Koszty egzekucyjne: Przewodnik po opłatach i kosztach postępowania egzekucyjnego

Oceń artykuł:
5/5

2023-07-24

Spis treści

 1. Kiedy nalicza się koszty egzekucyjne?
 2. Jaki jest koszt postępowania egzekucyjnego i od czego to zależy?
 3. Opłata egzekucyjna — ile wynoszą koszty egzekucji komorniczej?
 4. Wysokość kosztów egzekucyjnych: należność pieniężna
 5. Koszty komornicze po umorzeniu egzekucji
 6. Wysokość kosztów egzekucyjnych — świadczenia niepieniężne
 7. Co składa się na koszty postępowania egzekucyjnego? Dodatkowe opłaty
 8. Kiedy koszty egzekucyjne obciążają wierzyciela, a kiedy dłużnika?
 9. Kiedy ma miejsce obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego w administracji?

Jeśli jest przeprowadzane postępowanie komornicze, z tego tytułu są naliczane koszty egzekucyjne. To "wynagrodzenie", które pobiera organ egzekucyjny za wszystkie przeprowadzone czynności. Ile dokładnie wynoszą koszty egzekucji komorniczej? Jak są naliczane? Kto je ponosi? Wyjaśniamy.

Kiedy nalicza się koszty egzekucyjne?

Koszty egzekucyjne są co do zasady naliczane przy postępowaniu komorniczym. Są pobierane jako zapłata za czynności egzekucyjne wykonane przez urzędnika. Co istotne, opłata egzekucyjna jest egzekwowana przez komornika w pierwszej kolejności, proporcjonalnie do wartości wyegzekwowanego świadczenia. Dopiero po jej uzyskaniu pozostałe środki są przekazywane wierzycielowi na pokrycie należności.

Warto wiedzieć, że koszty egzekucyjne komornika są pobierane także w sytuacji umorzenia postępowania, natomiast zasady ich naliczania są regulowane przez przepisy prawa. Mowa o ustawie z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

Jaki jest koszt postępowania egzekucyjnego i od czego to zależy?

Koszty egzekucji komorniczej nie są ujednolicone i zależą od wielu czynników. Kluczowym jest oczywiście to, na jaką kwotę opiewa tytuł wykonawczy. Im wyższa suma ma zostać wyegzekwowana od zobowiązanego do zapłaty, tym większe będą koszty egzekucyjne komornika. W większości przypadków bowiem opłata komornicza jest ustanawiana procentowo, a zatem ma charakter stosunkowy. W niektórych sytuacjach jest ona stała. Dzieje się tak głównie, gdy sprawa dotyczy egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Warto przy tym podkreślić, że zgodnie z art. 25 pkt 1 u.k.k. stosunkowa opłata za czynności egzekucyjne nie może być:

 • niższa niż 150 zł

 • wyższa niż 50 000 zł.

Opłata egzekucyjna — ile wynoszą koszty egzekucji komorniczej?

Opłaty egzekucyjne są zróżnicowane w pierwszej kolejności w zależności od tego, jakie świadczenia są egzekwowane. Inaczej nalicza się je od tych pieniężnych, a inaczej — od niepieniężnych. Warto zatem przyjrzeć się stawkom w obu przypadkach.

Wysokość kosztów egzekucyjnych: należność pieniężna

Jeśli komornik ma wszcząć postępowanie w sprawie zwrotu świadczenia pieniężnego, koszty za prowadzenia egzekucji są naliczane procentowo.

I tak:

 • zasadnicza stawka wynosi 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia;

 • gdy dłużnik wpłaci do rąk komornika bądź na jego rachunek bankowy całość lub część świadczenia, opłata egzekucyjna obniża się do 3% wartości odzyskanej w ten sposób kwoty; minimalna wysokość kosztów egzekucyjnych w postępowaniu tego typu to 150 zł.

Koszty komornicze po umorzeniu egzekucji

Koszty komornicze po umorzeniu egzekucji również się pojawiają. Są one jednak niższe niż standardowe stawki. Wynoszą 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia. To, kto je ponosi, wierzyciel czy dłużnik, zależy od konkretnej sytuacji, a dokładniej od tego, która strona wystąpiła o umorzenie.

Wysokość kosztów egzekucyjnych — świadczenia niepieniężne

W przypadku, gdy w grę wchodzi dochodzenie świadczeń niepieniężnych, opłaty są pobierane w jednej, konkretnej kwocie. Oto jak kształtują się najważniejsze stawki.

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji rzeczy ruchomej to zawsze koszt w wysokości 400 zł.

 • Wniosek za wprowadzenie syndyka lub zarządcy — to również 400 zł.

 • Opłata za zabezpieczenie lub wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej — w każdym przypadku 400 zł.

 • Opłata za udział komornika w usunięciu oporu dłużnika oraz wykonanie polecenia sądu w sprawie osadzenia go w areszcie – 1000 zł.

Co składa się na koszty postępowania egzekucyjnego? Dodatkowe opłaty

Warto pamiętać, że z postępowaniem egzekucyjnym mogą się wiązać dodatkowe opłaty, dotyczące:

 • wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku (400 zł);

 • wniosku o sporządzenie spisu inwentarza (400 zł);

 • wniosku o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania dłużnika (40 zł);

 • sporządzenia protokołu stanu faktycznego (400 zł);

 • przeprowadzenia licytacji komorniczej przedmiotu zastawu rejestrowego (1000 zł);

 • poszukiwania majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela (100 zł).

Trzeba również pamiętać o wydatkach poniesionych przez komornika, np. na pokrycie należności biegłych i tłumaczeń, kosztów ogłoszeń czy opłat sądowych za wniosek o wpis w księdze wieczystej nieruchomości. Mogą one dodatkowo obciążyć jedną ze stron postępowania.

Kiedy koszty egzekucyjne obciążają wierzyciela, a kiedy dłużnika?

Co do zasady opłata egzekucyjna powinna obarczać dłużnika. To jego działania doprowadziły do sytuacji, w której jest potrzebne postępowanie komornicze. Dlatego w większości przypadków to na nim spoczywa obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych. Są one pobierane przez komornika z wyegzekwowanych środków pieniężnych w pierwszej kolejności. Istnieją jednak sytuacje, w których koszty egzekucyjne spadają na wierzyciela.

Kiedy ma miejsce obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego w administracji?

Obciążenie wierzyciela należnościami z tytułu kosztów egzekucji komorniczej ma miejsce w kilku konkretnych przypadkach.

 • Po pierwsze, gdy wszczęto oczywiście niecelowe postępowanie komornicze. A zatem np. w sytuacji, gdy wierzyciel zgłosił się do komornika, pomimo że dłużnik uregulował już roszczenie albo zmarł (i była to wiadoma sprawa). Wówczas to wnioskodawca musi zapłacić 10% wartości kwoty egzekwowanego świadczenia.

 • Po drugie, gdy wierzyciel wynajmuje komornika do przeprowadzenia czynności poza jego rewirem. Koszty diet, dojazdów czy noclegów, które poniesie z tego tytułu kancelaria nie są wliczane do tych obciążających dłużnika ani wyłączane w przypadku zwolnienia od kosztów komorniczych.

 • Po trzecie, kiedy dojdzie do umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela. Wówczas to on musi zapłacić 5% świadczenia.

Jak zatem widać, wydatki egzekucyjne może pokryć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Warto o tym pamiętać, aby unikać niepotrzebnych obciążeń finansowych przy postępowaniu komornika.


Magda Pułym

Posiada niemal 15-letnie doświadczenie w branży. Tematyka windykacji należności, finansów i bankowości oraz prawa jest jej szczególnie bliska. Jest autorką licznych publikacji poświęconych m.in. prawom dłużnika i wierzyciela oraz instrumentom finansowym różnych typów.

Zobacz wszystkie teksty autora

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...