Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Jaką rolę odgrywają wzkaźniki rentowności firmy?

Oceń artykuł:
4/5

2023-03-16

Spis treści

 1. Jakie są podstawowe wskaźniki rentowności firmy?
 2. O czym informuje wskaźnik ROI?
 3. Jak obliczyć ROA?
 4. O czym świadczy wskaźnik ROE?
 5. Dlaczego warto mierzyć ROS?

Nie ma przedsiębiorcy, który nie sprawdza na bieżąco, czy jego firma jest rentowna, ponieważ sednem prowadzenia biznesu jest generowanie zysku dla właściciela. Zapewne drobni przedsiębiorcy nie zawsze znają wzory do liczenia rentowności, ale nie oznacza to, że jej nie liczą, choć robią to „po swojemu”.

W tym artykule pokażę, w jaki sposób można patrzeć na rentowność firmy i jakie czynniki warto brać pod uwagę. Należy zaznaczyć, że z rentownością firmy jest jak ze zdrowiem człowieka, nie można patrzeć tylko na jeden miernik, bo on zazwyczaj niewiele mówi, Dopiero wyniki z kilku obszarów mogą pokazać, czy firma jest zdrowa, czyli dobrze zarządzana i ma szansę na dalszy rozwój na rynku. Z drugiej strony drobiazgowe przyjrzenie się jednemu ze wskaźników, może pomóc firmie naprawić błędy biznesowe. Wskaźniki rentowności są użyteczne zarówno dla właściciela jak i managerów, którym pomagają podejmować trafne decyzje biznesowe. Są też kluczowe dla potencjalnych inwestorów, m.in instytucji finansowych, które są zainteresowane inwestycją w daną firmę.

Jakie są podstawowe wskaźniki rentowności firmy?

Wskaźniki rentowności są jednym z podstawowych narzędzi analizy finansowej, które pozwalają ocenić, jak dobrze firma radzi sobie z generowaniem zysków w stosunku do kosztów i kapitału.

Niektóre z najważniejszych wskaźników rentowności to:

 1. ROI (Return on Investment) - wskaźnik zwrotu z inwestycji. Pokazuje, jakie zyski firma generuje w stosunku do poniesionych kosztów inwestycyjnych.
 2. ROA (Return on Assets) - wskaźnik zwrotu z aktywów. Mierzy zdolność firmy do generowania zysków w stosunku do jej aktywów.
 3. ROE (Return on Equity) - wskaźnik zwrotu z kapitału własnego. Mierzy stopień opłacalności inwestycji dokonywanych przez akcjonariuszy firmy.
 4. ROS (Return on Sales) - wskaźnik marży zysku operacyjnego. Mierzy stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży.
 5. MNO (Marża netto ze sprzedaży) - wskaźnik mierzący stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży.
 6. NOPAT (Net Operating Profit After Tax) - wskaźnik mierzący zysk operacyjny netto po opodatkowaniu.

Warto pamiętać, że analiza rentowności powinna być uzupełniona o inne wskaźniki, takie jak zadłużenie, płynność finansowa, struktura kosztów, a także analizę sytuacji rynkowej i konkurencyjnej firmy.

W tym artykule bliżej przyjrzymy się najczęściej stosowanym wskaźnikom jak ROI, ROA, ROE i ROS

O czym informuje wskaźnik ROI?

Wysoki zwrot z inwestycji (ROI) oznacza, że firma osiąga wysokie zyski w stosunku do kapitału zainwestowanego w jej działalność. ROI to miara efektywności finansowej i oceny inwestycji, która informuje inwestorów i menedżerów, jak dobrze firma wykorzystuje swój kapitał w celu generowania zysków.

ROI = zysk netto / kapitał x 100 proc.

W tym równaniu: zysk netto to przychody po odjęciu kosztów produkcji czy reklamy, kapitał to koszty poniesione, aby osiągnąć zysk.

Współczynnik ROI może być dodatni lub ujemny. Jeśli jest ujemny, inwestycja jest nieopłacalna. Im wyższy wskaźnik, tym większa rentowność inwestycji. Jeśli firma ma wysoki ROI, oznacza to, że osiąga dobre wyniki finansowe i dobrze wykorzystuje swoje zasoby w celu generowania zysków. Wysoki ROI może świadczyć o tym, że firma ma dobrze zdefiniowaną strategię biznesową, która przynosi pozytywne wyniki finansowe, a także dobrze zarządza swoimi inwestycjami i kosztami

Jak obliczyć ROA?

ROA to skrót od zwrotu z aktywów (Return on Assets). ROA to wskaźnik, który mierzy zdolność firmy do generowania zysków w stosunku do jej aktywów, czyli zasobów, które firma posiada i wykorzystuje w swojej działalności.

ROA = ZYSK NETTO/AKTYWA OGÓŁEM

Im wyższa rentowność aktywów, tym stabilniejsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Dlatego ROA brany jest pod uwagę przez banki podczas udzielania kredytów na finansowanie działalności gospodarczej. Jeśli wskaźnik ten przyjmuje wartości ujemne, oznacza to, że przedsiębiorstwo przynosi straty.

ROA to wskaźnik, który warto porównywać w czasie. Im jest stabilniejszy tym lepiej. Skoro diagnostyczna nie jest jego wysokość, lecz stabilność, więc uwagę inwestorów powinny zwrócić nagłe jego skoki lub tendencja spadkowa. Aby lepiej odczytać ten wskaźnik, dobrze jest go porównać ze średnią w danej branży.

O czym świadczy wskaźnik ROE?

Wskaźnik ROE (Return On Equity), czyli wskaźnik rentowności kapitału własnego, określa stopę zwrotu, jaką firma może uzyskać z określonej inwestycji.

ROE = (zysk netto / kapitał własny) x 100

Podobnie jak w przypadku wskaźnika ROA ważna jest zmienność tego czynnika w czasie oraz porównanie do średniej w danej branży. Dla przykładu, co do zasady wysoką rentowność mierzoną wskaźnikiem ROE wykazują firmy z branży gier komputerowcy czy wierzytelności, natomiast niski wskaźnik ROE charakteryzuje branżę telekomunikacyjną.

Dlaczego warto mierzyć ROS?

ROS to skrót od marży zysku operacyjnego (Return on Sales). ROS to wskaźnik, który mierzy stosunek zysku operacyjnego (czyli zysku przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) do przychodów ze sprzedaży.

Wysoki ROS oznacza, że firma generuje duży zysk operacyjny w stosunku do swoich przychodów ze sprzedaży. Oznacza to, że firma dobrze radzi sobie z kontrolą swoich kosztów operacyjnych i jest w stanie utrzymać wysoką marżę zysku na swoich produktach lub usługach. Wysoki ROS może świadczyć o tym, że firma jest w stanie efektywnie wykorzystywać swoje zasoby i zasoby swojego personelu, a także może wskazywać na silną pozycję rynkową firmy.

ROS = (wynik finansowy netto /przychody ze sprzedaży ) x 100

Poprawny ROS powinien być stabilny albo rosnący. Spadający wskaźnik ROS wskazuje na to, że koszty i zobowiązania podatkowe pochłaniają coraz większą część przychodów firmy. Im niższe są wartości wskaźników rentowności sprzedaży, tym osiągnięcie przez przedsiębiorstwo danego poziomu zysku wymaga wygenerowania wyższych przychodów. Ujemny ROS oznacza stratę, czyli firma nie jest rentowna, a poniesione koszty przeważają osiągnięte przychody.

Magdalena Biednik

Magdalena Biednik - dziennikarka ekonomiczna,  od 20 lat zajmuje się tematyką gospodarczą, pracowała w TVN24, TVNCNBC, finanse.wp.pl , next.gazeta.pl, przedsiębiorczyni.

 

Zobacz wszystkie teksty autora

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...