Trzeciodłużnik - kto to jest i na czym polega windykacja od takiej osoby?

Oceń artykuł:
5/5

2023-09-05

Spis treści

  1. Trzeciodłużnik - kto to jest?
  2. Dłużnik dłużnika - kim może być trzeciodłużnik w praktyce?
  3. Windykacja wierzytelności na trzeciodłużniku - jak przebiega?
  4. Co, jeśli trzeciodłużnik odmawia współpracy z komornikiem?
  5. Jaka jest szansa na odzyskanie długu przy egzekucji od trzeciodłużnika?

Co zrobić, kiedy komornik ma problem z odzyskaniem zasądzonej na rzecz wierzyciela kwoty, a dłużnik nie ma majątku, który pozwala na zaspokojenie należności? Jednym z rozwiązań, które mogą zwiększyć skuteczność windykacji świadczenia, jest znalezienie trzeciodłużnika. Kim jest taka osoba? Jak wygląda postępowanie windykacyjne? Oto najważniejsze informacje.

Trzeciodłużnik - kto to jest?

W najprostszym ujęciu można powiedzieć, że trzeciodłużnik to dłużnik dłużnika albo dłużnik wierzytelności. Co jednak oznacza to pojęcie? Jego wyjaśnienie nie jest proste, ponieważ relacje i zależności między wierzycielami a dłużnikami mogą być skomplikowane. Dlatego warto zrozumieć, jaka jest jego rola w strukturze zobowiązania.

Zobowiązanie, czyli potocznie dług, to stosunek prawny, który zgodnie z kodeksem cywilnym ma co najmniej dwie strony. Są nimi dłużnik i wierzyciel. Co do zasady:

  • wierzycielowi przysługują określone prawa majątkowe, których zaspokojenia ma się prawo domagać od dłużnika;

  • dłużnik jest zobowiązany do spełnienia świadczenia, które go obciąża wobec wierzyciela.

Trzeba mieć jednak świadomość, że nie istnieją przeszkody prawne przed tym, aby takie zobowiązanie było wzajemne. Oznacza to, że dane osoby czy podmioty mogą być jednocześnie dłużnikami i wierzycielami, także w stosunkach wzajemnych.

Może się zatem okazać, że osoba, wobec której jest prowadzona egzekucja komornicza, ma własne wierzytelności i swoich dłużników. I to właśnie te osoby lub podmioty można uznać za trzeciodłużników.

Dłużnik dłużnika - kim może być trzeciodłużnik w praktyce?

Opisany powyżej mechanizm warto wyjaśnić na przykładach, kim jest dłużnik zajętej wierzytelności, czyli trzeciodłużnik. Taki status mogą mieć np.:

  • kontrahenci mający zobowiązania wobec dłużnika - np. faktury do uregulowania;

  • pracodawca dłużnika, który wypłaca mu pensję;

  • Urząd Skarbowy - wówczas gdy dłużnikowi np. przysługuje zwrot nadpłaty podatku od osób fizycznych.

Jeśli wierzyciel będzie w stanie "namierzyć" trzeciodłużników, będzie istniała możliwość doprowadzenia do sytuacji, w której to oni uregulują świadczenie.

Windykacja wierzytelności na trzeciodłużniku - jak przebiega?

Jak już wiesz, zobowiązania można egzekwować także od trzeciodłużników, jeżeli egzekucja należność środków od dłużnika jest nieskuteczcesna. Jak jednak doprowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko trzeciodłużnikowi. Wymaga to przejścia kilku kroków.

Krok 1: Znalezienie trzeciodłużników

To punkt wyjścia do dalszego działania. Jak zatem znaleźć trzeciodłużnika? Najlepiej zacząć od rozmowy ze swoim dłużnikiem i wypytania go, czy nie należą do niego jakieś wierzytelności. Można też zrobić research - zwłaszcza jeśli zobowiązanie dotyczy przedsiębiorcy - a w ostateczności zlecić poszukiwanie potencjalnych trzeciodłużników wyspecjalizowanej firmie.

Krok 2: Poinformowanie komornika o istnieniu trzeciodłużników

O tym, jak toczy się postępowanie egzekucyjne w sprawie długu, decyduje wierzyciel. To on wskazuje komornikowi, jakich środków może użyć w tym procesie. Dlatego to do jego obowiązków należy doręczenie informacji o tym, że dłużnik posiada wierzytelności. Komornik ma wówczas prawo podjąć określone działania.

Krok 3: Egzekucja przeciw trzeciodłużnikowi

Kiedy komornik otrzyma stosowne informacje i je zweryfikuje, skontaktuje się z trzeciodłużnikiem, przeciwko któremu może wszcząć postępowanie. Sprowadzania się to do przekazania wezwania trzeciodłużnikowi i zobowiązania go do przekazania środków z tytułu wierzytelności na rachunek komornika.

Co ważne, od momentu doręczenia wezwania od komornika na trzeciodłużniku ciążą pewne obowiązki: ponosi odpowiedzialność za przebieg zajęcia wierzytelności lub innego prawa majątkowego na poczet egzekucji długu. Za nieprawidłowości konsekwencje poniesie właśnie on.

Co, jeśli trzeciodłużnik odmawia współpracy z komornikiem?

W przypadku gdy trzeciodłużnik nie chce współpracować z komornikiem, wierzycielowi przysługują konkretne prawa. Wynikają one z art. 887 k.p.c. Wynika z niego, że może on wystąpić z powództwem przeciwko takiej osobie. Wówczas przyjmuje rolę wierzyciela egzekwującego. Co ważne, roszczenia wobec pozwanego w takim postępowaniu są kierowane na rzecz dłużnika. Wierzyciel składa żądanie zapłaty zobowiązania przez trzeciodłużnika na korzyść osoby zadłużonej, a nie siebie bezpośrednio. Jednak tak pozyskane środki z wierzytelności przysługujących dłużnikowi ostatecznie trafią na konto powoda, czyli wierzyciela.

Jaka jest szansa na odzyskanie długu przy egzekucji od trzeciodłużnika?

Egzekucja od osoby trzeciej może zwiększyć szanse na odzyskanie należnych środków przez wierzyciela. Trzeba jednak pamiętać, że każda sprawa ma indywidualny charakter. Wiele więc zależy od tego, kim są trzeciodłużnicy, jaka jest wysokość wierzytelności stanowiących część majątku dłużnika czy od chęci do współpracy z komornikiem. Warto jednak podjąć próbę dochodzenia swoich praw również tą drogą.


Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...