Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych jest dla nas najwyższym priorytetem.  

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK, w której ochrona danych osobowych klientów jest najwyższym priorytetem. Zarówno BIG InfoMonitor, jak i nasza spółka – matka, czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A., stosują niezbędne  techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych m.in. przed ich dostaniem się w niepowołane ręce, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszyscy pracownicy BIG InfoMonitor regularnie przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, a testy bezpieczeństwa pozwalają nam nieustannie doskonalić nasze systemy i uodparniać je na pojawiające się nowe zagrożenia. 

Wysokie standardy w zakresie ochrony informacji potwierdza certyfikat normy PN-ISO/IEC 27001

Zakres danych 

Informacje gromadzone i udostępniane przez BIG InfoMonitor obejmują m.in. dane osobowe chronione przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli  RODO. BIG InfoMonitor odpowiada również za bezpieczeństwo gromadzonych przez nas informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy o BIG

Dane dłużników 

Jako biuro informacji gospodarczej gromadzimy i udostępniamy  dane dotyczące osób i firm mających niespłacone zobowiązania, co reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tzw. Ustawa o BIG). Zgodnie z Ustawą o BIG dane dłużników, w tym ich numer PESEL, imię i nazwisko, a w przypadku firm – numer NIP czy nazwa firmy, są ujawniane w rejestrze. Dane dłużników pochodzą od wierzycieli, którzy wpisują do rejestru wszelkie szczegóły długu i dłużnika. Dzięki informacjom znajdującym się w naszym rejestrze przedsiębiorcy i konsumenci mogą zweryfikować rzetelność płatniczą swoich potencjalnych lub aktualnych klientów lub partnerów handlowych i uniknąć kłopotów finansowych. 


Certyfikat normy PN-ISO/IEC 27001

Międzynarodowa norma ISO 27001 definiuje wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jest to uznany na całym świecie zestaw najlepszych praktyk, które pozwalają na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji. 

Jest to również kolejny ważny argument za wyborem BIG InfoMonitor jako partnera do współpracy.

ISOQAR Registered UKAS Management Systems

Numer Certyfikatu 13926-ISN-001aPL


Pakiet promocyjny!

Wszystkie niezbędne narzędzia
Dla bezpieczeństwa Twojej firmy

 • Weryfikacja kontrahenta
  10 raportów z rejestru BIG InfoMonitor
  9 raportów z BIG, BIK i ZBP
 • Monitorowanie kontrahentów
  30 firm miesięcznie
 • Wpisanie dłużnika do rejestru dłużników
  zawsze bez limitu
 • Pieczęć prewencyjna
  na Twoje faktury
 • Unikatowy Wskaźnik Ryzyka MŚP

pakiet
usług od
299
229
zł/mies.

aktywacja
400
100

Sprawdź szczegóły