Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Pozew o zapłatę - sprawdź, jak go napisać i złożyć

Oceń artykuł:
5/5

2022-11-07

Spis treści

 1. Czym jest pozew o zapłatę należności?
 2. Wezwanie do zapłaty – wzór
 3. Pozew o zapłatę - wzór
 4. Jakie postępowanie wybrać, składając pozew o zapłatę należności?
 5. Pozew do sądu o zapłatę należności w postępowaniu nakazowym
 6. Pozew sądowy o zapłatę należności w postępowaniu upominawczym
 7. Pozew o zwrot pożyczki w postępowaniu uproszczonym
 8. Pozew o zapłatę należności w postępowaniu zwykłym
 9. Jak wnieść pozew do sądu?
 10. Opłaty od pozwu, czyli ile kosztuje złożenie pozwu o zapłatę należności?

Złożenie pozwu o zapłatę należności to pierwszy krok do odzyskania pieniędzy na drodze postępowania sądowego. W artykule wyjaśnimy, jak go napisać, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Podpowiemy także, jak i gdzie go złożyć.

Jeśli miękkie działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, kolejnym krokiem na drodze do odzyskania należności powinno być skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Do dochodzenia swoich praw przed sądem niezbędne będzie złożenie pozwu o zapłatę należności. Czym jest w praktyce i jakie elementy powinien zawierać?

Czym jest pozew o zapłatę należności?

Pozew o zapłatę należności to narzędzie prawne, które pomoże Ci wyegzekwować zwrot należności na drodze sądowej. Jego złożenie jest potrzebne do rozpoczęcia postępowania. Niezbędne elementy pozwu o zapłatę wskazują zapisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 187 są to:

 • dokładnie określone żądanie (w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna);
 • wskazanie faktów, na których opierasz swoje żądanie, czyli argumentów przesądzających o tym, że jest ono zasadne;
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Jako próbę pozasądowego rozwiązania sporu można uznać działania z zakresu miękkiej windykacji: wysyłane dłużnikowi monity, czy choćby wezwanie do zapłaty z informacją o planowanym wpisie do rejestru dłużników BIG InfoMonitor.

Wezwanie do zapłaty – wzór

wzór wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisu można zlecić poprzez system Biznes BIG.pl. Informacje na temat wezwania do zapłaty znajdziesz tutaj.

Wzór wezwania do zapłaty dla konsumentów znajduje się natomiast tutaj. Klienci firmowi sami wygenerują wezwanie do zapłaty w systemie dla biznesu Biznes.BIG.pl.

Pozew powinien także spełniać wskazane w art. 26. ogólne warunki pism procesowych. W praktyce oznacza to, że należy umieścić w nim:

oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;

imiona i nazwiska lub nazwy stron. Jeśli w imieniu stron działają przedstawiciele ustawowi lub pełnomocnicy: także ich imiona i nazwiska lub nazwy;

oznaczenie rodzaju pisma. Może być to pozew złożony w trybie postępowania nakazowego, upominawczego, uproszczonego lub zwykłego (więcej na ten temat przeczytasz w akapicie Jakie postępowanie wybrać, składając pozew o zapłatę należności?);

wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

podpis — Twój lub jeśli reprezentuje Cię przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik — jego;

listę załączników.

Jeśli pozwany jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, pozew powinien zawierać także informacje o miejscu jego zamieszkania. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, że to właśnie adres będzie podstawą do ustalenia właściwego dla rozpoznania sprawy sądu.

Pozew o zapłatę - wzór

Zastanawiasz się, jak napisać pozew o zapłatę? Treść pozwu o zapłatę możesz stworzyć samodzielnie, na podstawie zawartych w poprzednim akapicie wskazówek. Możesz także skorzystać z gotowego, udostępnionego przez nas wzoru. Znajdziesz go poniżej:

wzór pozwu o zapłatę

Jakie postępowanie wybrać, składając pozew o zapłatę należności?

W zależności od tego, jakimi dowodami dysponujesz i ile wynosi wartość przedmiotu sporu, możesz skierować sprawę do rozpoznania w postępowaniu:

 • nakazowym,
 • upominawczym,
 • uproszczonym,
 • zwykłym.

Które z nich warto wybrać?

Pozew do sądu o zapłatę należności w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe pozwoli Ci odzyskać pieniądze stosunkowo szybko. Pod warunkiem jednak, że dysponujesz konkretnymi dowodami, wskazanymi w Kodeksie Cywilnym. Mogą być to:

 • dokument urzędowy;
 • zaakceptowany przez dłużnika rachunek (może to być np. podpisana przez dłużnika faktura);
 • wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu.

Co ważne: postępowanie nakazowe umożliwia dochodzenia roszczenia pieniężnego. Może dotyczyć one jednak nie tylko konkretnej sumy pieniędzy, ale także świadczenia innych zamiennych rzeczy. Jeśli sąd uzna zasadność Twoich roszczeń, wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Pozwany będzie miał 2 tygodnie, aby uregulować należność lub wnieść sprzeciw.

Pozew sądowy o zapłatę należności w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze, podobnie jak nakazowe nakłada na powoda (czyli na Ciebie) obowiązek zgromadzenia dowodów, które będą dla sądu uzasadnieniem, że przeprowadzenie standardowej rozprawy nie jest niezbędne. W przypadku postępowania upominawczego prawo nie definiuje jednak rodzaju wymaganego materiału dowodowego. Skorzystanie z postępowania upominawczego będzie możliwe, jeśli:

 • przedmiotem sporu jest roszczenie pieniężne (i co ważne — nie jest ono bezzasadne);
 • wiesz, gdzie przebywa dłużnik i masz pewność, że doręczenie mu nakazu zapłaty będzie możliwe w Polsce;
 • okoliczności, które przytoczysz, nie wzbudzą wątpliwości sądu;
 • zaspokojenie Twojego roszczenia nie zależy od spełnienia świadczenia wzajemnego dłużnika wobec Ciebie.

Pozew o zwrot pożyczki w postępowaniu uproszczonym

Podstawowym kryterium, które warunkuje możliwość skorzystania z postępowania w trybie uproszczonym, jest wartość przedmiotu sporu. Nie może być ona wyższa niż 20 tysięcy złotych.

W przypadku postępowania uproszczonego nie musisz samodzielnie tworzyć treści pozwu. Jego treść sporządzisz, wypełniając specjalnie przygotowany urzędowy formularz.

Pozew o zapłatę należności w postępowaniu zwykłym

Postępowanie zwykłe umożliwia dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych. Jeśli złożysz pozew o zapłatę w postępowaniu zwykłym, cały proces może potrwać zdecydowanie dłużej niż w przypadku innych trybów. Jeśli to możliwe, w pierwszej kolejności rozważ złożenie pozwu w postępowaniu uproszczonym, nakazowym lub upominawczym.

Jak wnieść pozew do sądu?

Zanim złożysz pozew do sądu, upewnij się, że dysponujesz trzema kopiami (dla siebie, dla pozwanego i dla sądu). Zadbaj także o poświadczenie zgodności załączników z oryginałami. Możesz to zrobić samodzielnie, u notariusza lub poprosić o nie adwokata, który reprezentuje Cię w sprawie. Kolejnym krokiem po wyborze trybu postępowania, powinno być złożenie dokumentów w sądzie. Dwie kopie złóż w biurze podawczym sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. W przypadku roszczeń opiewających na kwotę mniejszą niż 75 000 zł — w sądzie rejonowym, w przypadku tych o wyższej wartości — w sądzie okręgowym. Możesz także wysłać pozew wraz z załącznikami listem poleconym — najlepiej z potwierdzeniem odbioru.

Opłaty od pozwu, czyli ile kosztuje złożenie pozwu o zapłatę należności?

W większości przypadków opłata za złożenie pozwu o zapłatę należności wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. W przypadku pozwu składanego w trybie uproszczonym wysokość opłat regulują zapisy Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA i Google Prywatność - Warunki.

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły