Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Jak dopisać dłużnika do Rejestru Dłużników

Oceń artykuł:
5/5

2021-03-18

Istnieje wiele sposobów dochodzenia należnych roszczeń. Jednym z nich jest ujawnienie długu wraz z danymi dłużnika w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Dopisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor jest jednym z prostszych i szybszych sposobów „miękkiej” windykacji należności. Może go zastosować praktycznie każdy przedsiębiorca. Poniżej wyjaśniamy jak.

Warunki, jakie należy spełnić, aby przekazać informacje o zaległym zobowiązaniu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor szczegółowo wyznacza Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, czyli tzw. Ustawa o BIG, a dokładnie Art.14., Art.15., Art.16. Poniższe przypadki pomogą Ci łatwo i szybko zorientować się w sytuacji i wpisać długi Twoich klientów, zarówno konsumentów jak i firm.

Jeśli dłużnikiem jest konsument:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym (np. umowa),

 • łączna kwota zobowiązania konsumenta wobec Ciebie wynosi co najmniej 200 zł,

 • od terminu płatności upłynęło co najmniej 30 dni,

 • ustawowe wezwanie do zapłaty zostało wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście co najmniej miesiąc przed planowanym przekazaniem informacji o zobowiązaniu do Rejestru Dłużników,

 • Nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania.

Jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym (np. umowa),

 • łączna kwota zobowiązania przedsiębiorcy wobec Ciebie wynosi co najmniej 500 zł,

 • od terminu płatności minęło co najmniej 30 dni,

 • ustawowe wezwanie do zapłaty zostało wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście, co najmniej miesiąc przed planowanym przekazaniem informacji o zobowiązaniu do Rejestru Dłużników.

Jeśli zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym (orzeczenie zaopatrzone w klauzulę wykonalności), zarówno dla dłużnika- konsumenta jak i dłużnika-przedsiębiorcy:

 • wezwanie do zapłaty zostało wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście, co najmniej 14 dni przed planowanym przekazaniem informacji o zobowiązaniu do Rejestru Dłużników,

 • nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

Aktualizacja i usuwanie informacji gospodarczych przekazanych do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

W Ustawie o BIG istnieją również odrębne zapisy dotyczące aktualizacji i usuwania informacji o zobowiązaniach. I słusznie, bo jeśli ktoś spłacił część zobowiązania, to utrzymywanie w Rejestrze Dłużników informacji o pierwotnej wielkości długu byłoby krzywdzące dla dłużnika i nieadekwatne do sytuacji. Dlatego wierzyciel ma obowiązek zarządzania informacjami gospodarczymi poprzez:

Wierzyciel jest obowiązany dokonać aktualizacji lub usunięcia informacji gospodarczej (informacji o nieuregulowanym zobowiązaniu) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o spłacie częściowej lub całkowitej zobowiązania przekazanego do Rejestru Dłużników.


W przypadku ignorowania powyższych zasad Wierzyciel naraża się na określone w Ustawie sankcje.

Sankcje określone w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (przepisy karne):

 • W przypadku całkowitego wykonania zobowiązania, jego wygaśnięcia lub stwierdzenia faktu nieistnienia, Wierzyciel podlega grzywnie 30 000 złotych, jeżeli nie przekaże do BIG zaistniałej sytuacji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 • Przekazanie do biura nieprawdziwej informacji gospodarczej podlega grzywnie do 30 000 złotych.


Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:00 - 16:00

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...