Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Rejestr Dłużników

2019-06-29

Rejestr Dłużników to baza Biura Informacji Gospodarczej, która zawiera  dane o zaległościach finansowych konsumentów i  przedsiębiorców. Na polskim rynku działa 5 BIG-ów  prowadzących Rejestry Dłużników: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG). Wszystkie pięć instytucji przyjmuje, przechowuje i udostępniaja informacje gospodarcze, zawarte w ich zasobach, ale jedno z Biur Informacji Gospodarczej – BIG InfoMonitor - ściśle współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) i ze Związkiem Banków Polskich (ZBP). Dzięki temu jego raporty mogą być uzupełniane o dane z powyższych  instytucji, daje to w sumie dostęp do ponad 5,9 mln informacji o zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów.

Rejestr Dłużników BIG wspiera zarówno odzyskiwanie należności jak i dokonywanie oceny ryzyka. Wpisanie dłużnika do BIG oznacza powiadomienie banków, pożyczkodawców , firm telekomunikacyjnych, ubezpieczycieli, firm leasingowych oraz innych podmiotów o zaległości finansowej. W konsekwencji znalezienia się w BIG, dłużnik może mieć problemy z otrzymaniem usług i produktów, oferowanych przez firmy i instytucje współpracujące z Rejestrem Dłużników BIG. W szczególności umieszczenie dłużnika na liście długów w BIG  InfoMonitor może skutkować odmową kredytu takiemu niesolidnemu płatnikowi. Na taki stan rzeczy ma wpływ ścisła współpraca BIG InfoMonitor z instytucjami sektora bankowego (BIK i ZBP).

Rejestr Dłużników może być skutecznym narzędziem miękkiej windykacji, ponieważ wyłącznie całkowita spłata długu pozwala usunąć dług z BIG. Według danych BIG InfoMonitor aż 40%  dłużników spłaca należność po otrzymaniu wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze umieszczenia ich danych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i o konsekwencjach tego działania. Kolejne 35% dłużników reguluje dług po wpisaniu ich danych do BIG InfoMonitor.

Kto może korzystać z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

Przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego mogą wpisywać niemal wszystkich dłużników na podstawie określonego stosunku prawnego (np. umowy) lub tytułu wykonawczego (wyroku sądowego lub ugody zawartej przed sądem, opatrzonych klauzulą wykonalności).

Przy czym należy pamiętać, że jeśli przedsiębiorca wpisuje do BIG dłużnika na podstawie określonego stosunku prawnego, to zadłużenie nieterminowego płatnika powinno wynieść minimum 200 zł (jeśli jest konsumentem) lub 500 zł (jeśli jest przedsiębiorcą). Taki dług można przekazać do BIG po 30 dniach od powstania zaległości, a na 30 dni przed tym działaniem  powinien wysłać do dłużnika, lub doręczyć mu osobiście wezwanie do zapłaty.

Jeśli podstawą wpisania dłużnika do BIG jest tytuł wykonawczy, kwota i okres zaległości nie ma znaczenia, a wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisem do BIG.

 • Przedsiębiorcy oraz gminy mogą sprawdzać wszystkie podmioty w BIG, w tym również konsumentów. Do sprawdzenia osoby fizycznej na czarnej liście dłużników jest jednak wymagana jej zgoda na takie działania
 • Konsumenci mogą wpisać na czarną listę wszystkich dłużników, jeśli posiadają tytuł wykonawczy stwierdzający zaległość (wyroku sądowy lub ugodę zawartą przed sądem, opatrzone klauzulą wykonalności)
 • W tym wypadku kwota i okres zaległości nie ma znaczenia, a wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisem do BIG.
 • Konsumenci mogą pobrać raport tylko o przedsiębiorcy

Do BIG nie można przekazywać wierzytelności publiczno-prawnych czyli długów powstałych na skutek nieuiszczania np. grzywien, mandatów, podatków.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Święta bez dłużników

30% taniej

 • Sprawdź zaległości kontrahenta
 • Zobacz wskaźnik ryzyka
 • Dane na temat zaległych kredytów z BIK i ZBP – tylko w BIG InfoMonitor
 • Dane z wywiadowni gospodarczej
  (m.in. Biała lista, listy sankcyjne, KRS, powiązania)
 • Monitorowanie kontrahentów
 • GRATIS! Certyfikat wiarygodności Twojej firmy

Sprawdź szczegóły