Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Krajowy rejestr długów

Oceń artykuł:
5/5

2023-08-17

Spis treści

 1. Wszystkie BIG-i to firmy prywatne, a ich akcjonariuszami są:
 2. Krajowy Rejestr Długów – kilka informacji praktycznych
 3. Za jakie długi można trafić do Krajowego Rejestru Długów?
 4. Krajowy Rejestr Długów dla firm
 5. Konsumenci korzystający z usług BIG mogą:
 6. BIG dla klientów instytucjonalnych
 7. Krajowy Rejestr Długów i inne Biura Informacji Gospodarczej – Jakie są korzyści dla klientów?
 8. Jak zarejestrować się w Biurze Informacji Gospodarczej?
 9. Jak skontaktować się z BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) jest jednym z czterech działających w Polsce BIG-ów. Oprócz niego funkcjonują w Polsce jeszcze instytucje takie jak: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF) i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

W ostatnim czasie w branży zaszło kilka istotnych zmian, które zmieniły obraz rynku.

Wszystkie BIG-i to firmy prywatne, a ich akcjonariuszami są:

 • BIG InfoMonitor - Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich;

 • Krajowy Rejestr Długów - KRD BIG S.A. poprzez osobę jedynego akcjonariusza, którym jest Małgorzata Dorota Kaczmarski

 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – Grupa CRIF;

 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) – Grupa CRIF;

Wszystkie powyżej wymienione spółki są Biurami Informacji Gospodarczej (BIG-ami) i prowadzą własne rejestry dłużników. Ich działanie reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dn. 9 kwietnia 2010 r.

W ramach swojej działalności powyższe firmy przyjmują przechowują i udostępniają Informacje Gospodarcze o zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów. Ponadto jeden z BIG-ów – BIG InfoMonitor współpracuje z Biurem Informacji KredytowejZwiązkiem Banków Polskich, dzięki czemu udostępnia również dane gospodarcze, znajdujące się w zasobach jego partnerów. Tylko w Rejestrze BIG InfoMonitor znajduje się ponad 100 mln danych o zaległym i spłaconym zadłużeniu osób i firm.

Z rejestrów dłużników Biur Informacji Gospodarczej regularnie korzystają: firmy windykacyjne, firmy z branży spożywczej, FMCG, transportu, energetyki, gazownictwa oraz sądy, urzędy, samorządy, banki, leasingodawcy, pożyczkodawcy i operatorzy telefonii komórkowej. Często takie firmy mają podpisane umowy ze wszystkimi BIG-ami w Polsce, czyli zarówno Krajowym Rejestrem Dłużników, jak i Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor czy ERIF lub KBIG. Takie działanie pozwala im zminimalizować ryzyko nawiązania współpracy z osobą, której dane figurują na „czarnej liście”.

Krajowy Rejestr Długów – kilka informacji praktycznych

Krajowy Rejestr Długów to tylko jedno z kilku działających w Polsce biur informacji gospodarczej. Jest firmą prywatną, komercyjną i mimo nazwy oraz wykorzystania narodowych barw w logo, nie jest państwową bazą długów. Jest powiązana i ściśle współpracuje z firmą windykacyjną Kaczmarski Incasso, która głosi na swojej stronie internetowej, że jest „jedynym autoryzowanym partnerem Krajowego Rejestru Długów”.

KRD podobnie jak konkurencyjne biura informacji gospodarczej zbiera i udostępnia dane na temat zadłużenia konsumentów oraz firm (zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw).

Za jakie długi można trafić do Krajowego Rejestru Długów?

Do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Krajowego Rejestru Długów oraz rejestrów dłużników prowadzonych przez pozostałe BIG-i mogą trafić osoby fizyczne, jeśli ich zadłużenie względem wierzyciela wynosi co najmniej 200 zł, a przedsiębiorcy, gdy jest to min. 500 zł. Jeśli wierzyciel ma tytuł wykonawczy, dłużnik może zostać wpisany do rejestru dłużników prowadzonego przez BIG również za mniejsze długi.

Zadłużenie może pochodzić z tytułu m.in.:

 • nieterminowej zapłaty za otrzymany towar lub usługę

 • nieterminowej spłaty kredytu lub pożyczki,

 • nieterminowej spłaty rat leasingowych,

 • nieopłaconej kary za jazdę bez ważnego biletu,

 • braku płatności za czynsz czy media,

 • braku płatności za telefon komórkowy czy Internet,

 • braku płatności za polisę ubezpieczeniową,

 • zaległych świadczeń alimentacyjnych.

Krajowy Rejestr Długów dla firm

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów i pozostałe BIG-i oferują nie tylko możliwość wpisania danych dłużnika do rejestru dłużników, ale także dodatkowe narzędzia wspierające dbanie o płynność finansową.

W przypadku BIG InfoMonitor są to:

 • Raport o kontrahencie. Raport można pobrać o firmie lub o osobie fizycznej. W raporcie znajdziesz informację o zadłużeniu lub jego braku, a w przypadku raportu rozszerzonego możesz również sprawdzić dane bankowe z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Taka usługa pozwala wyeliminować ryzyko nawiązania współpracy z osobą lub firmą posiadającą niespłacone długi. Aby pobrać raport o firmie z rejestru dłużników BIG InfoMonitor nie potrzeba upoważnienia. Upoważnienie sprawdzanej firmy wymagane jest do raportu rozszerzonego.

 • Monitorowanie. Dzięki usłudze monitorowania otrzymasz mailowy lub SMS-owy alert, jeśli ktoś wpisze monitorowaną przez Ciebie firmę do rejestru lub ją z niego wykreśli. Dzięki monitorowaniu możesz trzymać rękę na pulsie - szybką zareagujesz w przypadku wpisania do rejestru Twojego aktualnego kontrahenta. W ten sposób możliwie szybko wdrożysz ewentualne działania windykacyjne i zwiększysz szanse na odzyskanie pieniędzy.

 • Sprawdź kto pytał o Twoją firmę. Chcesz wiedzieć, kto pobrał raport na temat Twojej firmy? Sprawdź Raport z Rejestru Zapytań. Dzięki niemu szybko zobaczysz, czy interesuje się Tobą konkurencja oraz z jakiej branży lub instytucji pochodziły podmioty, które szukały informacji na temat Twojej firmy.

 • Raport Moja Firma. Pobierając raport, dowiesz się, jak widzi Cię bank, potencjalny kontrahent lub inni partnerzy biznesowi. Jest to szczególnie ważne, jeśli planujesz starać się o kredyt, leasing lub chcesz nawiązać współpracę w nowym klientem.

 • Certyfikat wiarygodności. Zdobywając ten dokument potwierdzisz, że Twoja firma jest rzetelna i godna zaufania, co może się przełożyć na zdobycie nowych kontraktów.

Konsumenci korzystający z usług BIG mogą:

Krajowy Rejestr Długów i inne Biura Informacji Gospodarczej oferują usługi nie tylko firmom, ale także konsumentom. Najważniejsza to możliwość wygenerowania raportu na swój temat (Raportu o Sobie), z reguły po odmownej decyzji kredytodawcy lub przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny.

Konsumenci, podobnie jak przedsiębiorcy mogą również umieszczać dane nieterminowych płatników w rejestrze dłużników. Ale aby to zrobić, w ich przypadku nie wystarcza posiadana umowa i dowody na brak wpłat, konieczny jest tytuł wykonawczy stwierdzający zaległość (może to być wyrok sądowy lub ugoda zawarta przed sądem, opatrzona klauzulą wykonalności). W tym wypadku kwota i okres zaległości nie mają znaczenia, a wezwanie do zapłaty powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisem do BIG.

Oprócz możliwości wpisania danych dłużnika do rejestru, BIG InfoMonitor oferuje jeszcze następujące usługi:

 • Sprawdź firmę. Możliwość pobrania raportu o Przedsiębiorcy z Rejestru BIG.

 • Raport o mnie. Raz na 6 miesięcy otrzymujesz możliwość pobrania bezpłatnego raportu, w którym zobaczysz, czy masz jakieś długi wpisane do Rejestru Dłużników, a także zobaczysz kto weryfikował informacje o Tobie w ciągu ostatniego roku.

BIG dla klientów instytucjonalnych

Z pomocy BIG-ów korzystają także klienci instytucjonalni. Biura Informacji Gospodarczej wspierają administrację publiczną, jednostki organizacyjne miast oraz gmin, powiatów i województw, zakłady budżetowe, spółki prawa handlowego działające na rzecz Skarbu Państwa, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pieczy zastępczej, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości czy spółdzielnie mieszkaniowe w skutecznym odzyskiwaniu należności i zwiększeniu efektywności działań windykacyjnych. W ramach swoich działań zajmują się m.in. wysyłką wezwań do zapłaty czy powiadomień o dopisaniu do rejestru.

Takie działania są przydatne w przypadku „ściągania:

 • należności alimentacyjnych i z tytułu pieczy zastępczej,

 • należności wynikających z umów cywilno-prawnych,

 • opłat ratalnych i tytułów wykonawczych,

 • opłat czynszowych,

 • umów najmu,

 • umów najmu mieszkań komunalnych.

Krajowy Rejestr Długów i inne Biura Informacji Gospodarczej – Jakie są korzyści dla klientów?

BIG-i pomagają zarówno odzyskiwać należności poprzez tzw. „miękką windykację”, jak i dokonywać oceny wiarygodności kontrahentów, dzięki raportom, które udostępniają.

Wpisanie dłużnika do Rejestru BIG powoduje, że informacja o jego zadłużeniu staje się widoczna dla firm i instytucji współpracujących z danym BIG-iem. Pobierają one raporty w celu oszacowania ryzyka finansowego, związanego ze współpracą z nowym lub obecnym kontrahentem. Dla przykładu informacje zawarte w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, w łatwy sposób mogą pobrać banki, firmy pożyczkowe i inne instytucje finansowe. Taki stan rzeczy powoduje poważne konsekwencje dla dłużnika, który znajduje się na czarnej liście. Może on nie otrzymać np. pożyczki lub kredytu, a także może mieć problemy podczas zakupów na raty, zakupu telefonu komórkowego, dostępu telewizji kablowej, Internetu, czy w trakcie ubiegania się o leasing. Sposobem usunięcia dłużnika z czarnej listy dłużników jest całkowita spłata należności. Jeśli to nie nastąpi, dług będzie widoczny nawet przez 6 lat.

W dniu 14 czerwca 2010 r. weszła w życie Ustawa o BIG i dzięki niej z usług BIG mogą korzystać praktycznie wszystkie podmioty, w tym również osoby fizyczne.

Firmy korzystające z usług BIG mogą wpisywać niemal wszystkich dłużników na podstawie określonego stosunku prawnego (np. umowy) lub tytułu wykonawczego (wyroku sądowego lub ugody zawartej przed sądem, opatrzonych klauzulą wykonalności).

Należy pamiętać, że jeśli przedsiębiorca wpisuje do BIG dłużnika na podstawie umowy lub faktury, to zadłużenie nieterminowego płatnika powinno wynieść minimum 200 zł (jeśli jest konsumentem) lub 500 zł (jeśli jest przedsiębiorcą). Taki dług można przekazać do BIG po 30 dniach od powstania zaległości, a na miesiąc przed tym działaniem powinien wysłać do dłużnika listem poleconym lub doręczyć mu osobiście wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania do rejestru dłużników BIG. Jeśli dług powstał w relacji B2B pomiędzy firmami, a umowie strony zawarły taki zapis, to wezwanie do zapłaty można wysłać dłużnikowi e-mailem.

Jeśli podstawą wpisania dłużnika do BIG jest tytuł wykonawczy, kwota i okres zaległości nie mają znaczenia, a wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisem do BIG.

. Do BIG można wpisywać również zaległości z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu.

Przedsiębiorcy mogą sprawdzać wszystkie podmioty w BIG, w tym również konsumentów. Do sprawdzenia osoby fizycznej na czarnej liście dłużników jest jednak wymagana jej zgoda.

To jednak nie wszystko.

Raport BIG o sobie możesz pobrać także przed podjęciem starań o kredyt. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek i sprawdzisz, jak widzi Cię bank. Figurowanie na czarnej liście to jeden z popularniejszych powodów odmowy finansowania. Pamiętaj, że jeśli spłacisz dług, wierzyciel będzie miał obowiązek usunąć Twoje dane z bazy w ciągu 14 dni od spłaty. Po długu nie będzie więc śladu, a Ty będziesz mieć zdecydowanie większe szanse na pozytywną decyzję kredytodawcy.

Jak zarejestrować się w Biurze Informacji Gospodarczej?

Aby korzystanie z usług Biura Informacji Gospodarczej było możliwe, niezbędna jest rejestracja i zawarcie umowy. Jak to zrobić?

Jeśli prowadzisz firmę:

 1. Kliknij w link https://www.big.pl/#form i zostaw swoje dane w formularzu kontaktowym.

 2. Poczekaj na telefon od naszego doradcy, który przedstawi Ci ofertę i pomoże dobrać najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb pakiet usług. Podczas tej rozmowy uzgodnisz też formę płatności, czy będzie to pre-paid (płatność za 3 miesiące z góry) czy post-paid.

 3. Następnie otrzymasz zaproszenie do Systemu Biznes.BIG.pl gdzie podpiszesz ramową umowę (w formie elektronicznej) i zaakceptujesz uzgodnioną wcześniej ofertę.

 4. Po wykonaniu kilku kliknięć, w systemie uruchomi się możliwość korzystania z wielu usług BIG InfoMonitor, takich jak sprawdzenie swojej firmy lub partnerów biznesowych w rejestrze dłużników.

Warto dodać, że aby skorzystać z raportów rozszerzonych, zawierających dane z baz bankowych BIK i ZBP niezbędne będzie podpisanie umowy w formie papierowej lub w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.

Jeśli jesteś konsumentem i chcesz sprawdzić swoje dane w BIG

 1. Kliknij załóż konto i wybierz system BIG Indywidualny

 2. Wybierz jeden z 3 sposobów rejestracji

 3. Podaj swoje dane lub zleć przekazanie danych ze swojego konta w BIK

 4. Pobierz raport o sobie – raz na 6 miesięcy możesz to zrobić bezpłatnie

Jak skontaktować się z BIG?

Chcesz skontaktować się z BIG InfoMonitor? Jeśli jesteś konsumentem, zadzwoń pod numer 22 486 56 56. Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Jeśli nie chcesz lub nie możesz skontaktować się telefonicznie, wejdź na stronę https://www.big.pl/kontakt i wypełnij formularz kontaktowy. Możesz też skorzystać z czatu.

Infolinia i adres e-mail dla przedsiębiorców to: 22 486 56 91 i msp@big.pl. Eksperci BIG InfoMonitor są do dyspozycji klientów w dni powszednie w godzinach 8:00 - 17:00.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły