Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w zależności od rodzaju umowy

Oceń artykuł:
4/5

2023-11-17

Spis treści

 1. Ile wynosi całkowity koszt pracodawcy przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę?
 2. Koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie
 3. Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło?
 4. Pracownik zatrudniony na B2B: ile wynoszą wynagrodzenia?

Koszt zatrudnienia pracownika nie sprowadza się wyłącznie do wypłacenia mu pensji. Po stronie przedsiębiorcy pojawia się również szereg dodatkowych kosztów: podatkowych i ubezpieczeniowych. Ich wysokość jest uzależniona m.in. od rodzaju umowy zawartej z podwładnym. O jakich różnicach mowa? Sprawdź porównanie kosztów zatrudnienia pracownika w 2023 r.

Ile wynosi całkowity koszt pracodawcy przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę?

Umowa o pracę to najczęstszy model zatrudnienia. Wówczas stosunki między pracownikiem a pracodawcą są regulowane przepisami Kodeksu pracy. A jak wyglądają koszty? Składa się na nie wiele elementów.

Podstawowy wydatek to wynagrodzenie pracownika netto, a zatem kwota wypłacana danej osobie "do ręki" (a najczęściej bezpośrednio na jej konto bankowe). Dodatkowo istotne są opłaty, które z tego tytułu należy odprowadzić do instytucji państwowych. Są one formalnie dzielone na koszty po stronie pracownika (wliczane do wysokości wynagrodzenia brutto) i pracodawcy.

Po pierwsze są to różnego rodzaju składki ubezpieczeniowe. Kształtują się następująco:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne - 9,79% po stronie pracownika oraz 9,76% po stronie pracodawcy;

 • składka na ubezpieczenie rentowe - 1,50% po stronie pracownika i 6,50% po stronie pracodawcy;

 • składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% po stronie pracownika;

 • składka na ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% po stronie pracodawcy;

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9% po stronie pracownika;

 • składka na Fundusz Pracy - 2,45% po stronie pracodawcy;

 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) - 0,1% po stronie pracodawcy, o ile jest konieczne odprowadzanie tej opłaty.

Po drugie, jest to zaliczka na podatek dochodowy. Może wynosić 12 lub 32%; w niektórych przypadkach, gdy łączna wysokość dochodów pracownika nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, lub kiedy osoba zatrudniona ma mniej niż 26 lat, może być ona nieodprowadzana. Ta kwota jest wliczana do wynagrodzenia brutto.

Po trzecie, jeśli pracownik nie zadecyduje inaczej, odprowadzane są też wpłaty na PPK. Podstawowa wynosi po stronie pracownika 2%, a dodatkowa - kolejne 2%. Natomiast zakład pracy odprowadza wówczas odpowiednio 1,5% lub 2,5%.

Jak przekłada się to roczny koszt? Przy założeniu, że pracownik zarabia minimalne wynagrodzenie krajowe na podstawie umowy o pracę (od 1 lipca 2023 r. to 3 600 zł brutto), łączny koszt zatrudnienia pracownika wyniesie 4 337,28 zł. 

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

Przy umowie zlecenia także pojawia się szereg kosztów oprócz wynagrodzenia netto. To, jak wysokie one będą, jest uzależnione od sytuacji zleceniobiorcy. Dokładniej znaczenie mają:

 • jego wiek (a dokładniej to, czy ma więcej niż 26 lat);

 • sytuacja zawodowa, czyli to, czy dochód z umowy zlecenia jest jedynym zarobkiem.

Jak przekłada się to na koszt zatrudnienia, który ponosi pracodawca?

 • Jeśli zleceniobiorca osiąga dochody tylko z tytułu umowy zlecenia, od takiego pracownika należy odprowadzić podobne koszty jak te ze stosunku pracy. Wypłaca się więc wynagrodzenie netto, a dodatkowo opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP czy PPK (jeśli zleceniobiorca wyrazi takie życzenie).

 • Jeżeli natomiast taka osoba ma mniej niż 26 lat lub osiąga inne dochody ze stosunku pracy w wysokości co najmniej pensji minimalnej, koszt zatrudnienia będzie równy jej wynagrodzeniu brutto.

Warto przy tym podkreślić, że umowa zlecenia może być rozliczana godzinowo. Ustawowa składka minimalna wynosi od 1 lipca 2023 r. 23,50 zł brutto.

Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło?

Przy wyborze umowy o dzieło koszty zatrudnienia pracownika są niższe. Gdy jest możliwa taka forma podjęcia współpracy, wynagrodzenie za pracę (a dokładniej - za wykonanie dzieła) nie jest obarczone składkami na ZUS. Dlatego koszty związane ze współpracą z członkiem zespołu są niższe. Poza kwotą netto przedsiębiorca reguluje zaliczkę na podatek PIT.

Warto jednak podkreślić, że te zasady obowiązują wyłącznie, gdy wykonawca nie jest jednocześnie pracownikiem firmy, z którą podpisuje umowę o dzieło. Jeżeli tak jest, wynagrodzenie z tytułu "dzieła" jest wliczane do przychodu ze stosunku pracy. To oznacza, że jest objęte składkami ZUS-owskimi.

Pracownik zatrudniony na B2B: ile wynoszą wynagrodzenia?

Kolejną dostępną opcją jest model współpracy B2B – taki, w którym pracownik staje się podwykonawcą firmy. Wówczas z perspektywy pracodawcą jest jedynie koszt związany z zapłatą za wystawioną przez partnera fakturą. Natomiast po stronie wykonującego obowiązki są koszty związane np. z opłaceniem składek ZUS czy podatku PIT. Te pierwsze będą uzależnione m.in. od czasu, od jakiego jest prowadzona JDG (opcja skorzystania z ZUS na preferencyjnych warunkach).

Jak zatem widać, koszty po stronie pracodawcy mogą być zróżnicowane. Warto je dobrze policzyć i wybrać taką formę współpracy z pracownikiem, która odpowiada charakterowi jego obowiązków i jest korzystna dla obu stron.

Magda Pułym

Posiada niemal 15-letnie doświadczenie w branży. Tematyka windykacji należności, finansów i bankowości oraz prawa jest jej szczególnie bliska. Jest autorką licznych publikacji poświęconych m.in. prawom dłużnika i wierzyciela oraz instrumentom finansowym różnych typów.

Zobacz wszystkie teksty autora

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...