Wprowadzenie licencji na działalność firm windykacyjnych - nowy projekt ustawy

Oceń artykuł:
5/5

2022-03-15

Spis treści

  1. Wstęp
  2. Zgoda na prowadzenie działalności windykacyjnej
  3. Konieczność posiadania licencji
  4. Nie dla wolnych strzelców
  5. Dodatkowe obowiązki dla windykatorów
  6. Nowe zasady kontaktu z dłużnikami
  7. Zakaz windykacji
  8. Kiedy wejdzie w życie nowe prawo?
  9. Nowa ustawa o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora a działalność rejestrów dłużników

Wstęp

Zgoda na prowadzenie działalności windykacyjnej, konieczność posiadania licencji, nowe zasady kontaktu z dłużnikami — to tylko kilka spośród wielu zmian zawartych w projekcie nowej ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jakie zmiany w pracy firm windykacyjnych wprowadzi nowe prawo? Podpowiadamy.
Obecnie zawód windykatora może wykonywać każdy dorosły Polak. Choć zdecydowana większość firm windykacyjnych w Polsce działa rzetelnie i „zgodnie ze sztuką”, to zdarzają się nadużycia czy działania na granicy etyczności.
Stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora ma zapobiegać nieetycznym zachowaniom windykatorów, zapewniając jednocześnie dłużnikom możliwość obrony.

Jakie zmiany wprowadza projekt nowej ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora?
Oto najważniejsze zmiany uwzględnione w projekcie nowej ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora.

Zgoda na prowadzenie działalności windykacyjnej

Zgodnie z zapisami projektu działalność windykacyjną będą mogły prowadzić wyłącznie firmy prowadzące działalność w formie spółki akcyjnej o kapitale zakładowym w wysokości co najmniej 20 mln zł. Niezbędne będzie także uzyskanie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego ds. gospodarki oraz wpisanie danych podmiotu do Centralnego Rejestru Firm Windykacyjnych i Windykatorów.

Konieczność posiadania licencji

Prawo wykonywania zawodu windykatora będzie możliwe jedynie po otrzymaniu licencji i wpisaniu do rejestru windykatorów.

Nie dla wolnych strzelców

Zmianie ulegną także zasady współpracy firm windykacyjnych z windykatorami. Zgodnie z zapisami projektu współpraca z windykatorem nie będzie możliwa na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy umowy B2B. Wszyscy windykatorzy będą musieli zostać zatrudnieni na umowę o pracę.

Dodatkowe obowiązki dla windykatorów

Do obowiązków windykatorów będzie należało nie tylko samo realizowanie czynności windykacyjnych, ale również prowadzenie wykazu windykacji, protokołowanie i dokumentowanie działań oraz wydawanie akt windykacyjnych na każde żądanie sądu, prokuratora oraz organów nadzoru.

Nowe zasady kontaktu z dłużnikami

Nowa ustawa o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora reguluje także zasady kontaktu windykatorów z dłużnikami. Co się zmieni? Windykator nie będzie mógł kontaktować się telefonicznie z dłużnikiem w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 17 do 9. Nie będzie mógł także wykonać tygodniowo więcej niż trzech połączeń telefonicznych lub przesłać więcej niż trzech wiadomości tekstowych (SMS lub e-mail) do dłużnika. Limit ten obejmuje osobiste rozmowy oraz połączenia realizowane przy użyciu automatycznego urządzenia. Windykator będzie mógł odwiedzić dłużnika w domu jedynie po wcześniejszym umówieniu i wyrażeniu zgody przez dłużnika. Jeśli roszczenia wierzyciela uległy przedawnieniu, obowiązkiem windykatora będzie poinformowanie o tym dłużnika już podczas pierwszej rozmowy.

Zakaz windykacji

Zaskakującym rozwiązaniem jest możliwość zaprzestania realizowanych działań windykacyjnych na wniosek dłużnika. Jeśli wypełni on urzędowy formularz o treści: Żądam natychmiastowego zaprzestania prowadzenia wobec mnie jakichkolwiek czynności windykacyjnych przez firmę windykacyjną (precyzyjne dane firmy windykacyjnej) i dopuszczam wyłącznie prowadzenie wobec mnie czynności egzekucyjnych przez uprawnione organy egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego i dostarczy dokument do firmy windykacyjnej, ta powinna natychmiast zaprzestać czynności. W takich okolicznościach firma windykacyjna powinna skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Kiedy wejdzie w życie nowe prawo?

Jak wskazuje wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł cytowany przez portal Gazeta Prawna, twórcy ustawy chcieliby, aby nowe prawo weszło w życie 1 stycznia 2023 r.

Nowa ustawa o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora a działalność rejestrów dłużników

Usługi biur informacji gospodarczej, w tym także BIG InfoMonitor, są dobrym uzupełnieniem postępowań windykacyjnych zarówno prowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorców jak i z udziałem firm windykacyjnych. Do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor można wpisać zobowiązanie zaległe od minimum 30 dni, gdy kwota zadłużenia wynosi więcej niż 500 zł (w przypadku gdy dłużnikiem jest firma) lub 200 zł (gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna). Ujawnienie długu w Rejestrze musi być poprzedzone wysyłką wezwania do zapłaty, które zawiera m.in. ostrzeżenie o zamiarze dopisania dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Już samo to pismo i świadomość negatywnych konsekwencji dla wielu nieterminowych płatników stanowi motywację do uregulowania zadłużenia.

Wsparcie działań windykacyjnych poprzez ujawnienie długu w Rejestrze Dłużników to dobra i skuteczna kompozycja działań mających na celu odzyskanie wierzytelności.

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...