Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Na czym polega egzekucja z nieruchomości?

2023-05-08

Spis treści

 1. Co może być przedmiotem egzekucji komorniczej?
 2. Egzekucja komornicza z nieruchomości - na czym polega?
 3. Egzekucja z nieruchomości - od jakiej kwoty?
 4. Egzekucja z nieruchomości - etapy
 5. Egzekucja z udziału w nieruchomości
 6. Egzekucja z nieruchomości a hipoteka

Przedmiotem egzekucji komorniczej mogą być nie tylko zgromadzone na kontach bankowych dłużnika pieniądze, jego wynagrodzenie, ale również należące do niego nieruchomości. W artykule wyjaśnimy, na czym polega egzekucja z nieruchomość, jak przebiega i jakie konsekwencje za sobą niesie.
Jeśli wierzyciel uzyska sądowy tytuł egzekucyjny (może to być np. nakaz zapłaty lub wyrok sądu) opatrzony klauzulą wykonalności, może złożyć wniosek do komornika o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Głównym celem postępowania jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela z określonych elementów majątku dłużnika.

Co może być przedmiotem egzekucji komorniczej?

Jak wskazują zapisy Kodeksu Cywilnego, przedmiotem egzekucji komorniczej może być m.in.: wynagrodzenie dłużnika, zgromadzone na jego rachunkach bankowych środki, prawa majątkowe, gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa, oraz należące do niego ruchomości (poza wskazanymi w Kodeksie postępowania cywilnego wyjątkami) i nieruchomości (oraz ich ułamkowe części).

Egzekucja komornicza z nieruchomości - na czym polega?

Egzekucja nieruchomości jest procesem polegającym na przejęciu posiadanej przez dłużnika nieruchomości (lub jej ułamkowej części), spieniężeniu jej i przeznaczeniu pozyskanej z tego tytułu kwoty na zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Egzekucja z nieruchomości - od jakiej kwoty?

Przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, od jakiej kwoty można zrealizować egzekucję komorniczą z nieruchomości. Tak sposób dochodzenia roszczeń, jest najskuteczniejszą (a często jedyną drogą) do pozyskania środków na spłatę zadłużenia jeśli kwota długu jest wysoka.

Egzekucja z nieruchomości - etapy

Jak w praktyce przebiega egzekucja komornicza z nieruchomości? Oto 6 najważniejszych etapów:

 1. Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji.

  Jeśli wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy, pierwszym krokiem powinno być złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej do komornika, działającego przy sądzie w okręgu, w którym położona jest nieruchomość. Jeśli przy sądzie działa kilku komorników, wierzyciel może wybrać tego, któremu powierzy swoją sprawę. W przypadku dochodzenia roszczeń pieniężnych wierzyciel może wskazać w dokumencie składniki majątku, z których ma być zrealizowana egzekucja (jeśli tego nie zrobi, komornik jest obowiązany ustalić składniki majątkowe dłużnika). Co jednak ważne - wszczęcie egzekucji z nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, użytkowania wieczystego czy ułamkowej części nieruchomości jest dopuszczalne wyłączne wtedy, gdy wierzyciel zgłosi wniosek o wszczęcie egzekucji z takiego składnika majątkowego.

 2. Wezwanie dłużnika do zapłaty.

  W kolejnym etapie komornik wyśle dłużnikowi wezwanie do zapłaty z dwutygodniowym terminem płatności, pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości oraz wniosek o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji komorniczej z nieruchomości do sądu, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości.

 3. Zajęcie nieruchomości.

  Kolejnym krokiem jest właściwe zajęcie nieruchomości. Za moment zajęcia uważa się ten, w którym dłużnikowi doręczono wezwanie. W przypadku osób trzecich oraz w sytuacjach, kiedy dłużnik nie dostał wezwania, momentem zajęcia jest data dokonania wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

 4. Sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości.

  Jeśli dłużnik nie spłacił zadłużenia w ciągu 14 dni od otrzymana wezwania do zapłaty, wierzyciel może zwrócić się do organu egzekucyjnego o sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości. Czynności te realizuje biegły sądowy powołany przez komornika.

 5. Obwieszczenie o licytacji i licytacja.

  Kiedy biegły sądowy sporządzi opis i oszacowanie nieruchomości, nieruchomość może stać się przedmiotem sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Licytacja nie może odbyć się wcześniej niż w ciągu dwóch tygodni po dniu uprawomocnienia się opisu i oszacowania. Przed rozpoczęciem licytacji każdy jej uczestnik powinien wpłacić wadium (jeśli nie wygra licytacji, odzyska wpłaconą kwotę, jeśli ją wygra - zostanie ona zaliczona na poczet ceny). W momencie jej rozpoczęcia informuje uczestników o tym, co jest przedmiotem licytacji, ile wynosi cena wywoławcza, suma rękojmi oraz termin uiszczenia i nabycia. W czasie pierwszej licytacji komornik może zlicytować nieruchomość za trzy czwarte, a w przypadku drugiej i kolejnych - za dwie trzecie wartości oszacowania. Wygrywa ten uczestnik licytacji, który poda najwyższą cenę. Po jej uiszczeniu stanie się właścicielem nieruchomości.

 6. Podział środków z licytacji.

  Ostatnim elementem egzekucji z nieruchomości jest podział pozyskanych z licytacji środków pomiędzy wierzycieli (jeśli jest ich kilku).

Egzekucja z udziału w nieruchomości

Co jednak w sytuacji, jeśli dłużnik jest właścicielem jedynie ułamkowej części nieruchomości (np. połowy domu) lub przedmiotowa nieruchomość należy do majątku wspólnego małżonków?

W sytuacji, gdy dłużnik jest właścicielem ułamkowej części nieruchomości, komornik realizuje egzekucję jedynie z niej. Ułamkowe części nieruchomości pozostające w rękach pozostałych wierzycieli, wciąż w nich pozostają. W praktyce egzekucja z ułamkowej części nieruchomości jest procesem skomplikowanym i niełatwym do zrealizowania - wszystko z powodu pozostałych właścicieli i przysługujących im z tytułu własności praw. Jeśli nieruchomość jest wspólnym majątkiem małżonków, komornik może ją zająć. Co jednak ważne - niezbędnym warunkiem przeprowadzenia kolejnych czynności egzekucyjnych (np. licytacji) jest uzyskanie przez wierzyciela tytułu wykonawczego przeciwko obojgu małżonkom. Jeśli komornik uzyska sprzeciw drugiego małżonka przeciw zajęciu przedmiotowej nieruchomości, ma obowiązek poinformować o nim wierzyciela. W szczególnych sytuacjach wskazanych w art. 52 § 1a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wierzyciel może jednak złożyć wniosek o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej. Jest to możliwe, jeśli:

 • wierzytelność istnieje;
 • wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym;
 • egzekucja z majątku osobistego dłużnika okazała się bezskuteczna.

Egzekucja z nieruchomości a hipoteka

Czy komornik może zająć nieruchomość, jeśli ta jest przedmiotem umowy kredytowej, a w księdze wieczystej widnieje hipoteka banku?
Tak. Jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką, komornik może ją zająć. W takich okolicznościach jednak to wierzyciel hipoteczny, czyli bank będzie miał pierwszeństwo do odzyskania należności przed innymi wierzycielami.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Wątpisz w uczciwość kontrahenta? SPRAWDŹ GO!

Zyskasz pewność, że Twój kontrahent jest wypłacalny.

Pobierz Raport o kontrahencie

i sprawdź, czy jest zadłużony

Włącz monitoring kontrahentów,

dzięki czemu dowiesz się, że przestali płacić innym

Używaj pieczęci prewencyjnej,

aby kontrahent wiedział, że wpiszesz go do rejestru dłużników, jeśli ci nie zapłaci

  NOWOŚĆ!

 • Wskaźnik ryzyka MŚP!

  Rzucisz okiem i już wiesz, czy kontrahent jest wart zaufania

Już od 99zł za pakiet usług

Sprawdź szczegóły