Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych jest dla nas najwyższym priorytetem.  

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK, w której ochrona danych osobowych klientów jest najwyższym priorytetem. Zarówno BIG InfoMonitor, jak i nasza spółka – matka, czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A., stosują niezbędne  techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych m.in. przed ich dostaniem się w niepowołane ręce, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszyscy pracownicy BIG InfoMonitor regularnie przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, a testy bezpieczeństwa pozwalają nam nieustannie doskonalić nasze systemy i uodparniać je na pojawiające się nowe zagrożenia. 

Wysokie standardy w zakresie ochrony informacji potwierdza certyfikat normy PN-ISO/IEC 27001

Zakres danych 

Informacje gromadzone i udostępniane przez BIG InfoMonitor obejmują m.in. dane osobowe chronione przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli  RODO. BIG InfoMonitor odpowiada również za bezpieczeństwo gromadzonych przez nas informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy o BIG

Dane dłużników 

Jako biuro informacji gospodarczej gromadzimy i udostępniamy  dane dotyczące osób i firm mających niespłacone zobowiązania, co reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tzw. Ustawa o BIG). Zgodnie z Ustawą o BIG dane dłużników, w tym ich numer PESEL, imię i nazwisko, a w przypadku firm – numer NIP czy nazwa firmy, są ujawniane w rejestrze. Dane dłużników pochodzą od wierzycieli, którzy wpisują do rejestru wszelkie szczegóły długu i dłużnika. Dzięki informacjom znajdującym się w naszym rejestrze przedsiębiorcy i konsumenci mogą zweryfikować rzetelność płatniczą swoich potencjalnych lub aktualnych klientów lub partnerów handlowych i uniknąć kłopotów finansowych. 


Certyfikat normy PN-ISO/IEC 27001

Międzynarodowa norma ISO 27001 definiuje wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jest to uznany na całym świecie zestaw najlepszych praktyk, które pozwalają na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji. 

Jest to również kolejny ważny argument za wyborem BIG InfoMonitor jako partnera do współpracy.

ISOQAR Registered  UKAS Management Systems


Oferta Specjalna

Oferta specjalna
dla firm
Więcej usług za niższą cenę!

pakiet
usług od
199
149
zł/mies.

aktywacja
400
0

W ramach pakietu otrzymasz:

  • 17 Raportów o Firmie/Konsumencie
  • Dostęp do baz bankowych i niebankowych
  • 20 firm w ramach monitorowania
  • 1 wezwanie do zapłaty z BIG
  • Pieczęć prewencyjną na Twoje faktury
  • Bez limitu wpiszesz wszystkich dłużników do rejestru

gratis Alerty BIK

Sprawdź szczegóły