Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

* - pola wymagane

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Jak może Ci pomóc BIG w odzyskiwaniu długów

Windykacja może okazać się żmudnym, czasochłonnym i kosztownym procesem. Jeżeli masz problem z odzyskaniem długu, podpowiadamy, gdzie zgłosić się po profesjonalną pomoc.

Istnieje wiele sposobów dochodzenia należnych nam roszczeń. Jednym z nich jest skorzystanie z usług Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. przede wszystkim przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu osób i firm. Poznaj zasady jej działania i odzyskaj swój dług.

Czym jest Biuro Informacji Gospodarczej?

Zasady funkcjonowania Biura Informacji Gospodarczej zostały określone w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Informacje gromadzone i udostępniane przez tą instytucję pozwalają zweryfikować wiarygodność płatniczą potencjalnych kontrahentów lub partnerów biznesowych i tym samym uniknąć sytuacji powstania długu.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor zajmuje się:

 • gromadzeniem i udostępnianiem informacji gospodarczych przekazywanych przez wierzycieli
 • prowadzeniem Rejestru Dłużników BIG, w którym zawarte są informacje dotyczące zadłużenia osób fizycznych i firm. Mogą one być przekazywane przez niemal wszystkie podmioty, takie jak przedsiębiorcy, firmy telekomunikacje i operatorzy telewizji kablowej, dostawcy energii, banki i inne instytucje finansowe, jednostki samorządu terytorialnego, sądy, oraz osoby fizyczne.
 • pośredniczeniem w udostępnianiu danych pochodzących z baz publicznych, między innymi PESEL, REGON, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz innych Biur Informacji Gospodarczej.
 • udostępnianiem danych gromadzonych w bazach danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banku Polskich (ZBP).

Ponadto, Biuro przyjmuje i ujawnia informacje gospodarcze o płatnikach, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania finansowe - są to tzw. pozytywne informacje gospodarcze. W swojej ofercie BIG InfoMonitor ma również Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo. Posiadanie tego rodzaju dokumentu potwierdza rzetelność i wiarygodność finansową firmy w oparciu o dane zgromadzone w trzech bazach: Rejestr Dłużników Biura Informacji Gospodarczej, bazie Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.

Jak odzyskać dług z pomocą BIG?

BIG oferuje również narzędzia, które służą do odzyskiwania należności. Dzięki nim możesz motywowa

dłużnika do spłaty zadłużenia. Pierwszym etapem procesu windykacji jest dopisanie informacji o zadłużeniu firmy lub osoby fizycznej do Rejestru Dłużników prowadzonego przez BIG i powiadomienie dłużnika o tym fakcie.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych:

 1. w przypadku zobowiązania, w którym kontrahentem jest osoba fizyczna muszą zostać spełnione łącznie następujące wymogi:

  • minimalna kwota zadłużenia to 200 złotych,
  • zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 30 dni,
  • co najmniej miesiąc przed dodaniem informacji o zobowiązaniu do Rejestru Dłużników kontrahentowi zostało doręczone ustawowe wezwanie do zapłaty (osobiście lub wysłane listem poleconym).
 2. w przypadku zobowiązania, w którym kontrahentem jest przedsiębiorca muszą zostać spełnione łącznie następujące wymogi :

  • minimalna kwota zadłużenia to 500 złotych,
  • zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 30 dni,
  • co najmniej miesiąc przed dodaniem informacji o zobowiązaniu do Rejestru Dłużników kontrahentowi zostało doręczone ustawowe wezwanie do zapłaty (osobiście lub wysłane listem poleconym).

Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji gospodarczej z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości spłaty zobowiązania.

Jak dokonać wpisu do Rejestru Dłużników BIG?

Co zrobić, aby móc wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników prowadzonego w BIG:

 1. Zarejestruj się w Systemie BIG.pl i postępuj zgodnie z instrukcją.
 2. Jeśli jesteś osobą fizyczną, w zakładce Umowa należy dołączyć skan/zdjęcie dokumentu tożsamości. Następnie wygeneruj umowę, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną w dwóch egzemplarzach do BIG InfoMonitor. Po weryfikacji dokumentów BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie rejestracji.
 3. Jeśli jesteś firmą, wygeneruj umowę, podpisz i prześlij pocztą w dwóch egzemplarzach do BIG InfoMonitor. Po weryfikacji dokumentów BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie aktywacji usług.
 4. Wpisz dłużnika do Rejestru Dłużników BIG.

Jeśli powyższe działania nie przyniosą zamierzonych efektów, dalsze dochodzenie roszczenia warto powierzyć profesjonale firmie windykacyjnej współpracującej z BIG InfoMonitor. Można to zrobić z poziomu Systemu BIG.pl, czyli w tym samym miejscu, w którym dodaje się informacje o zobowiązaniach. Wystarczy zawrzeć umowę z firmą windykacyjną i można na bieżąco za pomocą kilku kliknięć zlecać jej swoje zobowiązania do windykacji, a następnie monitorować status przekazanych spraw.

Kto korzysta z danych zgromadzonych przez Biuro Informacji Gospodarczej?

Z informacji zawartych w bazach danych Biura mogą korzystać przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, konsumenci, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty na podstawie zawartej wcześniej umowy. Z BIG-u regularnie korzystają na przykład banki, które weryfikują klientów zanim udzielą im kredytu. Tylko w 2019 roku banki i firmy pożyczkowe pobrały z BIG InfoMonitor 18 mln raportów. Pamiętaj, że każdy może uzyskać raport o sobie. Zarówno osoba fizyczna, jak i firma mają możliwość sprawdzić, kto je weryfikował w Rejestrze Dłużników oraz jakie dane na ich temat znajdują się w bazie BIG.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

* - pola wymagane

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30