Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Przystąpienie do długu – czym jest i na czym polega?

Oceń artykuł:
5/5

2021-11-02

Przystąpienie do długu jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności. Na czym polega, czym różni się od poręczenia i przejęcia długu oraz jak sporządzić umowę, aby zabezpieczyć interesy obu stron. Podpowiadamy.

Przystąpienie do długu jest formą osobistego zabezpieczenia wierzytelności. Na czym polega w praktyce?

Na czym polega przystąpienie do długu?

Przystąpienie do długu polega na przejęciu współodpowiedzialności za dług przez osobę trzecią. Jeśli tak właśnie się stanie, wierzyciel będzie miał prawo egzekwować wierzytelność nie tylko od właściwego dłużnika, ale także od osoby współodpowiedzialnej. W zależności od okoliczności może ono nastąpić z mocy ustawy (dochodzi do niego np. w sytuacji, kiedy nabywca firmy staje się współodpowiedzialny za spłatę długów zbywcy, wynikających z prowadzonej działalności) lub na skutek umowy podpisanej między pierwotnym a przystępującym dłużnikiem. Dłużnikiem przystępującym do długu może być każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W ramach współodpowiedzialności obaj dłużnicy odpowiadają za wierzytelność solidarnie, całym swoim majątkiem.

Przystąpienie do długu – korzyści dla wierzyciela i dłużnika

To, czy warto zabezpieczyć wierzytelność przy pomocy przystąpienia do długu, zależy przede wszystkim od indywidualnej sytuacji. W większości sytuacji wykonanie takiego ruchu okaże się jednak korzystne – zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela. Dlaczego?

Dzięki przystąpieniu do długu:

  • pierwotny dłużnik zyska wsparcie, które pomoże mu uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji zadłużenia względem wierzyciela;

  • wierzyciel może skuteczniej zabezpieczyć swoje interesy. W przypadku zadłużenia będzie mógł bowiem egzekwować wierzytelność nie od jednego, lecz od dwóch lub kilku podmiotów, a to realnie zwiększa szanse na powodzenie.

Takie zabezpieczenie przybiera także z reguły zdecydowanie prostszą formę niż inne formy zabezpieczeń, np. zastaw czy hipoteka.

Umowa przystąpienia do długu – jak ją sporządzić?

Zgodnie z prawem umowa przystąpienia do długu nie musi przybierać formy pisemnej. Aby odpowiednio zabezpieczyć interesy obu stron, zalecamy jednak, aby stworzyć ją na piśmie, które powininno zawierać:

  • określenie stron umowy – pierwotnego dłużnika oraz dłużnika przystępującego do długu;

  • dane wierzyciela;

  • oświadczenie woli przystępującego o przyjęciu długu i solidarnej odpowiedzialności z pierwotnym dłużnikiem;

  • informacje o zadłużeniu – kwocie, odsetkach, terminie spłaty i tytule długu;

  • podpisy obu stron umowy.

Warto umieścić w dokumencie także dodatkowe zapisy regulujące konkretne ustalenia między stronami. Może to być np.

  • wysokość kwoty, jaką ma spłacić dłużnik przystępujący (jeśli obaj dłużnicy zdecydują, że odpowiedzialność za długi nie będzie solidarna);

  • zapisy określające obowiązek zwrotu długu przez dłużnika pierwotnego, jeśli to dłużnik przystępujący spłaci zobowiązanie;

  • zasady rozwiązywania ewentualnych sporów.

Przystąpienie do długu a obowiązek informacyjny względem wierzyciela

Czy pierwotny dłużnik powinien uzyskać zgodę wierzyciela na przystąpienie do długu osoby trzeciej? Prawo nie nakłada na dłużnika obowiązku otrzymania zgody wierzyciela na przystąpienie do długu innego podmiotu. Należy jednak poinformować go o takim stanie rzeczy.

Przystąpienie do długu a poręczenie

Przystąpienie do długu bywa często mylone z poręczeniem. Specyfika obu form zabezpieczeń jest jednak zdecydowanie inna. W przypadku poręczenia poręczyciel (żyrant) ma obowiązek uregulowania długu dopiero w momencie, kiedy pierwotny dłużnik nie uregulował go w terminie. Przystąpienie do długu nakłada na obu dłużników obowiązek solidarnej odpowiedzialności, aż do jego pełnej spłaty.

Przystąpienie do długu a przejęcie długu

Czy przystąpienie do długu jest tym samym, co jego przejęcie? Nie. Różnice pomiędzy nimi wynikają przede wszystkim z zakresu ponoszonej przez strony odpowiedzialności.

W przypadku przystąpienia do długu pierwotny dłużnik wciąż pozostaje dłużnikiem. Podmiot przystępujący ponosi razem z nim solidarną odpowiedzialność za długi. Instytucja przejęcia długu zwalnia natomiast pierwotnego dłużnika z długu, przenosząc go w pełni na osobę trzecią.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły