Alimenty na dziecko. Co zrobić, gdy rodzic nie płaci?

Oceń artykuł:
5/5

2021-01-29

Alimenty na dziecko to obowiązek polegający na współfinansowaniu potrzeb dziecka. Często zasady i kwoty ustalane są przez sąd. Sprawa taka jest zazwyczaj weryfikowana na wniosek jednego z rodziców po rozpadzie związku. W przypadku, w którym dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców, drugi będzie zobowiązany do współudziału w kosztach wychowania. Problem rozpoczyna się w momencie, w którym osoba zobowiązana do takiego wsparcia przestaje wywiązywać się z tego obowiązku. Co zrobić, gdy rodzic nie płaci? Poniżej podpowiadamy, w jaki sposób wyegzekwować zaległe alimenty na dziecko, jak również przekazujemy wybrane zagadnienia związane z tym tematem.

Wysokość alimentów na dziecko

Składasz sprawę do sądu o alimenty na dziecko? Wysokość miesięcznej kwoty zostanie ustalona przez sąd. Oznacza to, że decyzja zostanie podjęta na podstawie wszystkich możliwych czynników, które zostaną poruszone podczas rozprawy. Do elementów, które brane są pod uwagę, możemy z całą pewnością zaliczyć możliwości finansowe obu rodziców, stan zdrowia dziecka czy też jego wiek. Dodatkowo sędzia może zwrócić uwagę na zobowiązania finansowe, takie jak kredyty hipoteczne czy też zaangażowanie każdego z rodziców w wychowanie potomka.

Wiele osób wyszukuje w internecie zagadnienia takie jak „alimenty na dziecko – wysokość”. Sprawy o alimenty są zazwyczaj skomplikowane i potrafią trwać nawet kilkanaście miesięcy. Warto wiedzieć, że właśnie dlatego od 2019 roku istnieją tak zwane alimenty natychmiastowe. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o alimenty na dziecko może ubiegać się o takie świadczenie. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, po czym zostanie on rozpatrzony przez sąd. Dzięki temu rodzic, który nie sprawuje opieki nad potomkiem, będzie natychmiastowo zobowiązany do regularnego opłacania należności. Wszystko to dzieje się niezależnie od trwających rozpraw. Aktualna wysokość alimentów na dziecko wynosi:


  • 496 zł w przypadku jednego dziecka;

  • 450 zł na każde dziecko w przypadku dwójki dzieci, których jest się rodzicem;

  • 404 zł na każde dziecko w przypadku trójki dzieci, których jest się rodzicem;

  • 359 zł na każde dziecko w przypadku czwórki dzieci, których jest się rodzicem;

  • 313 zł na każde dziecko w przypadku piątki dzieci i więcej.


Dodatkowo warto zaznaczyć, że każde z dzieci musi pochodzić od dwójki tych samych rodziców, którzy biorą udział w rozprawie. Jeżeli jednak ojciec ma dwójkę dzieci, które urodziły inne kobiety, będzie on zobowiązany do zapłacenia 496 zł na każde dziecko.

Do jakiego wieku dziecku należą się alimenty?

Główną przesłanką dla obowiązku alimentacyjnego jest brak możliwości samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Tak samo jak wysokość alimentów na dziecko, w tym przypadku sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Do jakiego wieku należy płacić alimenty naszemu potomkowi? Przede wszystkim ukończenie 18 roku życia nie jest granicą, która uchyla taki obowiązek. Co ciekawe, obecnie nie ma ustalonej granicy wieku, która zwalniałaby z realizacji postanowienia sądu. Nieważne, czy dziecko ukończy 25 rok życia, czy też nie. Jeżeli dziecko jest całkowicie sprawne i zdrowe, to na rodzicu spoczywa obowiązek złożenia wniosku o uchylenie alimentów. O przebiegu sprawy zadecyduje sąd. Jeżeli natomiast potomek cierpi na ciężkie schorzenia fizyczne lub psychiczne, to bardzo możliwe, że obowiązek alimentacyjny będzie obowiązywał przez całe życie.


Skąd więc wzięły się podawane przez wiele osób ograniczenia wiekowe? Dotyczą jedynie Funduszu Alimentacyjnego. W tym przypadku pomoc taka przysługuje:

  • osobom do ukończenia 18 roku życia;

  • uczniom i studentom, którzy kontynuują naukę w szkole lub też w szkole wyższej – nie dłużej niż do 25 roku życia;

  • bezterminowo, jeśli osoba ma ważną legitymację z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz jednocześnie nie przekroczyła podawanego każdego roku kryterium dochodowego;

  • gdy próg dochodowy przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza 900 zł

Obecnie w sejmie toczą się rozmowy dotyczące zmian związanych z czasem płacenia alimentów na dziecko. Projekt ustawy zakłada, że obowiązek alimentacyjny ustawałby z 25 rokiem życia (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych).

Co zrobić, gdy rodzic nie płaci alimentów?

Warto wiedzieć, że każdy może wpisać dłużnika alimentacyjnego do biur informacji gospodarczej. Aby to zrobić, wystarczy skorzystać z opcji, którą udostępnia BIG InfoMonitor. Podstawą do przekazania informacji o zadłużeniu jest prawomocny wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności. Niezapłacone alimenty również zaliczają się do tej kategorii. Co więcej, aby można było wykonać taką czynność, należy dłużnikowi dostarczyć wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania danych do BIG. Do wyboru jest wysyłka listem poleconym lub przekazanie takiego pisma do rąk własnych. Konieczne jest, by nastąpiło to co najmniej 14 dni przed dokonaniem wpisu do bazy dłużników.


Posiadając prawomocny wyrok sądu, warto także skorzystać z pomocy komornika. Pomoże on ustalić lokalizację dłużnika, jego zatrudnienie, dochody oraz rachunek bankowy. Dzięki temu na podstawie klauzuli wykonalności możliwe będzie zajęcie wynagrodzenia za pracę i ściągnięcie zaległości.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej warto skorzystać z pomocy Funduszu Alimentacyjnego. Aby to zrobić, trzeba jednak spełnić kryteria dochodowe. Próg dochodowy zwiększył się w październiku 2020 r. o 100 zł i teraz każda niepełna rodzina, której dochody nie przekraczają 900 zł na osobę, może otrzymać takie wsparcie finansowe. Jest to bardzo dobry sposób, aby uzyskać wsparcie w razie takiej potrzeby.


Warto też zaznaczyć, że gminy, które wypłacają pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego sukcesywnie wpisują dłużników alimentacyjnych do rejestrów dłużników, m.in. do BIG InfoMonitor. Od początku 2020 roku przekazały do tego rejestru 28,5 tys. osób niewywiązujących się z płacenia alimentów na własne dzieci. Z danych na koniec grudnia 2020 r. wynika, że jest ich już prawie 272 tys. i średnio na osobę kwota zaległych alimentów wynosi ponad 41 tys. zł, a łączny dług z tego tytuły przekracza 11,2 mld zł.

Skarga pauliańska – co to jest i do czego może się przydać?

Walcząc o alimenty na dziecko, możemy spotkać się z przykrymi sytuacjami. Jeżeli zauważysz, że dłużnik celowo pozbywa się majątku, np. przepisuje mieszkanie lub samochód na inną osobę, nie musisz bezczynnie czekać na dalsze niespodzianki. W takim przypadku należy złożyć do sądu pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. Działanie takie nazywane jest skargą pauliańską. Jeżeli podczas postępowania sąd wykaże, że dłużnik działał celowo, przekazana wcześniej darowizna (np. w formie mieszkania) zostanie uznana za bezskuteczną. Oznacza to, że dalsza egzekucja z tego majątku będzie jak najbardziej możliwa.

Sprawy związane z alimentami mogą wydawać się skomplikowane. Na szczęście obecnie mamy do dyspozycji kilka skutecznych sposobów, które są pomocne w walce o pieniądze dla naszego dziecka. W razie dodatkowych trudności warto też skontaktować się z wykwalifikowanym prawnikiem. W niektórych sytuacjach jest to po prostu najlepsze wyjście.

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...