Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Sposób na ocenę wypłacalności firmy - wskaźnik zadłużenia

Oceń artykuł:
5/5

2020-04-07

Wskaźniki zadłużenia umożliwiają ocenę polityki finansowej firmy. Podpowiadamy, jak obliczyć i interpretować trzy najważniejsze z nich.

Analiza zadłużenia pozwala sprawdzić, jaki udział w źródłach finansowania działalności przedsiębiorstwa mają zobowiązania. Zobacz zatem, jak ją przeprowadzić.

Dlaczego warto dokonać oceny zadłużenia?

Analiza zadłużenia stanowi uzupełnienie analizy płynności finansowej firmy. Dostarcza ona wielu cennych informacji na temat sposobu jej funkcjonowania. Dzięki temu umożliwia świadome i trafne podejmowanie decyzji biznesowych. Wskaźniki zadłużenia pokazują bowiem, czy dana firma jest w stanie udźwignąć kolejne zobowiązania. Informacje na temat zadłużenia są nieocenionym źródłem wiedzy dla przyszłych kontrahentów partnerów biznesowych. Ponadto analiza zadłużenia jest przydatna przy szacowaniu ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Dlatego wymagają jej często banki i inne instytucje finansowe.

Jak dokonać oceny zadłużenia?

Do stworzenia oceny zadłużenia wykorzystuje się dane zawarte w :

  • bilansie - umożliwią one dokonanie oceny stopnia wykorzystania zadłużenia do finansowania aktywów;
  • rachunku zysków i strat - informacje te pokazują, w jakim zakresie zyski operacyjne umożliwiają bieżącą obsługę zadłużenia.

Analiza zadłużenia firmy może być rozpatrywana w dwóch płaszczyznach. Pierwsza pozwala określić strukturę zadłużenia, czyli udział kapitału obcego w aktywach firmy. Druga perspektywa ukazuje zdolność do obsługi długu. Udziela odpowiedzi na pytanie, czy zyski wypracowane przez przedsiębiorstwo pokrywają spłatę zaciągniętych zobowiązań?
Stopień zadłużenia przedsiębiorstwa określany jest za pomocą wskaźników zadłużenia. Do najważniejszych z nich należą: wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia długoterminowego i wskaźnik zadłużenia kapitału własnego.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (debit ratio) obrazuje stosunek kapitału obcego do aktywów. Daje on ogólną wiedzę na temat źródeł finansowania majątku firmy. Wskaźnik ten stanowi istotną informację dla wierzycieli. Określa bowiem zabezpieczenie ich wierzytelności majątkiem firmy, której zostały pożyczone środki finansowe. Wskaźnik ten pokazuje zatem ryzyko dotyczące udzielonego kredytu.
Wskaźnik ten obliczany jest na podstawie danych pochodzących z bilansu. Można go wyrazić za pomocą następującego wzoru:

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

Im wyższa wartość wskaźnika zadłużenia ogólnego, tym większe zadłużenie przedsiębiorstwa. Wzrost wartości wskaźnika do poziomu powyżej 50% mogą oznaczać pogorszenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa i co za tym idzie nadmierne ryzyko kredytowe. Z kolei obniżenie wartości wskaźnika w czasie można interpretować jako spadek ryzyka finansowego i tym samym wzrost zdolności kredytowej, choć często wiele zależy od branży, w jakiej przedsiębiorstwo działa.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego pokazuje stopień pokrycia zobowiązań długoterminowych kapitałem własnym. Obejmuje on zobowiązania trwające dłużej niż 12 miesięcy, na przykład kredyty inwestycyjne. Nazywany jest wskaźnikiem długu, ryzyka lub dźwigni. Obliczany jest on za pomocą informacji z bilansu. Wskaźnik ten warto określić po analizie wartości zadłużenia ogólnego.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe/kapitał własny

Z uwagi na dłuższy termin spłaty zobowiązanie długoterminowe jest zazwyczaj korzystniejsze dla płynności przedsiębiorstwa od zobowiązań bieżących. Wartość tego wskaźnika istotnie wyższa oznacza jednak silnie zadłużoną firmę. Z kolei wartość niższa niż 1 raczej wskazuje na stabilną sytuację finansową firmy.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (debt to equity ratio) informuje ile razy kapitał własny przedsiębiorstwa przewyższa całkowite zobowiązania. Innymi słowy pokazuje udział kapitału obcego w źródłach finansowania zobowiązań. Obliczany jest na podstawie informacji pochodzących z bilansu.

Wskaźnik zadłużenie kapitału własnego - zobowiązania razem/kapitał własny

Wartość tego wskaźnika nie powinna przekraczać 1. Dodatkowo warto wiedzieć, że jeśli jego wartość wzrasta w czasie, oznacza to, że ryzyko finansowe wzrasta, a firma zadłuża się.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA i Google Prywatność - Warunki.

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły