Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Krajowy Rejestr Zadłużonych — czym jest, kto może się w nim znaleźć i czym różni się od dostępnych na rynku rejestrów dłużników?

Oceń artykuł:
5/5

2021-05-19

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który rozpocznie swoją działalność 1 lipca 2021 roku. Kto może się w nim znaleźć i czym różni się od obecnych na rynku rejestrów dłużników prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej? Sprawdźmy.

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to jawny rejestr prowadzony w systemie teleinformatycznym zawierający informacje o osobach fizycznych i firmach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Podstawę jego funkcjonowania określają przepisy Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Jakie podmioty mogą trafić do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużony będzie źródłem informacji o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną:

 • niewypłacalnych;

 • zagrożonych niewypłacalnością;

 • wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona.

Znajdą się w nim dane m.in. na temat:

 • osób, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe, postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a także postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;

 • osób, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu niemożności uzyskania z egzekucji sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

 • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

KRZ a dane dłużników alimentacyjnych

W KRZ znajdą się także informacje o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zakres ujawnianych informacji

Jakie dane na temat firm i konsumentów ujawni KRZ?

Zgodnie z treścią ustawy wśród ujawnionych informacji o podmiotach wpisanych do KRZ znajdą się m.in.:

 • imię i nazwisko albo nazwa;

 • firma;

 • miejsce zamieszkania albo siedziby;

 • adres;

 • numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku — inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,

 • numer NIP;

 • określenie, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

 • nazwę sądu prowadzącego postępowanie;

 • sygnaturę akt sprawy;

 • informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego oraz informację o zakresie i sposobie wykonywania zarządu;

 • informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

 • informację o zatwierdzeniu warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji oraz uwzględnieniu wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży;

 • informację o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego rodzaju.

Biorąc pod uwagę jawność rejestru, zakres informacji będzie więc bardzo szeroki.

Jak sprawdzić podmiot w KRZ?

KRZ będzie rejestrem jawnym. W praktyce oznacza to, że dostęp do niego będzie nieograniczony. Aby zweryfikować konsumenta lub firmę, niezbędny będzie tylko PESEL (w przypadku osób fizycznych) i NIP (w przypadku firm) lub sygnatura akt sprawy.

Krajowy Rejestr Zadłużonych a BIG

Choć może się wydawać, że KRZ będzie kolejnym, podobnym do istniejących na rynku rejestrem dłużników, to tylko pozory. KRZ skupia się przede wszystkim na podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub upadłością. Biura Informacji Gospodarczej (w tym BIG InfoMonitor) prowadzące rejestry dłużników umożliwiają wpisanie długów, gdy tylko się pojawią (po spełnieniu ustawowych warunków), zanim jeszcze podmiot stanie się niewypłacalny lub stanie na krawędzi bankructwa. Tym samym rejestry dłużników stanowią system wczesnego ostrzegania przed nierzetelnymi kontrahentami. Wpisując dłużnika do rejestru dłużników BIG powiadamiamy uczestników rynku, że dany podmiot nie płaci i współpraca z nim może być ryzykowna. Dzięki takim informacjom podmioty mogą wcielić w życie działania prewencyjne umożliwiające wychwycenie nierzetelnego płatniczo przyszłego kontrahenta, monitorować aktualnych partnerów biznesowych oraz korzystać ze skutecznych narzędzi windykacyjnych, motywujących spóźnialskich do spłaty.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:00 - 16:00

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...