Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Ustawa o BIG

Oceń artykuł:
5/5

2021-12-31

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Ustawa o BIG) weszła w życie 14 czerwca 2010 roku (Dz.U. z 09.04.2010 nr 81 poz. 530).

Zmiany w Ustawie o BIG dotyczące konsumentów

Najbardziej znaczącą zmianą, którą wprowadziła, jest możliwość przekazywania danych o zadłużeniu przez osoby fizyczne (konsumentów). Podstawowym warunkiem, jaki konsumenci muszą spełnić, by wpisać dłużnika do Rejestru BIG jest posiadanie wyroku sądowego (tytułu wykonawczego) stwierdzającego należność. Kwota zadłużenia i termin opóźnienia w płatności nie mają znaczenia, jedyny warunek jaki należy spełnić, to przekazanie dłużnikowi wezwania do zapłaty (listem poleconym lub do rąk własnych). Po upływie 14 dni, jeśli dłużnik nadal nie odda pieniędzy, można przekazać jego dane do Rejestru BIG. W tym celu należy zarejestrować się na stronie internetowej www.BIG.pl i podpisać umowę z BIG InfoMonitor. Umowa w formie pisemnej jest wymogiem ustawowym.

W celu zawarcia umowy z BIG InfoMonitor niezbędne jest:

  1. wejście na stronę www.big.pl,
  2. skorzystanie z przycisku „Zaloguj się/Założ konto” w prawym, górnym rogu,
  3. wybranie zakładki „Klient Indywidualny”, a następnie „System BIG Indywidualny ” - "Założ konto",
  4. po skorzystaniu z linku aktywacyjnego otrzymanego drogą elektroniczną, proszę o zalogowanie się do BIGKonta,
  5. skorzystanie z przycisku "Dopisz dłużnika"
  6. wygenerowanie umowy o udostępnienie informacji gospodarczej, wydrukowanie, podpisanie i wysłanie dwóch egzemplarzy umowy do BIG InfoMonitor za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie rejestracji umowy a podpisany obustronnie egzemplarz wyśle pocztą tradycyjną.
Samo podpisanie umowy, nie wiąże się z żadnymi kosztami, za poszczególne usługi konsument musi zapłacić, w tym za dokonanie wpisu do Rejestru.

Zmiany w Ustawie o BIG dotyczące przedsiębiorców

Przed wejściem w życie nowej ustawy, tylko ściśle określony katalog przedsiębiorców oraz instytucji publicznych mógł przekazywać do Rejestru Dłużników BIG informacje o nieuczciwych płatnikach. Konsumenci w obiegu informacji gospodarczych byli jedynie „biernym” ogniwem. Ich obecność w tym systemie ograniczała się wyłącznie do roli dłużnika dopisywanego do BIG. „Aktywność” konsumenta natomiast sprowadzała się do spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Ustawa o BIG wprowadziła ułatwienia również dla przedsiębiorców. Przed 14 czerwca 2010 r. jedynie wąski katalog firm (np. banki, firmy pożyczkowe, leasingowe, telekomunikacyjne) miał możliwość wpisywania nieuczciwych kontrahentów (będących konsumentami) do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Obecnie, każdy przedsiębiorca może wpisać nieuczciwego płatnika będącego konsumentem do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w przypadku gdy, zadłużenie firmy opiewa na kwotę minimum 500 zł, natomiast zadłużenie konsumenta minimum 200 zł. Istnieje również możliwość przekazania danych dłużnika do BIG na podstawie sądowego tytułu wykonawczego. Wówczas kwota zaległych należności nie ma znaczenia.

Zmiany w Ustawie o BIG dotyczące Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zmiany w Ustawie o BIG objęły również Jednostki Samorządu Terytorialnego. Przed 14 czerwca 2010 r.  gminy mogły przekazywać do BIG-ów jedynie dane dłużników alimentacyjnych. Natomiast, od 14 czerwca 2010 roku JST mogą umieszczać w Biurach Informacji Gospodarczej również dane o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców. Zmiana ta dała Jednostkom Samorządu Terytorialnego nowe narzędzie do odzyskiwania pieniędzy i co ważne, poprawiła ich płynność finansową.

Zanim zaczęła obowiązywać nowa ustawa samorządy były poniekąd bezsilne wobec dłużników, skutkowało to zatorami płatniczymi. Większość długów pochodziła z tytułu gospodarowania zasobami komunalnymi, włączając w to opłaty za wynajem, podatki od nieruchomości, usługi wodociągowe i kanalizacyjne, ponadto można jeszcze do tego dołączyć gospodarowanie odpadami i utrzymywanie czystości, usługi transportu zbiorowego, utrzymywanie dróg i zieleni publicznej.

Na koniec, warto podkreślić, że do Biur Informacji Gospodarczej może być zgłoszona każda wierzytelność z wyjątkiem wierzytelności publicznoprawnych, takich jak np. niezapłacone podatki, składki rentowo – emerytalne, grzywny, mandaty i kary pieniężne.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...