Dla konsumentów

 • Jak sprawdzić, czy mam dług wpisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Aby sprawdzić informacje na swój temat w BIG InfoMonitor, pobierz Raport o Sobie. W tym celu zarejestruj się na stronie www.big.pl i potwierdź swoją tożsamość. Możesz do tego wykorzystać swoje konto w BIK (jeśli je posiadasz – to najwygodniejszy sposób, bo Twoje dane BIK przekaże nam) lub potwierdzić swoje dane przelewem albo podpisem kwalifikowanym.

 • Czym zajmuje się BIG InfoMonitor S.A.?

  BIG InfoMonitor udostępnia informacje gospodarcze (czyli informacje o zadłużeniu osób i firm oraz informacje pozytywne, czyli o terminowo realizowanych płatnościach) podmiotom z wszystkich sektorów gospodarki. Umożliwia przedsiębiorcom, w tym bankom, weryfikację wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów i kredytobiorców. Pomaga ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej oraz odzyskać należności. Prowadzi Rejestr Dłużników, czyli otwartą platformę, na którą po spełnieniu określonych w ustawie warunków, można wpisać swojego dłużnika.

 • Jakie informacje znajdują się w Raporcie o Sobie dla konsumentów?

  Raport o Sobie pozwala sprawdzić, jakie dane na Twój temat widnieją w Rejestrze BIG InfoMonitor. Jeżeli zostałeś wpisany jako dłużnik, możesz nie otrzymać kredytu, pożyczki, telefonu komórkowego, Internetu itp., a tym samym będziesz postrzegany jako potencjalnie niewypłacalny/niewiarygodny klient.

 • Jak sprawdzić, czy ktoś mnie sprawdzał w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?

  Jeśli chcesz sprawdzić, kto o Ciebie pytał, pobierz Raport z Rejestru Zapytań. Jak pobrać ten raport, dowiesz się z odpowiedzi na pytanie „Jak sprawdzić, czy mam dług wpisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?”.

 • Czy sprawdzenie siebie jest bezpłatne?

  Tak. Raport o Sobie oraz Raport z Rejestru Zapytań są dostępne bezpłatnie raz na 6 miesięcy. Cena pojedynczego raportu pobieranego częściej niż raz na 6 miesięcy dostępna jest w cenniku usług pojedynczych w zakładce Oferta (w sekcji dla konsumentów).

 • Czy mogę pobrać raport o osobie zmarłej?

  Nie. Raport o osobie zmarłej może pobrać jedynie podmiot uprawniony (np. sąd, komornik, komendant główny policji), zgodnie z art. 25 Ustawy o BIG.

 • Co to jest wezwanie do zapłaty?

  Wezwanie do zapłaty to pismo wzywające dłużnika do spłaty zobowiązania wobec wierzyciela.

 • Jak przygotować wezwanie do zapłaty, aby mój wpis do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor był ważny?

  Jeśli chcesz wpisać dług do naszego rejestru dłużników, najpierw wyślij do dłużnika wezwanie do zapłaty. Zgodnie z ustawą dokument ten powinien zawierać informację o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, a także nazwę oraz adres siedziby naszego biura.

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
  ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a,
  02-679 Warszawa.

  Możesz skorzystać z gotowego wzoru wezwania do zapłaty. Gotowe wezwanie do zapłaty wyślij listem poleconym lub doręcz do rąk własnych dłużnika.

 • Dlaczego nie zostałem poinformowany o tym, że zostałem dopisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Wierzyciel nie ma obowiązku wysłania potwierdzenia o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jedynym ustawowym obowiązkiem jest wysłanie wezwania do zapłaty listem poleconym lub dostarczenie do rąk własnych z informacją o zamiarze wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

 • Dostałem wezwanie do zapłaty od wierzyciela. Co robić?

  Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest jak najszybsza spłata zadłużenia. Osoba figurująca w Rejestrze Dłużników może mieć trudności w uzyskaniu kredytu, pożyczki, sprzętu na raty, leasingu czy innych usług. Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania Cię do Rejestru Dłużników prowadzonego przez BIG InfoMonitor, powinieneś jak najszybciej spłacić dług. Jeśli nie zgadzasz się z istnieniem długu, możesz złożyć do wierzyciela sprzeciw wobec zamiaru wpisania Twoich danych do BIG-u.

 • Czym jest negatywna informacja gospodarcza / dług?

  Tzw. negatywna informacja gospodarcza w rozumieniu Ustawy o BIG to informacja o zobowiązaniu finansowym, którego płatność jest opóźniona o co najmniej 30 dni.

  Aby wpisać dług do rejestru, potrzebujesz mieć dane dłużnika. W formularzu wpisujesz też swoje dane. Dług możesz przekazać do BIG InfoMonitor na podstawie art. 15 lub 16 Ustawy o BIG.

 • Czym jest pozytywna informacja gospodarcza / terminowa płatność?

  Tzw. pozytywna informacja gospodarcza to w rozumieniu Ustawy o BIG informacja o zobowiązaniu, które zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem mniejszym niż 30 dni. Mogą to być np. opłacone faktury, rachunki telefoniczne, czynsz itp. Informacje o terminowych płatnościach pomagają budować pozytywną historię płatniczą. Więcej w Ustawie o BIG: art. 18.

 • Czy osoba fizyczna (konsument) może wpisać dłużnika do rejestru dłużników?

  Osoba fizyczna może wpisać dłużnika wyłącznie w przypadku, jeżeli posiada tytuł wykonawczy.

 • Co to jest tytuł wykonawczy?

  Tytuł wykonawczy to m.in orzeczenie sądu opatrzone klauzulą wykonalności.

 • Czy jako konsument muszę wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty przed dokonaniem wpisu do Rejestru BIG InfoMonitor?

  Tak. Wezwanie musi zawierać informację o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, wraz z podaniem nazwy oraz adresu siedziby BIG InfoMonitor.

  Wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane do dłużnika listem poleconym lub doręczone do rąk własnych najpóźniej na 14 dni przed dopisaniem do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Wzór wezwania do zapłaty jest dostępny bezpłatnie (pobierz tutaj).

 • Dlaczego jako konsument muszę czekać 14 dni od wysłania wezwania, aby dokonać wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  14 dni to wymóg ustawowy wynikający z art. 16 Ustawy o BIG. W wielu przypadkach dłużnik oddaje pieniądze w ciągu tych 14 dni z obawy przed wynikającymi z wpisania do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niedogodnościami.

 • Ile kosztuje wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Koszt wpisu określony jest w cenniku BIG InfoMonitor. Zobacz cennik.

 • Nie mam numeru PESEL dłużnika. Co robić?

  Numer PESEL dłużnika można uzyskać składając wniosek o udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego w urzędzie gminy właściwej dla dłużnika.

 • Czy muszę podpisać umowę z BIG InfoMonitor żeby wpisać dłużnika do rejestru?

  Wpis dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wymaga podpisania z BIG InfoMonitor umowy w formie pisemnej (wymóg ustawowy). Samo podpisanie umowy, nie wiąże się z żadnymi kosztami, będziesz jednak musiał zapłacić za poszczególne usługi w tym za dokonanie wpisu do Rejestru. Zobacz cennik.

 • W jaki sposób mogę zawrzeć umowę z BIG InfoMonitor?

  Aby zawrzeć z nami umowę, zarejestruj się w portalu BIG Indywidualny na stronie www.big.pl. Następnie wygeneruj umowę - znajdziesz ją w zakładce Dopisz dłużnika. Wydrukuj, podpisz i prześlij umowę pocztą na adres siedziby BIG InfoMonitor.

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
  ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a,
  02-679 Warszawa.

  Gdy zweryfikujemy Twoje dokumenty, prześlemy drogą mailową potwierdzenie rejestracji umowy a podpisany obustronnie egzemplarz odeślemy do Ciebie pocztą tradycyjną. • Kiedy możesz korzystać z BIG InfoMonitor bez umowy?

  Nie wymagamy zawarcia umowy z nami, gdy chcesz pobrać Raport o Przedsiębiorcy, Raport o Sobie lub Raport z Rejestru Zapytań. Aby skorzystać z powyższych usług, zarejestruj się w portalu BIG Indywidualny na stronie www.big.pl.

 • Co należy zrobić, jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie po wpisaniu go do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji gospodarczej z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty, nie później niż w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przypadku niespełnienia tego obowiązku grozi mu kara w wysokości do 30 tys. zł.

 • Dług kwestionowany

  Dług, z którym nie zgadza się dłużnik, w zakresie jego istnienia lub wysokości. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15a i art. 30a.

 • Dług przedawniony

  Dług, który wierzyciel uznał za przedawniony przed przekazaniem informacji gospodarczej lub dług, wobec którego dłużnik wniósł zarzut przedawnienia. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15 a.

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły