Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Ulga na złe długi – jak odzyskać podatek z niezapłaconych faktur?

Oceń artykuł:
5/5

2021-03-08

Jak wynika z danych udostępnionych przez BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale 2021 roku ok 40% przedsiębiorstw zmagało się z 60-dniowymi opóźnieniami w płatnościach. Brak płatności może potężnie zaburzyć płynność finansową i skutkować zaległościami podatkowymi. Sprawdźmy, jak odzyskać VAT i podatek dochodowy od niezapłaconych faktur.

Wnioski z cyklicznego badania wśród MŚP dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wskazują, że pandemia odcisnęła bolesne piętno na terminowych płatnościach. 40% badanych ubolewa, że w ostatnich sześciu miesiącach część ich zleceniodawców nie płaciła zobowiązań nawet 60 dni po terminie, a ponad połowa wskazywała na opóźnienia ponad 30-dniowe.

Konsekwencje nieterminowych płatności

Długie opóźnienia w spłacie mogą potężnie zaburzyć płynność finansową. Mimo że przedsiębiorca nie otrzymał należnych mu środków, musi się przecież wywiązać z własnych zobowiązań finansowych – względem kontrahentów, pracowników i przede wszystkim instytucji podatkowych. Zwłaszcza że zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem spoczywa na nim obowiązek odprowadzenia należnego podatku VAT i podatku dochodowego od dokonanej sprzedaży – także w sytuacji, kiedy kontrahent spóźnia się z płatnością. Skutecznym sposobem na odzyskanie podatków z niezapłaconych faktur może być jednak wykorzystanie mechanizmu ulgi na złe długi.

Ulga na złe długi – czym jest?

Ulga na złe długi to rodzaj preferencji podatkowej, który pozwala odzyskać uiszczony uprzednio podatek z faktur, które nie zostały opłacone przez nierzetelnego kontrahenta.

Przykład. Jeśli Twój kontrahent zwleka z płatnością faktury, nie zwalnia Cię to z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego i podatku VAT od figurującej na tej fakturze kwoty. Jeśli jednak opłacisz podatki i spełnisz określone ustawą kryteria, będziesz mógł odzyskać wpłacone fiskusowi pieniądze.

Ulga na złe długi – VAT i podatek dochodowy

Do końca 2019 roku przedsiębiorcy mogli skorzystać z ulgi na złe długi jedynie w przypadku podatku VAT. Od 1 stycznia 2020 r. mechanizm obowiązuje także dla podatku dochodowego. Ulga na złe długi pozwala więc odzyskać zarówno uiszczony do urzędu podatek VAT, jak i podatek dochodowy.

Kto może skorzystać z ulgi na złe długi?

Z ulgi na złe długi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą odzyskać podatek VAT i podatek dochodowy z niezapłaconych faktur. Ulga obejmuje mikroprzedsiębiorców, firmy z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa. Warunkiem jest opóźnienie płatności o co najmniej 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze lub w umowie oraz konieczność spełnienia dodatkowych kryteriów.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi na gruncie podatku VAT:

  • obie strony powinny być czynnymi podatnikami VAT;

  • na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego;

  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Jednocześnie należy wskazać, że 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie polskiej ulgi na nieściągalne wierzytelności w VAT (C-335/19). Z wyroku tego wynika, że pomimo brzmienia przepisów polskiej ustawy o VAT, skorzystać z ulgi na złe długi można również wtedy, gdy dłużnik znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego/likwidacyjnego. Ponadto Trybunał stwierdził, że niezgodne z zasadami unijnymi było również wprowadzenie wymogu w zakresie statusu dłużnika jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego. Według TSUE formalności, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, aby skorzystać z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT, powinny ograniczać się do wykazania, że po zawarciu transakcji zapłata części lub całości wynagrodzenia nie zostanie otrzymana.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi na gruncie podatku dochodowego:

  • na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego;

  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

  • dochody z działalność wierzyciela i dłużnika, którzy są stronami transakcji handlowej, muszą być opodatkowane na terytorium Polski.

Jak w praktyce skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi na złe długi i odzyskać podatek VAT z nieopłaconych faktur, upewnij się, że spełniasz wszystkie wskazane ustawą warunki. Jeśli tak – możesz dokonać pomniejszenia należnego podatku o wartość wynikającą z nieopłaconej przez kontrahenta faktury. Niezbędnym krokiem jest także poinformowanie naczelnika skarbowego o wykonanej korekcie poprzez wypełnienie załącznika VAT-ZD do składanego JPK_V7.

Możesz również odzyskać zapłacony podatek dochodowy z nieopłaconych faktur. W takiej sytuacji należy zmniejszyć podstawę opodatkowania w zeznaniu rocznym podatku dochodowego lub w okresie wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy, o zaliczaną do jego przychodów należnych – wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, której dłużnik nie uregulował. Obowiązkiem dłużnika jest natomiast zwiększenie podstawy opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość tego zobowiązania.

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Rabat20% na 20-lecie BIG InfoMonitor*

GRATIS Certyfikat Wiarygodności

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły