Tematy pomocy

Dla firm

 • Czym zajmuje się BIG InfoMonitor?

  BIG InfoMonitor udostępnia informacje gospodarcze (czyli informacje o zadłużeniu osób i firm oraz informacje o terminowych płatnościach) podmiotom z wszystkich sektorów gospodarki. Umożliwia przedsiębiorcom, w tym bankom, weryfikację wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów i kredytobiorców. Pomaga ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej oraz odzyskać należności. Prowadzi Rejestr Dłużników, czyli otwartą platformę, na którą po spełnieniu określonych w ustawie warunków, można wpisać swojego dłużnika.

 • Jak sprawdzić moją firmę w BIG InfoMonitor?

  Aby sprawdzić swoją firmę w BIG InfoMonitor, wypełnij formularz kontaktowy dla firm na stronie https://www.big.pl/firma/chce-sprawdzic-moja-firme-w-big-infomonitor.html i poczekaj na kontakt od naszego doradcy, który przekaże wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące korzystania z naszych usług przez firmy.

 • Jak sprawdzić inną firmę w BIG InfoMonitor?

  Jeśli prowadzisz firmę i chcesz sprawdzić swojego kontrahenta po numerze NIP, nie potrzebujesz mieć umowy z naszym biurem. Raport podstawowy o firmie pobierzesz za pomocą kilku kliknięć. Raport podstawowy zawiera informacje z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Najszybciej i najwygodniej raport o firmie pobierzesz w Systemie Biznes BIG.pl. Aby z niego skorzystać, wypełnij formularz kontaktowy dla firm na stronie https://www.big.pl/uslugi/sprawdz-wiarygodnosc-kontrahentow-chron-biznes-przed-dluznikami.html i poczekaj na kontakt od naszego doradcy, który przekaże wszystkie niezbędne szczegóły i wyśle Ci zaproszenie do portalu.

  Jeśli chcesz otrzymać Raport rozszerzony o firmie, który oprócz informacji z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zawiera także dane bankowe z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, potrzebujesz mieć umowę z nami. Aby ją zawrzeć, wypełnij formularz kontaktowy dla firm i poczekaj na kontakt doradcy.

 • Jakie informacje zawiera Raport o firmie?

  Zakres informacji zależy od rodzaju raportu. W Raporcie podstawowym o firmie znajdziesz się informacje o długach i terminowych płatnościach z BIG InfoMonitor. Jeżeli ktoś dopisał danego przedsiębiorcę do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, to w raporcie znajdą się informacje dotyczące tego, kto i na jaką kwotę dokonał wpisu, chyba, że wierzyciel zdecyduje się zastrzec swoje dane, wówczas w raporcie nie będzie widać autora wpisu.

  Raport rozszerzony o firmie oprócz informacji z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zawiera dodatkowo dane bankowe z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, a także Wskaźnik ryzyka MŚP, narzędzie, które ułatwia ocenę wiarygodności Twojego kontrahenta.

 • Co to jest Ustawa o BIG

  Kwestie związane z funkcjonowaniem rejestrów dłużników są uregulowane w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 r. Dzięki temu dłużnika można wpisać do rejestru jedynie po spełnieniu określonych warunków. Konieczność respektowania określonych wymogów prawnych ogranicza nadużycia takie jak choćby chęć wpisania kogoś do rejestru dłużników z czystej złośliwości.

 • Czym jest negatywna informacja gospodarcza / dług?

  Tzw. negatywna informacja gospodarcza w rozumieniu Ustawy o BIG to informacja o zobowiązaniu finansowym, którego płatność jest opóźniona o co najmniej 30 dni.

  Aby wpisać dług do rejestru, potrzebujesz mieć dane dłużnika. W formularzu wpisujesz też swoje dane. Dług możesz przekazać do BIG InfoMonitor na podstawie art. 15 lub 16 Ustawy o BIG.

 • Czym jest pozytywna informacja gospodarcza / terminowa płatność?

  Tzw. pozytywna informacja gospodarcza to w rozumieniu Ustawy o BIG informacja o zobowiązaniu, które zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem mniejszym niż 30 dni. Mogą to być np. opłacone faktury, rachunki telefoniczne, czynsz itp. Informacje o terminowych płatnościach pomagają budować pozytywną historię płatniczą. Więcej w Ustawie o BIG: art. 18.

 • Dlaczego warto wybrać BIG InfoMonitor?

  BIG InfoMonitor jest jedynym BIG-iem w Polsce, który oprócz własnego Rejestru umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP). Dzięki tym danym zapewnia szerszą wymianę informacji pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami. Łącząc informacje gospodarcze z danymi kredytowymi daje pełniejszy obraz kondycji finansowej potencjalnego kontrahenta.

 • Czy mogę sprawdzić moją firmę w BIG InfoMonitor?

  Tak, jako przedsiębiorca możesz sprawdzić dane na temat swojej firmy. Aby to zrobić, wypełnij formularz kontaktowy dla firm na stronie https://www.big.pl/firma/chce-sprawdzic-moja-firme-w-big-infomonitor.html i poczekaj na kontakt od naszego doradcy, który przekaże wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące korzystania z naszych usług przez firmy.

 • Jak sprawdzić, kto sprawdzał moją firmę w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?

  Taką informację znajdziesz w Raporcie z Rejestru Zapytań. Aby pobrać raport, wypełnij formularz kontaktowy dla firm na stronie https://www.big.pl/uslugi/sprawdz-kto-pytal-o-twoja-firme.html i poczekaj na kontakt od naszego doradcy, który przekaże wszystkie niezbędne szczegóły. Raport z Rejestru Zapytań pokaże, kto i kiedy pytał o Twoją firmę w BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Czy trzeba posiadać upoważnienie, żeby sprawdzić inną firmę w BIG?

  Nie. W przypadku sprawdzenia innej firmy wyłącznie w BIG InfoMonitor zgoda nie jest wymagana.

 • Czy trzeba posiadać upoważnienie, żeby sprawdzić inną firmę w BIK-u i ZBP

  Tak. Upoważnienie w formie pisemnej jest wymagane w przypadku pobierania informacji o przedsiębiorcy, pochodzących z Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP). Pobranie takiego raportu jest dostępne za pośrednictwem BIG InfoMonitor jedynie w ofercie abonamentowej.

 • Jakie informacje zawiera Raport o Przedsiębiorcy?

  W Raporcie o Przedsiębiorcy z BIG InfoMonitor znajdują się informacje gospodarcze pozytywne i/lub negatywne. Jeżeli ktoś dopisał danego przedsiębiorcę do Rejestru BIG InfoMonitor, to w raporcie znajdą się informacje dotyczące tego, kto i na jaką kwotę dokonał wpisu, chyba, że wierzyciel zdecyduje się zastrzec swoje dane, wówczas w raporcie nie będzie widać, kto wpisał dłużnika. W ten sposób można się upewnić, czy warto podjąć współpracę z danym przedsiębiorcą. W ofercie abonamentowej dostępny jest Raport o przedsiębiorcy uzupełniony danymi z Biura Informacji kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich. Aby to zrobić, należy posiadać pisemne upoważnienie podmiotu sprawdzanego.

 • Czy można sprawdzić konsumenta w BIG InfoMonitor?

  Tak. Przedsiębiorca posiadający umowę abonamentową z BIG InfoMonitor może sprawdzić konsumenta w BIG InfoMonitor. Aby to zrobić, musi posiadać upoważnienie osoby sprawdzanej. Zgodnie z ustawą o BIG upoważnienie może być pisemne, ale może być także zawarte w e-mailu lub nagranej rozmowie telefonicznej. Niezależnie od formy udzielenia, upoważnienie jest ważne 60 dni i po tym okresie nie można już pobrać raportu. Warto wiedzieć, że konsument nie może sprawdzić innego konsumenta.

 • Czy trzeba posiadać upoważnienie, aby sprawdzić dane konsumenta w BIG InfoMonitor?

  Tak. W przypadku pobrania Raportu o Konsumencie zawierającego dane wyłącznie z BIG InfoMonitor wymagane jest uzyskanie zgody konsumenta. Zgoda może zostać wyrażona w formie umożliwiającej weryfikację jej udzielenia (pisemne, w formie e-maila, nagranej rozmowy telefonicznej) i jest ważna 60 dni.

 • Czy można sprawdzić dane konsumenta w BIK?

  Tak, ale wymagane jest do tego pisemne upoważnienie tego konsumenta. Pobranie danych o konsumencie z Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP) jest możliwe za pośrednictwem BIG InfoMonitor w ofercie abonamentowej.


 • Jakie dane z BIK są udostępniane przez BIG InfoMonitor?

  BIG InfoMonitor udostępnia z bazy BIK tylko następujące dane:

  • na temat konsumentów: aktualne informacje o zaległych zobowiązaniach, opiewających na kwotę minimum 200 zł, gdy od terminu zapłaty minęło przynajmniej 60 dni.

  • na temat przedsiębiorców: aktualne informacje o zaległych zobowiązaniach opiewających na kwotę minimum 500 zł, gdy od terminu zapłaty minęło przynajmniej 60 dni.

 • Czy istnieje możliwość stałej współpracy z BIG InfoMonitor?

  Tak. Stała współpraca możliwa jest po zawarciu umowy abonamentowej z BIG InfoMonitor. Aby korzystać z pełnego pakietu produktów i usług oraz mieć możliwość wybrania rozwiązania dostosowanego do potrzeb Twojej firmy, zapoznaj się z cennikiem abonamentowym - kliknij tutaj. Następnie wypełnij formularz zamieszczony na stronie i poczekaj na kontakt naszego doradcy.

 • Co to jest monitorowanie kontrahenta?

  Monitorowanie to usługa BIG InfoMonitor umożliwiająca stałą obserwację wskazanego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców w Rejestrze BIG InfoMonitor. W ramach monitorowania klient otrzymuje na podany adres e-mail powiadomienie o dodaniu lub usunięciu informacji gospodarczej na temat wskazanego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, a także o zwiększeniu lub zmniejszeniu kwoty zadłużenia bądź o pobraniu raportu. Usługa monitorowania nie dotyczy konsumentów.

 • Czy firma musi posiadać tytuł wykonawczy, żeby wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Nie. Przedsiębiorca może, ale nie musi posiadać tytułu wykonawczego potwierdzającego zobowiązanie. Przedsiębiorca posiadający tytuł wykonawczy, przekazuje informacje gospodarcze na temat innego przedsiębiorcy lub konsumenta na podstawie art. 16 Ustawy o BIG. W tym przypadku kwota zadłużenia oraz data jego powstania nie mają znaczenia, a dokonanie wpisu możliwe jest po upływie 14 dni od wysłania do dłużnika wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji gospodarczej do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor listem poleconym.

 • Jakie są warunki wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, jeśli nie posiadamy tytułu wykonawczego?

  Informację gospodarczą o dłużniku można przekazać do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor na podstawie art. 14 i 15 Ustawy o BIG. Warunki przekazywania informacji gospodarczych wynikających z określonego stosunku prawnego (najczęściej z umowy):

  • Jeżeli dłużnik jest konsumentem: zaległość na kwotę minimum 200 zł, od terminu zapłaty minęło przynajmniej 30 dni, a na minimum miesiąc przed wpisem zostało wysłane wezwanie do zapłaty listem poleconym.

  • Jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą: zaległość na kwotę minimum 500 zł, od terminu zapłaty minęło przynajmniej 30 dni, a minimum miesiąc przed wpisem zostało wysłane wezwanie do zapłaty listem poleconym.

  W obu przypadkach warunkiem dokonania wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników jest podpisana umowa z BIG InfoMonitor.

 • Nasza firma nie posiada numeru PESEL dłużnika. Co robić?

  Numer PESEL dłużnika można uzyskać składając wniosek o udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego w urzędzie gminy właściwej dla dłużnika.

 • Jakie elementy musi zawierać wezwanie do zapłaty, aby firma mogła przekazać informację gospodarczą do BIG InfoMonitor?

  Aby wierzyciel mógł przekazać informację gospodarczą do BIG InfoMonitor, wezwanie do zapłaty musi zawierać informację o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, a także nazwę oraz adres siedziby BIG InfoMonitor.

  Wezwanie musi również zawierać pouczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu do wierzyciela wobec zamiaru przekazania informacji gospodarczej do BIG InfoMonitor oraz o niestosowaniu sprzeciwu z art. 21 RODO. Nie dotyczy to zobowiązań wynikających z tytułów wykonawczych.

  Wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane do dłużnika listem poleconym lub doręczone do rąk własnych.

 • Czy wysłanie powiadomienia do dłużnika o dokonanym wpisie do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor jest obligatoryjne?

  Nie. Wysłanie powiadomienia o wpisie do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor jest dobrowolne, ale wysłanie takiego powiadomienia może zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania należności Powiadomienie o wpisie jest sygnałem, że wierzyciel jest zdeterminowany, by odzyskać należność.

 • Co należy zrobić, jeśli zmieni się wysokość długu?

  W przypadku zmniejszenia kwoty zadłużenia obowiązkiem wierzyciela jest aktualizacja informacji gospodarczej niezwłocznie i nie później niż do 14 dnia od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania (pomniejszenie o kwotę spłaty).

  W przypadku zwiększenia kwoty zadłużenia wierzyciel ma prawo aktualizacji informacji gospodarczej (powiększa ją o kwotę, o którą wzrósł dług). Nie ma przy tym obowiązku wysyłania kolejnego wezwania do zapłaty.

 • Co należy zrobić, jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie w całości?

  Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji gospodarczej z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niezwłocznie, nie później niż do 14 dnia od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przypadku niespełnienia tego obowiązku grozi mu kara w wysokości do 30 tys. zł.

 • Czy po wypowiedzeniu/wygaśnięciu umowy moje informacje o dłużnikach są nadal przechowywane w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?

  Nie. Po zakończeniu umowy BIG InfoMonitor ma obowiązek usunąć wszystkie informacje gospodarcze wprowadzone przez danego wierzyciela (klienta). Wraz z zakończeniem umowy dodani przez Ciebie dłużnicy zostaną usunięci i potencjalni kontrahenci nie dowiedzą się o zaległościach wobec Twojej firmy.

 • Dług kwestionowany

  Dług, z którym nie zgadza się dłużnik, w zakresie jego istnienia lub wysokości. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15a i art. 30a.

 • Dług przedawniony

  Dług, który wierzyciel uznał za przedawniony przed przekazaniem informacji gospodarczej lub dług, wobec którego dłużnik wniósł zarzut przedawnienia. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15 a.

Dla konsumentów

 • Jak sprawdzić, czy mam dług wpisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Aby sprawdzić informacje na swój temat w BIG InfoMonitor, pobierz Raport o Sobie. W tym celu zarejestruj się na stronie www.big.pl i potwierdź swoją tożsamość. Możesz do tego wykorzystać swoje konto w BIK (jeśli je posiadasz – to najwygodniejszy sposób, bo Twoje dane BIK przekaże nam) lub potwierdzić swoje dane przelewem albo podpisem kwalifikowanym.

 • Czym zajmuje się BIG InfoMonitor S.A.?

  BIG InfoMonitor udostępnia informacje gospodarcze (czyli informacje o zadłużeniu osób i firm oraz informacje pozytywne, czyli o terminowo realizowanych płatnościach) podmiotom z wszystkich sektorów gospodarki. Umożliwia przedsiębiorcom, w tym bankom, weryfikację wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów i kredytobiorców. Pomaga ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej oraz odzyskać należności. Prowadzi Rejestr Dłużników, czyli otwartą platformę, na którą po spełnieniu określonych w ustawie warunków, można wpisać swojego dłużnika.

 • Jakie informacje znajdują się w Raporcie o Sobie dla konsumentów?

  Raport o Sobie pozwala sprawdzić, jakie dane na Twój temat widnieją w Rejestrze BIG InfoMonitor. Jeżeli zostałeś wpisany jako dłużnik, możesz nie otrzymać kredytu, pożyczki, telefonu komórkowego, Internetu itp., a tym samym będziesz postrzegany jako potencjalnie niewypłacalny/niewiarygodny klient.

 • Jak sprawdzić, czy ktoś mnie sprawdzał w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?

  Jeśli chcesz sprawdzić, kto o Ciebie pytał, pobierz Raport z Rejestru Zapytań. Jak pobrać ten raport, dowiesz się z odpowiedzi na pytanie „Jak sprawdzić, czy mam dług wpisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?”.

 • Czy sprawdzenie siebie jest bezpłatne?

  Tak. Raport o Sobie oraz Raport z Rejestru Zapytań są dostępne bezpłatnie raz na 6 miesięcy. Cena pojedynczego raportu pobieranego częściej niż raz na 6 miesięcy dostępna jest w cenniku usług pojedynczych w zakładce Oferta (w sekcji dla konsumentów).

 • Czy mogę pobrać raport o osobie zmarłej?

  Nie. Raport o osobie zmarłej może pobrać jedynie podmiot uprawniony (np. sąd, komornik, komendant główny policji), zgodnie z art. 25 Ustawy o BIG.

 • Co to jest wezwanie do zapłaty?

  Wezwanie do zapłaty to pismo wzywające dłużnika do spłaty zobowiązania wobec wierzyciela.

 • Jak przygotować wezwanie do zapłaty, aby mój wpis do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor był ważny?

  Jeśli chcesz wpisać dług do naszego rejestru dłużników, najpierw wyślij do dłużnika wezwanie do zapłaty. Zgodnie z ustawą dokument ten powinien zawierać informację o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, a także nazwę oraz adres siedziby naszego biura.

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
  ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a,
  02-679 Warszawa.

  Możesz skorzystać z gotowego wzoru wezwania do zapłaty. Gotowe wezwanie do zapłaty wyślij listem poleconym lub doręcz do rąk własnych dłużnika.

 • Dlaczego nie zostałem poinformowany o tym, że zostałem dopisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Wierzyciel nie ma obowiązku wysłania potwierdzenia o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jedynym ustawowym obowiązkiem jest wysłanie wezwania do zapłaty listem poleconym lub dostarczenie do rąk własnych z informacją o zamiarze wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

 • Dostałem wezwanie do zapłaty od wierzyciela. Co robić?

  Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest jak najszybsza spłata zadłużenia. Osoba figurująca w Rejestrze Dłużników może mieć trudności w uzyskaniu kredytu, pożyczki, sprzętu na raty, leasingu czy innych usług. Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania Cię do Rejestru Dłużników prowadzonego przez BIG InfoMonitor, powinieneś jak najszybciej spłacić dług. Jeśli nie zgadzasz się z istnieniem długu, możesz złożyć do wierzyciela sprzeciw wobec zamiaru wpisania Twoich danych do BIG-u.

 • Czym jest negatywna informacja gospodarcza / dług?

  Tzw. negatywna informacja gospodarcza w rozumieniu Ustawy o BIG to informacja o zobowiązaniu finansowym, którego płatność jest opóźniona o co najmniej 30 dni.

  Aby wpisać dług do rejestru, potrzebujesz mieć dane dłużnika. W formularzu wpisujesz też swoje dane. Dług możesz przekazać do BIG InfoMonitor na podstawie art. 15 lub 16 Ustawy o BIG.

 • Czym jest pozytywna informacja gospodarcza / terminowa płatność?

  Tzw. pozytywna informacja gospodarcza to w rozumieniu Ustawy o BIG informacja o zobowiązaniu, które zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem mniejszym niż 30 dni. Mogą to być np. opłacone faktury, rachunki telefoniczne, czynsz itp. Informacje o terminowych płatnościach pomagają budować pozytywną historię płatniczą. Więcej w Ustawie o BIG: art. 18.

 • Czy osoba fizyczna (konsument) może wpisać dłużnika do rejestru dłużników?

  Osoba fizyczna może wpisać dłużnika wyłącznie w przypadku, jeżeli posiada tytuł wykonawczy.

 • Co to jest tytuł wykonawczy?

  Tytuł wykonawczy to m.in orzeczenie sądu opatrzone klauzulą wykonalności.

 • Czy jako konsument muszę wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty przed dokonaniem wpisu do Rejestru BIG InfoMonitor?

  Tak. Wezwanie musi zawierać informację o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, wraz z podaniem nazwy oraz adresu siedziby BIG InfoMonitor.

  Wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane do dłużnika listem poleconym lub doręczone do rąk własnych najpóźniej na 14 dni przed dopisaniem do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Wzór wezwania do zapłaty jest dostępny bezpłatnie (pobierz tutaj).

 • Dlaczego jako konsument muszę czekać 14 dni od wysłania wezwania, aby dokonać wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  14 dni to wymóg ustawowy wynikający z art. 16 Ustawy o BIG. W wielu przypadkach dłużnik oddaje pieniądze w ciągu tych 14 dni z obawy przed wynikającymi z wpisania do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niedogodnościami.

 • Ile kosztuje wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Koszt wpisu określony jest w cenniku BIG InfoMonitor. Zobacz cennik.

 • Nie mam numeru PESEL dłużnika. Co robić?

  Numer PESEL dłużnika można uzyskać składając wniosek o udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego w urzędzie gminy właściwej dla dłużnika.

 • Czy muszę podpisać umowę z BIG InfoMonitor żeby wpisać dłużnika do rejestru?

  Wpis dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wymaga podpisania z BIG InfoMonitor umowy w formie pisemnej (wymóg ustawowy). Samo podpisanie umowy, nie wiąże się z żadnymi kosztami, będziesz jednak musiał zapłacić za poszczególne usługi w tym za dokonanie wpisu do Rejestru. Zobacz cennik.

 • W jaki sposób mogę zawrzeć umowę z BIG InfoMonitor?

  Aby zawrzeć z nami umowę, zarejestruj się w portalu BIG Indywidualny na stronie www.big.pl. Następnie wygeneruj umowę - znajdziesz ją w zakładce Dopisz dłużnika. Wydrukuj, podpisz i prześlij umowę pocztą na adres siedziby BIG InfoMonitor.

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
  ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a,
  02-679 Warszawa.

  Gdy zweryfikujemy Twoje dokumenty, prześlemy drogą mailową potwierdzenie rejestracji umowy a podpisany obustronnie egzemplarz odeślemy do Ciebie pocztą tradycyjną. • Kiedy możesz korzystać z BIG InfoMonitor bez umowy?

  Nie wymagamy zawarcia umowy z nami, gdy chcesz pobrać Raport o Przedsiębiorcy, Raport o Sobie lub Raport z Rejestru Zapytań. Aby skorzystać z powyższych usług, zarejestruj się w portalu BIG Indywidualny na stronie www.big.pl.

 • Co należy zrobić, jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie po wpisaniu go do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji gospodarczej z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty, nie później niż w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przypadku niespełnienia tego obowiązku grozi mu kara w wysokości do 30 tys. zł.

 • Dług kwestionowany

  Dług, z którym nie zgadza się dłużnik, w zakresie jego istnienia lub wysokości. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15a i art. 30a.

 • Dług przedawniony

  Dług, który wierzyciel uznał za przedawniony przed przekazaniem informacji gospodarczej lub dług, wobec którego dłużnik wniósł zarzut przedawnienia. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15 a.

Certyfikat

 • Czym jest Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo?

  Jest to certyfikat potwierdzający brak długów w bazach danych o firmie:

  • Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor,

  • System Informacji Biura Informacji Kredytowej Przedsiębiorca,

  • System Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich.

  Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo posiadają wyłącznie firmy, które istnieją od min. 6 miesięcy. Certyfikat nie jest dostępny w systemie Biznes BIG.pl. Był wydawany w ramach starego systemu BIG.pl. zachęcamy nowych klientów do udziału w Programie Firma Wiarygodna Finansowo w ramach systemu Biznes BIG.pl.

 • Czym jest Certyfikat Wiarygodności i Certyfikat Wiarygodności Premium?

  Certyfikat Wiarygodności oraz Certyfikat Wiarygodności Premium wydawane są w ramach Programu Firma Wiarygodna Finansowo organizowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor wraz z patronami: Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich.

  Certyfikat Wiarygodności potwierdza wiarygodność finansową Twojej firmy w oparciu o dane z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Certyfikat Wiarygodności Premium potwierdza brak zaległości płatniczych Twojej firmy w bazach:

  • Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor,
  • System Informacji Biura Informacji Kredytowej Przedsiębiorca,
  • System Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich.

  Certyfikaty poświadczają brak długów w bazach danych o firmie. Prezentują także w miesiącach czas, w którym Twój certyfikat jest ważny. Jeśli Twój Certyfikat jest ważny od dawna, Twoi kontrahenci otrzymają sygnał, że terminowe regulowanie zobowiązań jest stałą praktyką w Twojej firmie.

 • Kto może uzyskać Certyfikat w Programie Firma Wiarygodna Finansowo?

  Certyfikaty Programu Firma Wiarygodna Finansowo są skierowane do wszystkich przedsiębiorców, którzy dbają o rzetelne rozliczenia i którym zależy na potwierdzeniu solidności płatniczej.

 • Jak mogę zdobyć Certyfikat Wiarygodności?

  Aby uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodności:

  • Dołącz do Programu Firma Wiarygodna Finansowo. Aby to zrobić, podpisz i aktywuj umowę ramową z BIG InfoMonitor i aktywuj ofertę z pakietem Podstawowym lub Rozszerzonym,
  • Bądź rzetelnym płatnikiem. Płać swoje faktury i rachunki zawsze w terminie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest czyste konto w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, co oznacza, że nie możesz mieć żadnego zadłużenia zarejestrowanego w tej bazie,
  • Przestrzegaj Regulaminu Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

  Nie musisz mieć długiego stażu na rynku. Certyfikat Wiarygodności jest przeznaczony zarówno dla firm o ustabilizowanej pozycji, jak i młodych przedsiębiorstw.

 • Jak mogę zdobyć Certyfikat Wiarygodności Premium?

  Aby uzyskać Certyfikat Wiarygodności Premium, musisz:

  1. Dołącz do Programu Firma Wiarygodna Finansowo. Aby to zrobić, zawrzyj umowę z BIG InfoMonitor w formie pisemnej. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco weryfikować Twoją firmę w trzech bazach oraz udostępniać informacje o Twoim certyfikacie zainteresowanym stronom,
  2. Opłać certyfikat za 12 miesięcy z góry, chyba, że masz go w swoim pakiecie. Koszt jest określony w cenniku usług dodatkowych dla firm,
  3. Bądź rzetelnym płatnikiem. Płać swoje faktury, rachunki i kredyty zawsze w terminie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest bowiem czyste konto w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, bazie Biura Informacji Kredytowej i rejestrze Związku Banków Polskich, co oznacza, że nie możesz mieć żadnego zadłużenia zarejestrowanego w żadnej z tych trzech baz.
  4. Przestrzegaj Regulaminu Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

  Uwaga! Samo opłacenie certyfikatu nie gwarantuje jego uzyskania. Musisz spełnić wszystkie kryteria opisane szczegółowo w Regulaminie Programu Firma Wiarygodna Finansowo, a przede wszystkim być solidnym płatnikiem.

 • Zalegam z opłatami u innych kontrahentów – co z moim Certyfikatem?

  Jeśli jakiś przedsiębiorca doda Twoją firmę do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, Twój Certyfikat Wiarygodności będzie zablokowany do czasu uregulowania płatności i usunięcia negatywnego wpisu przez wierzyciela. Tracisz też ciągłość Certyfikatu Wiarygodności i dobrą historię w BIG InfoMonitor musisz budować od początku.

  Dopóki Twój certyfikat jest nieważny, podczas sprawdzania Twojej firmy w Serwisie http://www.BIG.pl/certyfikat, system wyświetli taki sam komunikat, jak dla klientów, którzy nie uczestniczą w Programie Firma Wiarygodna Finansowo.

  Jeśli posiadasz Certyfikat Wiarygodności Premium lub dawniej wydawany przez nas Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo, Twój certyfikat straci ważność również w przypadku wpisania zadłużenia Twojej firmy do Biura Informacji Kredytowej lub Związku Banków Polskich.


 • Jak mogę sprawdzić, czy firma ma Certyfikat Programu Firma Wiarygodna Finansowo?

  Możesz sprawdzić, czy firma posiada ważny certyfikat:

  • na stronie www.big.pl/certyfikat poprzez wpisanie w ‘okienko akcji’ NIP weryfikowanego przedsiębiorcy,

  • klikając w baner Firma Wiarygodna Finansowo zamieszczony na stronie Uczestnika bądź Partnera Programu,

  W efekcie w przeglądarce pojawi się wizytówka firmy z możliwością sprawdzenia ważności i autentyczności Certyfikatu. Weryfikacja odbywa się na bieżąco.

 • Ile kosztuje sprawdzenie, czy inna firma posiada Certyfikat Programu Firma Wiarygodna Finansowo?

  Sprawdzenie jest BEZPŁATNE.

 • Czy ponoszę jakieś dodatkowe koszty, gdy ktoś sprawdza ważność mojego Certyfikatu?

  Nie. Liczba firm, które weryfikują Twój certyfikat, ani częstotliwość sprawdzania Twojej firmy nie wpływają na cenę udziału w Programie.

 • Jakie materiały marketingowe związane z Certyfikatem mogę otrzymać?

  Jeśli masz Certyfikat Wiarygodności, otrzymujesz pakiet materiałów online, a w nim komplet banerów, stopkę e-mail, tapetę i wzór papieru firmowego, które możesz umieścić w swojej komunikacji.

  Jeśli masz Certyfikat Wiarygodności Premium, oprócz pakietu materiałów online otrzymasz również swój wydrukowany Certyfikat Wiarygodności Premium w ramce. Możesz wyeksponować go w widocznym miejscu biura.

  Dodatkowo, pakiet offline zawiera również zestaw naklejek z logo w różnych formatach. Możesz je wykorzystywać m.in. jako informacja na drzwi, samochód, kasę fiskalną itp. Jest to doskonały materiał promocyjny.

  Materiały online:

  Materiały online otrzymują jedynie klienci BIG InfoMonitor. W skład pakietu online wchodzą m.in.:

  • Komplet banerów online w różnych formatach do zamieszczenia na stronie www;
  • logo Programu Firma Wiarygodna Finansowo (rozszerzenia jpg, png, tif, ai) o rozdzielczości 72 i 300 dpi;
  • szablon papieru firmowego z miejscem na logo i adres firmy uczestniczącej w Programie;
  • stopkę e-mail
  • tapetę na ekran

 • Jakie są korzyści Certyfikatu Wiarygodności?

  Korzyści Certyfikatu Wiarygodności

  Certyfikat Wiarygodności potwierdza Twoją solidność płatniczą w oparciu o dane z wiodącego Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Pokazuje Twoją firmę w korzystnym świetle – jako wiarygodnego i godnego zaufania kontrahenta. Możesz chwalić się swoim certyfikatem i udostępniać go w swoich mediach społecznościowych takich jak LinkedIn, czy Twitter. Po sprawdzeniu NIP-u Twojej firmy na www.big.pl/certyfikat, Twój kontrahent zobaczy, jaki posiadasz certyfikat oraz od ilu miesięcy jest ważny. Dzięki tej funkcji możesz budować swoją pozytywną historię płatniczą i pokazywać ją swoim kontrahentom. Możesz także posługiwać się znakami Programu Firma Wiarygodna Finansowo w swojej komunikacji PR i marketingowej, umieszczać informację o certyfikacie na swojej stronie www czy w stopkach maili.

  Korzyści Certyfikatu Wiarygodności Premium

  Certyfikat Wiarygodności Premium to jeszcze wyższy poziom wiarygodności płatniczej w biznesie potwierdzony dokumentem. Jako jedyny na rynku poświadcza wiarygodność finansową Twojej firmy w bazach danych: Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, bazie danych o przedsiębiorcach Biura Informacji Kredytowej i bazie Związku Banków Polskich. Aktualność Certyfikatu jest sprawdzana na bieżąco.

  Po sprawdzeniu Twojej firmy na www.big.pl/certyfikat Twój kontrahent zobaczy, nie tylko że posiadasz Certyfikat Wiarygodności Premium, ale również od ilu miesięcy nieprzerwanie utrzymujesz jego ważność.

  Oprócz materiałów marketingowych online (logo, banery, stopki, papier firmowy), otrzymasz również pakiet powitalny offline – wydrukowany certyfikat umieszczony w eleganckiej ramce wraz z kompletem naklejek.

  Zaletą obu Certyfikatów jest również łatwość jego sprawdzenia. Wystarczy znać NIP firmy, aby sprawdzić ważność certyfikatu oraz mieć dostęp do Internetu.

 • Gdzie mogę wykorzystać mój Certyfikat Wiarygodności lub Certyfikat Wiarygodności Premium?

  Możesz chwalić się swoim Certyfikatem na swojej stronie www, portalach społecznościowych, w mailach i materiałach marketingowych. Możesz też zawiesić Certyfikat w ramce w widocznym miejscu w swojej siedzibie, dzięki czemu dasz znać innym, że uczciwość w biznesie jest dla Ciebie kluczowa.

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły