Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Wpis do BIK. Czym się różni od wpisu do BIG?

Oceń artykuł:
5/5

2021-06-04

Biuro Informacji Gospodarczej i Biuro Informacji Kredytowej – choć nazwy obu rejestrów brzmią podobnie, ich specyfika jest odmienna. Czym się różni wpis do BIK-u od wpisu do BIG-u? Sprawdźmy.

Jednym z najważniejszych zadań Biura Informacji Kredytowej i Biur Informacji Gospodarczej jest gromadzenie oraz udostępnianie informacji o zobowiązaniach finansowych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Oba rejestry są więc niezwykle cennym źródłem informacji – dla banków, firm pożyczkowych, leasingodawców i innych instytucji oraz przedsiębiorców. Mogą z nich także korzystać osoby fizyczne. Oba rejestry dzieli jednak wiele różnic. Jakich?

Biuro Informacji Kredytowej a Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności kredytowej osób i firm. Informacje te dotyczą terminowości spłat kredytów i pożyczek. BIK jest jedynym tego typu zbiorem danych w Polsce. Został utworzony w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Choć wiele osób postrzega Biuro Informacji Kredytowej jako rejestr dłużników, takie opinie nie są zgodne z rzeczywistością - ponad 90% informacji gospodarczych zgromadzonych w BIK-u to informacje pozytywne.

Biur Informacji Gospodarczej jest w Polsce kilka. Gromadzą one i udostępniają informacje gospodarcze czyli informacje dotyczące zobowiązań płatniczych osób fizycznych i przedsiębiorców. W uproszczeniu można powiedzieć, że w BIG-u znajdują się dane o tym, jak podmioty opłacają swoje rachunki i faktury. Jednym z takich biur jest Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor. Prowadzimy Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmujemy, przechowujemy i udostępniamy informacje o zadłużeniu osób fizycznych i przedsiębiorców (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne). Co ważne, to właśnie BIG InfoMonitor jako jedyny BIG w Polsce zapewnia również dostęp do baz danych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Dzięki temu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki.

Regulacje prawne BIK i BIG

Obie instytucje BIK i BIG działają na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli chodzi o BIK, są to: ustawa Prawo bankowe, Ustawa o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego, a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.

W przypadku BIG podstawowym aktem prawnym jest Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych oraz Ustawa o ochronie danych osobowych.

Kiedy wpis do BIK?

Do BIK-u trafiają informacje o zobowiązaniach kredytowych względem instytucji finansowych – wszystkich banków, SKOK-ów, bankowych firm leasingowych i faktoringowych oraz niektórych firm pożyczkowych, zarówno tych spłacanych terminowo, jak i z opóźnieniem. Co ważne, obowiązek przekazywania danych BIK-owi nakłada na instytucje finansowe prawo.

Współpracujące z BIK-iem instytucje finansowe przekazują mu informacje o zobowiązaniach kredytowych automatycznie w ciągu zaledwie kilku dni po ich powstaniu. Następnie dokonują regularnych aktualizacji w przypadku regulowania zobowiązań. Jeśli spóźnisz się ze spłatą raty lub spłacisz ją w terminie, taka informacja nie umknie uwadze BIK-u.

Ogół informacji na temat zobowiązań spłacanych w terminie oraz opóźnień tworzy historię kredytową. To właśnie ona w dużej mierze warunkuje szanse na otrzymanie kredytu bankowego lub pożyczki - pozytywna historia kredytowa znacząco je zwiększa, natomiast negatywna zmniejsza, a czasem nawet eliminuje.

Wpis do BIG

Negatywnego wpisu informacji o niespłaconym zadłużeniu do BIG-u może dokonać wyłącznie wierzyciel (lub jego pełnomocnik) po spełnieniu określonych ustawą przesłanek. Należą do nich: określona kwota zadłużenia, okres wymagalności zobowiązania oraz konieczność wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze dokonania wpisu do BIG. Do BIG-ów dane mogą trafiać z przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach gospodarki, w tym od dostawców energii, firm telekomunikacyjnych i operatorów telewizji kablowej, firm sektora finansowego, jednostek samorządu terytorialnego, sądów oraz konsumentów. Informacje dotyczące długów z różnych sektorów gospodarki mogą być przekazywane do wybranych BIG-ów, ponieważ każdy z nich prowadzi odrębny rejestr dłużników. Z kolei informacje o długach alimentacyjnych, opłatach sądowych i grzywnach są przekazywane przez gminy i sądy do wszystkich BIG-ów.

Raporty przygotowywane przez BIG mogą być uzupełniane o informacje z baz publicznych, takich jak PESEL, REGON, CEiDG, KRS, wywiadowni gospodarczych i innych BIG-ów.

Więcej jak wpisać dłużnika do Rejestru BIG

W przypadku Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor istnieje także możliwość dodania pozytywnej informacji gospodarczej, jeśli płatnik dokona płatności w terminie. Informacje pozytywne to jednoznaczny sygnał dla instytucji finansowych i przedsiębiorców, że podmiot poważnie podchodzi do kwestii swoich zobowiązań finansowych, jest odpowiedzialny i rzetelny, a to już na starcie zwiększa jego wiarygodność i zaufanie w oczach potencjalnych kontrahentów.

Przechowywanie informacji w BIK i BIG

Inaczej wygląda również kwestia przechowywania danych o zobowiązaniach w BIK i BIG. W przypadku BIK przechowywanie danych po spłacie zobowiązania uzależnione jest od terminowości spłat. Jeśli kredyt był spłacony bez opóźnień (lub opóźnienie nie przekroczyło 60 dni), to po jego zamknięciu dane zostają przeniesione do bazy danych statystycznych i nie są widoczne dla banków i innych instytucji. Aby dane statystyczne mogły budować historię kredytową klienta i świadczyć o jego rzetelności, musi on wyrazić zgodę na ich przetwarzanie po wygaśnięciu zobowiązania. Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana. Jeśli jednak zobowiązanie było spłacane z opóźnieniem powyżej 60 dni i bank poinformował klienta o przetwarzaniu danych po zamknięciu zobowiązania bez jego zgody, to po jego spłacie dane będą przetwarzane przez 5 lat. Po tym okresie dane zostają przeniesione do bazy danych statystycznych - tam przechowywane są przez 12 lat.

W przypadku BIG-u, jeśli zobowiązanie zostanie spłacone w całości, wierzyciel, który przekazał informację o długu do BIG musi ten wpis usunąć w ciągu 14 dni. Jeśli dług nie został spłacony, informacje o nim będą przetwarzane przez BIG przez 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (w przypadku konsumentów) lub 10 lat od dnia przekazania informacji (w przypadku przedsiębiorców). Po tym czasie BIG jest zobligowany do usunięcia danych.

Kto korzysta z danych BIK i BIG

Banki współpracują z BIK na zasadzie wzajemności. Są one również głównymi podmiotami korzystającymi z danych BIK-u w procesie oceny wiarygodności kredytowej klientów.

Nie wszyscy wiedzą, że BIK współpracuje z naszym biurem informacji gospodarczej – BIG InfoMonitor. Nasze biuro jest jedynym na rynku, które umożliwia przedsiębiorcom dostęp do części danych z BIK. Udostępnianie tych danych odbywa się na ściśle określonych zasadach (dane są dostępne w raporcie rozszerzonym, a przedsiębiorca musi mieć podpisaną umowę abonamentową). Dane udostępniane są tylko za zgodą osoby, której sprawdzenie dotyczy.

Należy też pamiętać, iż w takiej sytuacji BIG jest jedynie pośrednikiem, a sprawdzenie w BIK realizowane jest dla podmiotu z nim współpracującego - np. operatora telefonii komórkowej.

Z danych biur informacji gospodarczej mogą korzystać przedsiębiorstwa, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i konsumenci, którzy zawarli z BIG umowę. W przypadku sprawdzenia danych o konsumencie niezbędne jest posiadanie jego zgody.

Do danych zgromadzonych zarówno w BIK, jak i w BIG-ach mają dostęp również konsumenci. Każdy może pobrać raport na swój temat.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...