Przedawnienie długu u komornika - czym jest i co oznacza?

Oceń artykuł:
5/5

2023-05-08

Spis treści

 1. Dług u komornika - przedawnienie
 2. Czy dług u komornika także się przedawnia?
 3. Jak sprawdzić dług u komornika?
 4. Jak umorzyć dług u komornika?
 5. Czy dług u komornika można rozłożyć na raty?

Ostatnim etapem procedury windykacyjnej jest z reguły egzekucja komornicza. W artykule wyjaśnimy, czy dług, który trafił do komornika, może się przedawnić. Jeśli płatnik zalega ze spłatą należności, wierzyciel rozpoczyna z reguły miękkie postępowanie windykacyjne, mające na celu pokojowe (pozasądowe) rozwiązanie sporu. Aby zmotywować dłużnika do spłaty, wysyła do niego monity, wezwania do zapłaty oraz wykonuje połączenia telefoniczne. Jeśli miękka windykacja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, sprawa trafia zazwyczaj na drogę postępowania sądowego. Jeśli wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny (np. wyrok sądu czy nakaz zapłaty) opatrzony klauzulą wykonalności, może skierować sprawę do kancelarii komorniczej.

Egzekucja komornicza długu - na czym polega?

Egzekucja komornicza to ogół czynności realizowanych przez komornika i mających na celu spełnienie świadczenia przysługującego wierzycielowi od dłużnika. Aby wyegzekwować środki na spłatę należności, komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika, pieniądze zgromadzone na jego kontach bankowych, należące do niego ruchomości (z pewnymi wskazanymi prawem wykluczeniami) i nieruchomości.

Dług u komornika - przedawnienie

Przedawnienie długu jest konstrukcją prawną, dającą dłużnikowi prawo po -upływie określonego terminu - do uchylenia się od zwrotu zadłużenia. Przedawnienie nie sprawi jednak, że dług w magiczny sposób zniknie. Wierzyciel nie będzie mógł jednak ubiegać się o jego odzyskanie. Nie oznacza to jednak wcale, że nie będzie mógł używać innych narzędzi motywujących dłużnika do spłaty. Jeśli umieści jego dane w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor, dłużnik może mieć realne problemy z otrzymaniem kredytu czy pożyczki, zawarciem umowy na usługi telekomunikacyjne czy podpisaniem kontraktu z nowym partnerem biznesowym. W takich okolicznościach, mimo przedawnienia spłata długu może znacząco utrudnić codzienność dłużnika i spłata długu może zyskać zdecydowanie wyższy priorytet.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem większość roszczeń (m.in. roszczenia majątkowe oraz te stwierdzone wyrokiem sądu) przedawnia się po 6 latach. Od tej zasady istnieje jednak całkiem sporo wyjątków. I tak:

 • mandat (np. za jazdę środami komunikacji miejskiej ważnego biletu) - 1 rok;
 • roszczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych - 3 lata;
 • roszczenia przedsiębiorcy z tytułu faktury nieopłaconej przez kontrahenta - 2 lata;
 • roszczenia z tytułu umowy sprzedaży - 2 lata;
 • roszczenia z tytułu umowy o dzieło - 2 lata od oddania dzieła;
 • zobowiązania z tytułu umowy kredytu lub pożyczki - 3 lata;
 • długi czynszowe -3 lata.


W szczególnych, wskazanych w Kodeksie cywilnym przypadkach bieg przedawnienia może jednak ulec przerwaniu. A to ma ogromne znaczenie w kontekście przedawnienia długu u komornika.

Czy dług u komornika także się przedawnia?

W praktyce dług u komornika nie może się przedawnić. W momencie przekazania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego komornik rozpoczyna swoje czynności niezwłocznie. Nawet jeśli z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności umorzy postępowanie, istnieje ogromne, niemal 100-procentowe prawdopodobieństwo, że przed jego przedawnieniem sprawa ponownie trafi do komornika, co… przerwie bieg przedawnienia. Jeśli więc zastanawiasz się, po ilu latach przedawnia się dług u komornika, nie mamy dobrych wiadomości - praktycznie nie ma na to szans.

Jak sprawdzić dług u komornika?

Jeśli dług stanie się przedmiotem egzekucji komorniczej, dłużnik będzie musiał uregulować nie tylko właściwą kwotę długu wraz z odsetkami, ale także pokryć koszty postępowania sądowego oraz koszty komornicze. Najprostszym sposobem na sprawdzenie kwoty długu u komornika będzie kontakt (np. telefoniczny czy mailowy) z kancelarią komorniczą, która prowadzi Twoją sprawę.

Jak umorzyć dług u komornika?

Jedynym sposobem na umorzenie długu u komornika jest… umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jak nietrudno jednak zgadnąć, z perspektywy dłużnika nie jest to jednak proste. Do umorzenia egzekucji komorniczej może dojść:

 • z mocy prawa. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa może mieć miejsce np. w sytuacji, w której dłużnik ogłosił upadłość konsumencką lub gdy egzekucja została zawieszona na określony okres, a wierzyciel nie złożył wniosku o jej odwieszenie;
 • na wniosek. Jeśli dłużnik i wierzyciel zawarli ugodę, wierzyciel może wnioskować o umorzenie egzekucji komorniczej. Do umorzenia na wniosek może dojść także w sytuacji, gdy komornik realizuje czynności w sposób sprzeczny z przepisami lub gdy osoba, z której majątku prowadzi egzekucję, nie jest faktycznie dłużnikiem;
 • z urzędu. Podstawą do umorzenia długu u komornika z urzędu może być np. brak osobowość prawnej, czyli brak zdolności sądowej przez jedną ze stron - wierzyciela lub dłużnika.

Czy dług u komornika można rozłożyć na raty?

Jeśli chcesz rozłożyć dług u komornika na raty lub sprawić, aby komornik przeprowadził egzekucję z innych składników majątku, skontaktuj się nie z komornikiem (on jest jedynie funkcjonariuszem wypełniającym należące do niego obowiązki), lecz z wierzycielem. To właśnie on posiada pełną decyzyjność i może podejmować decyzje dotyczące zasad realizacji egzekucji, jej ewentualnego zawieszenia czy umorzenia.


Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...