Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Co daje nakaz zapłaty i jak z niego skorzystać?

Oceń artykuł:
5/5

2023-01-02

Spis treści

 1. Czym jest nakaz zapłaty?
 2. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
 3. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
 4. Co daje wierzycielowi nakaz zapłaty?
 5. Nakaz zapłaty z sądu — konsekwencje dla dłużnika
 6. Nakaz zapłaty z sądu — wpis do Rejestru dłużników

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe wydane w uproszczonym postępowaniu sądowym. Jak go uzyskać, jakie korzyści daje wierzycielowi i jakimi konsekwencjami skutkuje dla dłużnika?

Kilkanaście miesięcy temu z pomocą biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Anna kupiła niewielkie mieszkanie. Mimo że zawarła umowę pośrednictwa kupna, nie uregulowała należnej pośrednikowi prowizji. Wszelkie pokojowe próby rozwiązania sprawy zawiodły — kobieta nie odbierała telefonu, nie reagowała także na SMS-y, e-maile i wysłane listem poleconym wezwanie do zapłaty. Aby odzyskać swoje pieniądze, biuro zdecydowało się przekazać sprawę na drogę postępowania sądowego. Już kilka miesięcy później nieuczciwa klientka otrzymała nakaz zapłaty, a niedługo potem na konto biura nieruchomości trafiła wyegzekwowana przez komornika kwota zadłużenia. Cała procedura odbyła się bez tradycyjnej sprawy sądowej, zeznań świadków i konieczności stawienia się w sądzie przez stronę pozwaną.

Czym jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe wydawane przez sąd w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. W treści dokument zawiera:

 • klauzulę „Nakaz zapłaty w postępowaniu…”,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • dane powoda;
 • datę wydania,
 • dane sądu, który wydał nakaz oraz dane konkretnego urzędnika wraz ze stanowiskiem, może to być sędzia sądu rejonowego;
 • nakaz uregulowania należności wraz z kwotą uwzględniającą odsetki i koszty sądowe oraz terminem płatności;
 • informację o możliwości złożenia zarzutów lub sprzeciwu.
 • Podstawy wydania nakazu zapłaty reguluje Kodeks postępowania cywilnego.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze umożliwia dochodzenia roszczeń pieniężnych albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. Taki tryb umożliwia stosunkowo szybkie załatwienie sprawy: sąd bowiem bada z urzędu (bez konieczności składania wniosku w pozwie) czy może wydać w tym trybie nakaz zapłaty. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym odbywa się na posiedzeniu niejawnym. W praktyce oznacza to, że odbywa się ono bez udziału publiczności, stron i ich pełnomocników. Jeśli sąd uzna zasadność roszczeń wierzyciela, wyda nakaz zapłaty, wzywając dłużnika do uregulowania należności (całości wraz z kosztami dodatkowymi) w terminie dwóch tygodni od momentu doręczenia nakazu. Jeśli dłużnik nie zgadza się z nakazem, w ciągu 2 tygodni może złożyć do sądu swój sprzeciw. Jeśli tego nie zrobi, a sąd opatrzy nakaz zapłaty klauzulą wykonalności, wierzyciel będzie miał prawo skierować sprawę do egzekucji komorniczej.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe odbywa się bez przeprowadzania rozprawy (sąd wyznaczy rozprawę jedynie w sytuacji, jeśli uzna brak podstaw do wydania nakazu zapłaty).

Sąd orzeka więc wyłącznie na podstawie informacji zawartych w pozwie oraz dodatkowych dokumentach (nie zapomnij dołączyć do pozwu załączników). Mogą być to:

 • dokument urzędowy, np. akt notarialny;
 • podpisany przez dłużnika rachunek lub faktura;
 • wezwanie dłużnika do zapłaty z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 • wypełniony weksel, czek, warrant lub rewers, do których prawdziwości i treści nie ma wątpliwości.

W postępowaniu nakazowym wierzyciel może dochodzić roszczenia pieniężnego lub świadczenia innych rzeczy zamiennych. Wydany w postępowaniu nakazowym nakaz zapłaty w momencie wydania stanowi tytuł zabezpieczający wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Może być więc podstawą do przekazania sprawy komornikowi. W przypadku postępowania nakazowego termin na spłatę zadłużenia (wraz z kosztami sądowymi) wynosi 14 dni od dnia doręczenia dokumentu. Co ważne, jeśli zależy Ci na tym, aby sąd przeprowadził postępowanie w trybie nakazowym, złóż pisemny wniosek w pozwie.

Co daje wierzycielowi nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym lub upominawczym umożliwia wierzycielowi stosunkowo szybkie i bezstresowe odzyskanie pieniędzy: oczywiście pod warunkiem, że dłużnik nie wniesie sprzeciwu. Jeśli to zrobi, sprawa dalej będzie toczyć się torem klasycznej rozprawy.

Nakaz zapłaty z sądu — konsekwencje dla dłużnika

Jeśli sąd wyda nakaz zapłaty, a dłużnik nie wniesie sprzeciwu, wierzyciel może skierować sprawę na drogę egzekucji komorniczej (w przypadku postępowania nakazowego — automatycznie, w przypadku postępowania upominawczego — po opatrzeniu nakazu klauzulą wykonalności). Aby pozyskać środki na spłatę należności, komornik będzie miał prawo zająć część wynagrodzenia (emerytury i renty) dłużnika, zgromadzone na jego kontach bankowych pieniądze oraz ruchomości i nieruchomości. Dłużnik zostanie obciążony także kosztami sądowymi oraz kosztami samej egzekucji komorniczej.

Nakaz zapłaty z sądu — wpis do Rejestru dłużników

Dysponując tytułem wykonawczym, możesz wpisać dane dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wpis jest obwarowany kilkoma warunkami, o których więcej pisaliśmy w tym artkule. Przede wszystkim zanim umieścisz dane w rejestrze dłużników, wyślij do dłużnika wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze dokonania takiego wpisu. W wezwaniu musi znaleźć się pełny adres biura, dane wierzyciela, dane o wysokości zadłużenia i numer konta, na które dłużnik powinien przelać pieniądze. Wzór wezwania dla przedsiębiorców możesz obejrzeć tutaj. W wezwaniu do zapłaty powinna również znaleźć się informacja o możliwości złożenia sprzeciwu do wierzyciela wobec zamiaru umieszczenia danych w rejestrze, a także zastrzeżenie, że dłużnik nie może skorzystać z przepisów RODO, gdyby chciał sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych. Od wysyłki wezwania do zapłaty musi upłynąć 14 dni, jeśli masz tytuł wykonawczy. Jeśli masz wyrok sądu z klauzulą wykonalności, informacja o sprzeciwie nie jest obowiązkowa.

A jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz tylko fakturę lub umowę – trzeba poczekać 30 dni od wysyłki wezwania do zapłaty. Po tym czasie możesz umieścić dług w rejestrze dłużników. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, a dług wynika z Twojej relacji handlowej lub biznesowej z dłużnikiem, wartość zadłużenia nie może być niższa niż 200 zł (jeśli dłużnikiem jest konsument, lub 500 zł – jeśli jest nim inny przedsiębiorca). Jeśli jesteś osobą fizyczną, wystarczy, że masz tytuł wykonawczy, a kwota zadłużenia nie ma znaczenia.

Aby nie pogubić się w tych wszystkich wymaganiach i ułatwić sobie zadanie, możesz zlecić wysyłkę wezwania do zapłaty z systemu Biznes.BIG.pl. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, możesz łatwo to zrobić i nie martwić się, że zapomnisz o jakiejś wymaganej prawem klauzuli.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, możesz skorzystać z wzoru wezwania udostępnionego dla konsumentów na stronie big.pl w sekcji pomocy – dokumenty dla konsumentów.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA i Google Prywatność - Warunki.

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły