Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

* - pola wymagane

Co znajduje się w raporcie BIG?

2020-06-01

Raport BIG to wiarygodne, rzetelne źródło informacji o  zobowiązaniach finansowych firm i konsumentów. Jakie informacje zawiera? Kiedy warto go wygenerować? Ile kosztuje? Podpowiadamy.

Na skutek pandemii koronawirusa sytuacja wielu polskich przedsiębiorców uległa drastycznemu pogorszeniu. Z powodu rządowych obostrzeń, niektórzy musieli z dnia na dzień zamknąć swoje firmy, pozostając nie tylko bez środków do życia, ale również z długami. Inni desperacko walczą o przetrwanie, tnąc koszty, zwalniając pracowników czy zmieniając profil działalności. Według badania zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor, na przełomie kwietnia i maja 2020 r. w firmach spadek sprzedaży wyniósł aż 50%! Choć uruchomiony obecnie proces rozmrażania gospodarki daje nadzieję na przyszłość, pandemia odciśnie ogromne piętno na codzienności Polaków.

Mniejsza sprzedaż, przestoje w płatnościach, zadłużenie

Choć przedsiębiorcy robią, co mogą, aby utrzymać się na rynku, nie wszyscy wygrają tę jakże nierówną walkę. Niewątpliwym efektem obecnego stanu rzeczy będą nie tylko coraz większe opóźnienia w płatnościach, ale także i bankructwa. Aby ograniczyć podwyższone ryzyko towarzyszące zawieraniu nowych kontraktów oraz kontynuacji współpracy z aktualnymi klientami, warto zadbać o odpowiednie wsparcie. Tym będą z pewnością usługi oferowane przez Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor.

Czym jest BIG InfoMonitor?

BIG InfoMonitor to Biuro Informacji Gospodarczej - instytucja, która gromadzi, przechowuje i udostępnia dane o zobowiązaniach finansowych firm i konsumentów. Część bazy zawierająca informacje o zadłużeniu nazywamy Rejestrem Dłużników BIG. Podstawą prawną funkcjonowania BIG-ów jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. BIG InfoMonitor  jako jedyny BIG w Polsce umożliwia także dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.

Dane zawarte w Rejestrze Dłużników BIG pomagają w weryfikacji wiarygodności i wypłacalności kontrahenta. Im więcej takich informacji, tym mniejsze ryzyko związane z niewypłacalnymi bądź nieuczciwymi kontrahentami.

Jak sprawdzić kontrahentaRejestrze Dłużników BIG?

Aby sprawdzić kontrahentaRejestrze Dłużników BIG, wygeneruj raport BIG - dokument zawierający pozytywne i negatywne informacje o zobowiązaniach finansowych. Raport może dotyczyć firmy bądź konsumenta (tyle, że  aby sprawdzić konsumenta w BIG należy mieć jego pisemne upoważnienie i wykupioną usługę abonamentowa w BIG).

Generując raport BIG, zyskasz dostęp do szerokiego zakresu informacji o kontrahencie. W jednym miejscu, bez konieczności pobierania kolejnych płatnych raportów.

Jakie informacje znajdziesz w raporcie o przedsiębiorcy BIG?

Raport ma przejrzystą, bardzo czytelną formę, a jego interpretacja nie powinna sprawić kłopotu, nawet osobie niedoświadczonej, która nigdy wcześniej nie analizowała podobnych dokumentów.

Dokument zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego zobowiązaniach i źródle pochodzenia informacji:

 • sumę zaległości i spłaconych w terminie zobowiązań,
 • liczbę negatywnych i pozytywnych wpisów,
 • zestawienia informacji pozytywnych i negatywnych uwzględniające kwoty pojedynczych zobowiązań oraz ich sumę;
 • dane wierzyciela (o ile nie zdecyduje się na zastrzeżenie swoich danych) i inne szczegóły każdego wpisu.

Raport z BIG InfoMonitor może być uzupełniony o dane z innych baz: Biura Informacji Kredytowej (BIK), Systemu Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich (ZBP), wywiadowni gospodarczej Prześwietl.pl, Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Sprawdzenie kontrahenta w bazach BIK i ZBP wymaga upoważnienia i jest dostępne tylko dla klientów posiadających umowę abonamentową.

 • Informacje negatywne z bazy BIG InfoMonitor to długi, których łączna kwota wymagalnych zobowiązań (wobec danego wierzyciela) wynosi co najmniej 200 zł (w przypadku konsumentów) lub 500 zł (w przypadku przedsiębiorców). Zadłużenie musi być wymagalne co najmniej 30 dni.
 • W wyniku przeszukania bazy System Bankowy Rejestr ZBP otrzymasz informację, czy twój kontrahent figuruje w bazie (bez szczegółów zobowiązania).
 • W wyniku przeszukania bazy BIK pozyskasz informacje o tym, jakie zaległości w płatności rat pożyczek i kredytów (przy czym chodzi o zobowiązania spełniające warunki informacji gospodarczej) ma twój kontrahent.
 • Z danych z Prześwietl.pl można dowiedzieć się, o przyznanych firmie dotacjach, o umieszczeniu podmiotu na liście ostrzeżeń KNF, dane z publicznych giełd długów, o zaległościach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, decyzjach i wyrokach UOKiK, wygranych przetargach na podstawie danych Urzędu Zamówień Publicznych, danych z wykazu „biała lista” płatników VAT.
 • Znajdzie się tu również analiza ryzyka prezentująca w syntetyczny sposób kluczowe informacje o badanej firmie, z uwzględnieniem danych kontaktowych (np. częste zmiany adresów), osób zasiadających w zarządzie i właścicielach (np. informacja o uczestnictwie w postępowaniu upadłościowym innej firmy), wierzytelnościach i ostrzeżeniach KNF lub niekorzystnych.

Ile kosztuje raport BIG?

Jeśli chcesz wygenerować raport BIG, możesz zrobić to jednorazowo lub wykupić abonament, w ramach którego sprawdzisz określoną liczbę firm każdego miesiąca.

Wygenerowanie jednorazowego raportu BIG kosztuje 29 zł netto. W ofercie abonamentowej masz do wyboru trzy opcje: Abonament Komfort, Abonament Optimum i Abonament Super.

Abonament Komfort kosztuje 149 zł netto miesięcznie i pozwala na:

 • sprawdzenie 5 kontrahentów miesięcznie w Rejestrach: BIG, BIK i ZBP,
 • monitorowanie 20 firm w Rejestrze BIG miesięcznie,
 • wysłanie do dłużnika wezwanie do zapłaty w cenie 6 zł/szt.

Abonament Optimum kosztuje 249 zł netto miesięcznie i pozwala na:

 • sprawdzenie 20 kontrahentów miesięcznie w Rejestrach: BIG, BIK i ZBP,
 • monitorowanie 50 firm w Rejestrze BIG miesięcznie,
 • wysłanie do dłużnika 1 wezwania do zapłaty.

Abonament Super kosztuje 399 zł netto miesięcznie i pozwala na:

 • sprawdzenie 20 kontrahentów miesięcznie w Rejestrach: BIG, BIK i ZBP
 • monitorowanie 80 firm w Rejestrze BIG miesięcznie
 • wysłanie do dłużników 4 wezwań do zapłaty.

Jeśli zdecydujesz się na abonament, będziesz mógł korzystać także z dodatkowych usług:

 • bezpłatnego wsparcia opiekuna w wysyłce wezwań do zapłaty, powiadomień o wpisie i innych czynnościach,
 • wpisywania dowolnej liczby dłużników do Rejestru BIG,
 • bezpłatnego usuwania dłużników,
 • stosowania pieczęci ostrzegawczej informującej o twojej współpracy z BIG na swoich fakturach i dokumentach;
 • wpisywania informacji pozytywnych o kontrahentach.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

* - pola wymagane

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30