Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Czym jest Związek Banków Polskich?

Oceń artykuł:
5/5

2021-08-17

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków, która działa w naszym kraju od 1991 roku. Jakie zadania realizuje ZBP? Jakie sprawuje funkcje i które banki zrzesza? Podpowiadamy.

Każdy z komercyjnych i spółdzielczych banków prowadzących działalność w Polsce działa we własnym interesie, realizując własne cele i zadania. Aby zachować najwyższe standardy, pełną transparentność usług i ochronić wspólne interesy, członkowie sektora bankowego stworzyli Związek Banków Polskich – samorządową organizację działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. ZBP to płaszczyzna współpracy i dialogu łącząca podmioty o wzajemnej konkurencyjności. Obejmuje instytucje finansowe, które działają w naszym kraju na podstawie polskiego prawa. Jej charakter jej dobrowolny.

Struktura ZBP

W ramach związku i jego biura działa kilkadziesiąt zespołów problemowych, komitetów, rad, komisji i podkomisji oraz innych jednostek działających przy ZBP. Wśród nich m.in.:

 • Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny i Rozwoju Kadr Bankowych,

 • Zespół Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej,

 • Zespół Bezpieczeństwa Banków,

 • Zespół Prawno-Legislacyjny,

 • Komitet Doradczy ds. Regulacji Nadzorczych,

 • Komitet ds. Kadr Bankowych i Szkolenia,

 • Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej,

 • Komisja Etyki Bankowej,

 • Arbiter Bankowy oraz Rada Arbitra Bankowego,

 • Sąd Polubowny (Arbitrażowy).

Bieżącymi pracami związku kieruje zarząd z trzyletnią kadencją. Od 2013 roku prezesem ZBP jest Krzysztof Pietraszkiewicz, absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych na kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Funkcje wiceprezesów piastują Tadeusz Białek– doktor nauk prawnych, radca prawny oraz Włodzimierz Kiciński związany wcześniej z Narodowym Bankiem Polskim, bankiem Nordea, BPS SA i KGHM Polska Miedź.

Jakie zadania realizuje ZBP?

Głównym zadaniem ZBP jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków m.in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego. To jednak nie wszystko. Instytucja:

 • tworzy sprzyjające warunki organizacyjne i prawne rozwoju sektora bankowego poprzez współdziałanie z organami państwa;

 • deleguje przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków;

 • deleguje uczestników (w charakterze ekspertów) w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu;

 • współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa;

 • dąży do współpracy banków na rzecz rozwoju sektora bankowego i infrastruktury międzybankowej w zakresie rozliczeń pieniężnych, standaryzacji instrumentów rynków finansowych, zbierania, przetwarzania i wymiany informacji bankowej i gospodarczej czy kształcenia kadr bankowych;

 • rozpowszechnia wiedzę na temat bankowości;

 • organizuje branżowe konferencje.


Związek Banków Polskich dba także o dobre stosunki polskiego sektora bankowego z zagranicznymi instytucjami. Takie zadania realizuje poprzez oddelegowanie reprezentacji do Brukseli, monitorowanie zmian w europejskim prawie bankowym czy prowadzenie prac mających na celu porównanie polskiego sektora bankowego z zagranicznymi.

Które banki zrzesza ZBP?

Wśród członków ZBP znajdują się:

 • Alior Bank,

 • AS Inbank oddział w Polsce,

 • Bank BPH,

 • DNB Bank Polska,

 • BNP Paribas,

 • Bank Gospodarstwa Krajowego,

 • Bank Handlowy w Warszawie,

 • Bank Millennium,

 • Bank Ochrony Środowiska,

 • Bank of China (Luxembourg) oddział w Polsce,

 • Bank Pocztowy,

 • Bank Pekao,

 • Bank Polskiej Spółdzielczości,

 • MUFG Bank (Europe) N.V. oddział w Polsce,

 • Santander Bank,

 • Banque PSA Finance oddział w Polsce,

 • BNP Paribas Securities Services SKA,

 • Elavon Financial Services oddział w Polsce,

 • mBank,

 • mBank Hipoteczny,

 • CaixaBank oddział w Polsce,

 • Credit Agricole,

 • Danske Bank A/S oddział w Polsce,

 • Deutsche Bank,

 • Haitong Bank oddział w Polsce,

 • Nest Bank,

 • Getin Noble Bank,

 • HSBC France Oddział w Polsce,

 • Idea Bank,

 • Ikano Bank AB oddział w Polsce,

 • Industrial and Commercial Bank of China (Europe) oddział w Polsce,

 • ING Bank Śląski,

 • Intesa Sanpaolo S.p.A. oddział w Polsce,

 • Plus Bank, Mercedes-Benz Bank,

 • China Construction Bank (Europe) oddział w Polsce,

 • Pekao Bank Hipoteczny,

 • PKO Bank Polski,

 • Raiffeisen Bank International AG oddział w Polsce,

 • RCI Banque oddział w Polsce,

 • SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB,

 • SGB Bank, Societe Generale oddział w Polsce,

 • Svenska Handelsbanken oddział w Polsce,

 • TF Bank AB oddział w Polsce,

 • Toyota Bank.

System Bankowy Rejestr - rejestr nierzetelnych płatników ZBP

Reprezentowanie i ochrona interesów członków sektora bankowego to niejedyne zadania, jakie stawia przed sobą ZBP. Związek prowadzi także System Bankowy Rejestr, który gromadzi i udostępnia dane klientów indywidualnych i przedsiębiorców niewywiązujących się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec banków.

Aby umieszczenie danych dłużnika w rejestrze było możliwe:

 • opóźnienie w spłacie zadłużenia musi wynosić co najmniej 2 miesiące,

 • łączna kwota zaległości powinna wynosić co najmniej 200 zł w przypadku konsumentów oraz co najmniej 500 zł w przypadku przedsiębiorców.

System Bankowy Rejestr może przetwarzać dane bez zgody podmiotu nawet przez 5 lat po zamknięciu rachunku bankowego. Informacje gospodarcze pochodzące z Systemu Bankowy Rejestr udostępniane są w raportach Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Co ważne, aby dostęp do takich informacji był możliwy, konieczne jest otrzymanie upoważnienia osoby sprawdzanej (konsumenta lub firmy).

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...