Lista dłużników komorniczych - jak sprawdzić zajęcie egzekucyjne?

Oceń artykuł:
4.8/5

2022-10-20

Spis treści

 1. Zajęcie egzekucyjne — kiedy to możliwe?
 2. Sprawdzenie zajęcia egzekucyjnego — czy to możliwe?
 3. 3 rejestry, w których sprawdzisz długi — swoje i innych podmiotów

Chcesz sprawdzić, czy wobec Ciebie, Twojego kontrahenta lub potencjalnego wspólnika toczy się postępowanie egzekucyjne? W artykule wyjaśnimy, czy to możliwe.

Zajęcie egzekucyjne jest z reguły ostatnim etapem procesu windykacji stosowanym w momencie, kiedy inne próby wyegzekwowania wierzytelności od dłużnika zawiodły. W jakich okolicznościach wierzyciel może oddać sprawę do komornika?

Zajęcie egzekucyjne — kiedy to możliwe?

Niezbędnym elementem przekazania sprawy komornikowi, który rozpocznie zajęcie egzekucyjne, jest wniesienie sprawy na drogę postępowania sądowego. Kiedy sąd wyda tytuł egzekucyjny i opatrzy go klauzulą wykonalności, wierzyciel może złożyć wniosek egzekucyjny o wszczęcie postępowania komorniczego. Istnieje możliwość złożenia dokumentu w formie papierowej lub elektronicznej. Aby wyegzekwować spłatę zadłużenia, komornik może zająć zgromadzone na kontach dłużnika pieniądze, część jego wynagrodzenia, świadczenia emerytalnego, należące do niego ruchomości i nieruchomości.

Sprawdzenie zajęcia egzekucyjnego — czy to możliwe?

Chcesz sprawdzić, czy na Twoim kontrahencie lub potencjalnym wspólniku ciąży zajęcie egzekucyjne? Niestety, w tym momencie nie istnieje żadna jawna lista dłużników komorniczych, która pozwoliłaby zweryfikować tę kwestię.

Jeśli w ostatnich miesiącach zmieniłeś adres, z powodu wyjazdów nieregularnie odbierasz korespondencję i masz podejrzenia, że na skutek przeszłych długów Twoje konto już wkrótce może zająć komornik:

 • skontaktuj się z wierzycielem (bankiem, firmą pożyczkową, Zarządem Transportu Miejskiego etc.) i poproś o podanie informacji o ewentualnym zadłużeniu i aktualnym statusie sprawy. Jeśli ta trafiła już do zewnętrznej firmy windykacyjnej lub do komornika, otrzymasz taką informację;

 • skontaktuj się z sądem rejonowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Sprawdź, czy w ostatnich tygodniach kierował do Ciebie korespondencję i czy w Twojej sprawie toczy się lub toczyło postępowanie egzekucyjne.

Jeśli wiesz już, że komornik rozpoczął egzekucję z Twojego majątku, ale nie jesteś pewien, ile wynosi całkowite zadłużenie, przygotuj i wyślij do niego wniosek o stanie zadłużenia. Dokument z powodzeniem stworzysz samodzielnie. Pamiętaj, aby umieścić w nim następujące dane:

 • swoje dane osobowe: imię, nazwisko, nr PESEL (ewentualnie nr NIP, jeśli dłużnikiem jest firma);

 • dane wierzyciela;

 • dane komornika, który prowadzi postępowanie oraz sygnaturę sprawy (znajdziesz ją w korespondencji z sądu);

 • prośbę o udostępnienie informacji o aktualnym zadłużeniu (wraz z wszystkimi dodatkowymi kosztami).

Nie zapomnij o własnoręcznym podpisaniu dokumentu.

3 rejestry, w których sprawdzisz długi — swoje i innych podmiotów

Choć jawna lista dłużników komorniczych nie istnieje, na rynku są dostępne inne rejestry, które pozwolą Ci zweryfikować zadłużenie — zarówno własne, jak i innego podmiotu.

 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor znajdziesz informacje o zadłużeniu osób fizycznych i przedsiębiorców. Wpis może wykonać każda instytucja współpracująca z BIG-iem. Są to m.in. banki, firmy pożyczkowe, leasingodawcy, ubezpieczyciele, wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy mediów, instytucje czy przedsiębiorcy. Jak sprawdzić w BIG-u informacje na swój temat? Pobierz Raport o Sobie. W tym celu zarejestruj się na stronie BIG Indywidualny, wypełnij formularz i prześlij skan dokumentu tożsamości zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie). Jeśli jesteś przedsiębiorcą możesz wygenerować Raport o Firmie (raport o innym przedsiębiorcy) lub Raport o Konsumencie (raport o osobie fizycznej). Aby to zrobić wejdź na stronę www.big.pl, wypełnij krótki formularz i poczekaj na kontakt doradcy BIG. Po ustaleniu szczegółów i sfinalizowaniu formalności otrzymasz zaproszenia do Systemu Biznes.BIG.pl, gdzie będziesz mógł pobrać raporty. Jako przedsiębiorca pobierzesz Raport o Firmie bez konieczności pytania o zgodę, sprawdzanego podmiotu. Jeśli jednak chcesz sprawdzić konsumenta, musisz mieć jego pisemne upoważnienie.

 • Biuro Informacji Kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia informacje o terminowo spłacanych zobowiązaniach oraz zaległościach względem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz pozabankowych instytucji finansowych współpracujących z BIK-iem. Jeśli chcesz sprawdzić, jak widzą Cię kredytodawcy i jak kształtuje się Twoja historia kredytowa, możesz wygenerować raport BIK na swój temat. W tym celu musisz założyć konto w BIK i potwierdzić swoją tożsamość, dopiero po tym procesie możesz zakupić raport. Jeśli chcesz zdobyć dane z BIK-u dotyczące innych podmiotów, znajdziesz je w raporcie rozszerzonym oferowanym przez BIG InfoMonitor, ale tylko pod warunkiem, że działasz jako przedsiębiorca i masz podpisaną umowę papierową z BIG InfoMonitor. Co ważne — aby uzyskać dostęp do danych bankowych, musisz uzyskać pisemną zgodę sprawdzanego podmiotu. Przysłowiowy Kowalski nie sprawdzi danych kredytowych innej osoby fizycznej.

 • Krajowy Rejestr Zadłużonych. KRZ to ogólnodostępny serwis, w którym znajdziesz informacje na temat osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością i tych, wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona. W rejestrze znajdziesz nie tylko ich dane (nazwy firm czy imiona i nazwiska osób zadłużonych), ale także: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika czy o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, a nawet sygnaturę akt sprawy.

Żadna ogólnodostępna baza nie daje obecnie wglądu do listy dłużników komorniczych. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój potencjalny kontrahent ma długi, przed rozpoczęciem współpracy koniecznie zajrzyj do innych rejestrów. Dzięki pozyskanym informacjom znacząco zmniejszysz ryzyko nawiązania współpracy z dłużnikiem, ochronisz swoją firmę przed zatorami płatniczymi i zminimalizujesz ryzyko utraty płynności finansowej.

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły