdy poręczyłeś kredyt, możesz na bieżąco kontrolować, czy spłacający wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nie psuje Twojej dobrej opinii w bankach.
  • Raport BIK pozwala Ci też na bieżąco kontrolować, czy bank przekazuje do BIK dane zgodne ze stanem faktycznym i interweniować, jeśli coś się nie zgadza.

   

  DLACZEGO WARTO AKTYWOWAĆ ALERTY BIK?

  Chronisz się przed wyłudzeniem

  • Każdy z nas jest narażony na utratę dokumentu tożsamości lub kradzież danych osobowych.
  • Ty też możesz stać się ofiarą wyłudzenia.

  Dowiesz się od razu

  • Dostaniesz SMS i e-mail, gdy w BIK pojawią się informacje o próbie uzyskania kredytu na Twoje dane.
  • Powiadomimy Cię również, kiedy ktoś będzie Cię sprawdzał w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Dzięki temu dowiesz się np., że ktoś chce wyłudzić abonament komórkowy lub w Twoim imieniu zawiera umowę na dostawę gazu.

   

  JAKIE KORZYŚCI DAJE SPRAWDZANIE SWOJEJ HISTORII KREDYTOWEJ?

   

  Historię kredytową warto sprawdzać z kilku ważnych powodów:

  • Przygotowanie do wizyty w banku
  • Monitorowanie poprawności danych
  • Sprawdzenie oceny punktowej (scoringu)
  • Ochrona przed kradzieżą tożsamości
  • Potwierdzenie wiarygodności i rzetelności

   

  Każdy może posługiwać się swoim „certyfikatem solidności” w różnych sytuacjach wymagających zawarcia umowy lub potwierdzenia swojej wiarygodności, takich jak:

   

  • kupno samochodu,
  • wynajęcie mieszkania,
  • zawarcie umowy o pracę,
  • ubieganie się o kredyt za granicą.

   

   

  Monitorując stan swoich zobowiązań można ochronić się przed nadmiernym zadłużeniem.

   

  CZYM JEST I JAK WYLICZANA JEST OCENA PUNKTOWA (SCORE)?


  Przed udzieleniem kredytu banki i inne instytucje finansowe muszą ocenić ryzyko, z jakim może wiązać się pożyczenie Ci pieniędzy. Pomaga im w tym ocena punktowa (ang. score). Im jest ona wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że spłacisz wszystko w terminie.

  Do wyliczenia oceny punktowej stosowana jest odpowiednia, starannie opracowana formuła matematyczna. Twoja wiarygodność kredytowa jest określana poprzez porównanie do klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej Twój profil jest podobny do profilu klientów spłacających swoje kredyty w terminie, tym wyższą ocenę otrzymasz. Ostateczna ocena punktowa jest sumą punktów uzyskanych przez klienta za poszczególne elementy jego profilu (charakterystyki).

  Ocena punktowa BIK pomaga instytucjom finansowym ocenić ryzyko kredytowe, ale nie jest to jedyne kryterium brane pod uwagę. Trzeba też pamiętać, że banki mogą korzystać z różnych modeli scoringowych i akceptować różne poziomy ryzyka do różnych produktów.

  Jeśli posiadasz historię kredytową w BIK możesz dowiedzieć się na jakim poziomie jest twoja ocena punktowa. Może ona przyjąć wartość od 1 do 100. Jeśli jednak w BIK nie ma informacji o Tobie (bo np. nigdy nie brałeś kredytu), wtedy Twoja ocena punktowa nie zostanie naliczona.


 • Bankowy Rejestr

  System Bankowy Rejestr to baza prowadzona przez Związek Banków Polskich. Gromadzone są w nim dane identyfikacyjne Klientów indywidualnych i przedsiębiorców niewywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec banków. Opóźnienie w spłacie zadłużenia powinno wynosić minimum 30 dni, a łączna kwota zaległości powinna opiewać na co najmniej 200 zł w przypadku konsumentów oraz co najmniej 500 zł w przypadku przedsiębiorców.

  Dane w Systemie Bankowy Rejestr mogą być przetwarzane bez zgody klienta nawet przez 5 lat po zamknięciu rachunku bankowego. Przekazane do przetwarzania informacje to m.in.: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, PESEL, NIP oraz REGON.

  Informacje z Systemu Bankowy Rejestr udostępniane są również w raportach Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji, do przeszukania bazy potrzebne jest pisemne upoważnienie osoby sprawdzanej (konsumenta lub firmy).


 • Zasady Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych

  ZASADY DOBRYCH PRAKTYK


  BIG InfoMonitor jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, którego misją jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym m.in. poprzez organizowanie profesjonalnego środowiska dla uczestników tego sektora oraz stwarzanie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń, mających na celu promowanie profesjonalizmu, wzajemnego szacunku i poszanowania zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami.
  Więcej informacji: www.zpf.pl


  BIG InfoMonitor stosuje Zasady Dobrych Praktyk ZPF


  Będąc Członkiem ZPF Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF. Zasady i tryb zgłaszania skarg dostępne są TUTAJ


  Zbiór Zasad Dobrych Praktyk ZPF
  (zasady postępowania, przyjęte do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce)
  PDF / 1,05 MB Pobierz
   www.zpf.plZobacz

   

  Jako Członek ZPF raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

   

  CERTYFIKAT AUDYTU ETYCZNEGO za rok 2018 PDF / 0,73 MB Pobierz

Akcje

 • Edukacja o BIG-ach

  BIG InfoMonitor prowadzi  w serwisie społecznościowym Facebook dwa profile BIG.pl oraz Odzyskuj alimenty.

  Celem profilu BIG.pl jest  objaśnienie zasad funkcjonowania biur informacji gospodarczej, a także przybliżenie trudnych tematów związanych z nadmiernym zadłużaniem się.

  Profil Odzyskuj alimenty porusza trudny społecznie temat dotyczących problemów z odzyskiwaniem długów alimentacyjnych i prezentuje akację Odzyskuj alimenty. Akcja ma na celu ułatwianie wpisywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych do BIG-ów. Więcej informacji znajduje się na stronie akcji https://www.big.pl/alimenty/
 • Masz pytania?

  zadzwoń na infolinię

  22 486 56 56

  Infolinia czynna:

  pon-pt8:00 - 17:00
  sob-nienieczynna.

  albo

  InfoDług

  raport o zaległych zobowiązaniach konsumentów

  Raport BIG

  wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej

  Czat z konsultantem

  Witam
  W czym mogę pomóc?  Serwisy internetowe Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (dalej: „BIG InfoMonitor”) wykorzystują pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, okresu ich przechowywania, łączenia z innymi danymi posiadanymi przez BIG InfoMonitor, zmiany ustawień plików cookie oraz ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Informacji o plikach cookie. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i zgodę na wykorzystywanie plików cookies m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb użytkowników, w celach marketingowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez BIG InfoMonitor oraz dokonywania analiz, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez BIG InfoMonitor. Akceptuję

  Czat
  z radcą prawnym

  Witam
  W czym mogę pomóc?

  Rozpocznij czat

  Czat z konsultantem

  Witam
  W czym mogę pomóc?

  Rozpocznij czat

  Wypełnij formularz

  a nasz doradca
  skontaktuje się z Tobą


  Wypełnij formularz

  Masz pytania?

  zadzwoń na infolinię

  22 486 56 56

  Infolinia czynna:

  pon-pt8:00 - 17:00
  sob-nienieczynna.

  Pobierz dane na telefon

  22 486 56 56

  InfoDług

  raport o zaległych zobowiązaniach konsumentów

  Pobierz

  Raporty BIG

  kondycja finansowa kluczowych branż
  polskiej gospodarki

  Pobierz