Program Ochrony Finansów Samorządów

Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania Samorządów, dzięki dedykowanej ofercie specjalnej pozwalającej na skuteczne i precyzyjne rozwiązywanie problemów finansowych.

Program dedykowany wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego, ich spółkom zależnym oraz przedsiębiorstwom komunalnym.

Dowiedz się więcej

Zadbaj o finanse samorządu

Warianty współpracy

Wyróżnienia "Gmina Dbająca o Finanse Mieszkańców"

Referencje

Wspieramy gminy, miasta i spółki samorządowe w odzyskiwaniu długów m.in. od gapowiczów lub z tytułu niezapłaconych czynszów za mieszkania komunalne. Zapraszamy do współpracy jednostki, którym leży na sercu dobro finansów wspólnoty: gminy, zakłady gospodarowania nieruchomościami, organizatorów transportu miejskiego, ośrodki pomocy społecznej, GOPS-y i MOPS-y, szkoły i przedszkola.

Gminy najczęściej przekazują do naszego Rejestru Dłużników wierzytelności z tytułu:

 • Umowy o świadczenie dostawy wody i odprowadzanie ścieków,
 • Czynszu,
 • Wieczystego użytkowania,
 • Przewozu osób i bagażu w komunikacji masowej,
 • Umowy najmu i dzierżawy,
 • Umowy świadczenie usług,
 • Umowy sprzedaży.

Z naszym Biurem współpracują:

 • Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami,
 • Zakłady Gospodarki Komunalnej,
 • Miejskie Biblioteki Publiczne
 • Zakłady Transportu Miejskiego,
 • przedszkola,
 • szkoły.

Aby dopasować propozycję współpracy do różnorodnej specyfiki i indywidualnych potrzeb każdej gminy, możliwe jest skorzystanie z w/w usług w 3 elastycznych wariantach i konfiguracjach: z efektem windykacyjnym, z naciskiem na odzyskiwanie zaległych należności, z efektem ograniczenia ryzyka i sprawdzenia rzetelności płatniczej osób prawnych i fizycznych, wariant pośredni.

BIG InfoMonitor wraz z Biurem Informacji Kredytowej oraz Związkiem Banków Polskich przyznają przedstawicielom gmin wyróżnienia „Gmina dbająca o finanse mieszkańców”.
Wyróżnienia dedykowane są głównie przedstawicielom Jednostek Samorządu Terytorialnego i Przedsiębiorstw Komunalnych, które przystąpiły do "Programu Ochrony Finansów Samorządów" oraz "Dłużnik Alimentacyjny".

Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie

- Niestety o opłacie za wieczyste użytkowanie, którą reguluje się raz do roku wiele osób zwyczajnie zapomina. Sytuacja zmienia się po dostarczeniu wezwań do zapłaty. Dlatego dzięki współpracy
z Rejestrem Dłużników BIG InfoMonitor, Zarządowi Mienia SP w Warszawie udało się odwrócić spadkową tendencję w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie. – 26 tysięcy wysłanych wezwań do zapłaty, pozwoliły nam odzyskać w 2018 r. o 11,4 mln zł więcej należności niż rok wcześniej. Wezwania odegrały równocześnie rolę informacyjną
mówi Edyta Stefańska, kierownik Wydziału Windykacji Należności Zarządu Mienia Skarbu Państwa w Warszawie.

Administracja Domów Miejskich z Bydgoszczy

- W wielu przypadkach, wysłanie wezwania do zapłaty prowadzi do całkowitego uregulowania długu. Opierając się na prowadzonych przez naszą Spółkę analizach należy stwierdzić, że w I kwartale br. ponad 50 proc. dłużników, do których skierowano wezwanie do zapłaty spłaciło co najmniej połowę zadłużenia, w tym 38 proc. dłużników spłaciło w całości zadłużenie objęte wezwaniem. Trzeba jednak wskazać, że część dłużników nie reaguje na wezwania i dlatego podjęliśmy decyzję o wpisywaniu ich do bazy dłużników - informuje Magdalena Marszałek, rzecznik prasowy Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy. – Odzyskiwane kwoty przeznaczamy na realizację remontów
i inwestycji gminnego zasobu mieszkaniowego
– dodaje.

MZK w Nysie

- Każdy skasowany bilet to krok do poprawy jakości podróżowania. Na tym zależy nam najbardziej. Jesteśmy przekonani, że konsekwentne działania windykacyjne zwiększają świadomość pasażerów i wpływają pozytywnie na ich decyzję o zakupie biletów. To się zwyczajnie bardziej opłaca. Ci, którzy nie płacą muszą liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi, a dopisanie do listy dłużników może poważnie utrudnić im otrzymanie pożyczek czy zawieranie umów abonamentowych. Te zabiegi mają zniechęcać pasażerów do podejmowania ryzyka jazdy bez biletuwskazuje Stanisław Kolasa, Kierownik Działu Przewozów MZK w Nysie. - Postanowiliśmy wykorzystać skuteczność rejestru dłużników i wysyłać wezwania do osób zalegających ze spłatą kar za jazdę bez biletu. Do końca stycznia 2020 r., za pośrednictwem BIG InfoMonitor wysłaliśmy 195 wezwań. Do końca roku 2020 może to być 300 wezwań. Jeśli to nie pomoże, zaczniemy sukcesywnie wpisywać dłużników do bazy. Do odzyskania są spore kwoty. Łączne zaległości wszystkich dłużników z lat 2016-2019 przekroczyły 378 tys. zł – podkreśla Stanisław Kolasa.

MPK w Częstochowie

Coraz więcej firm zajmujących się przewozem osób już wie jak sobie skutecznie radzić z dłużnikami. Częstochowskie MPK, wysyła swoim dłużnikom wezwania do zapłaty jeśli dług wynosi co najmniej 200 zł, a termin wymagalności przekracza 30 dni. Wezwania informują o możliwości wpisu do BIG i gdy to nie zadziała, MPK zgłasza uporczywie niepłacących kar do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. - Mobilizujemy w ten sposób miejskich dłużników. Obecnie mamy około 8100 dłużników-gapowiczów i 40 500 nieopłaconych kar za jazdę bez ważnego biletu, czyli przeciętnie po pięć na osobę. Miesięcznie średnio przybywa około 1000 nowych spraw. Największy ruch notujemy od września do następnego roku do marca - wskazuje Michał Porada, Kierownik Działu Obsługi Pasażera MPK w Częstochowie. Praktyka pokazuje, część osób ignoruje wpis o długu do momentu, gdy przeszkodzi im to np. w zaciągnięciu kredytu, zakupie abonamentu telekomunikacyjnego, czy podpisaniu umowy na telewizje kablową. - W zależności od miesiąca wysyłamy dłużnikom od 200 do 500 wezwań do zapłaty. Część z tych osób ostatecznie trafia do Rejestru Dłużników. Metoda się sprawdza, bo obserwujemy, że osoby, którym np. banki odmówiły udzielenia kredytu są skłonne spłacić zadłużenie – zaznacza Michał Porada.

Urząd Miasta Krakowa

- Zarówno przed podjęciem współpracy z BIG InfoMonitor jak i aktualnie, Urząd Miasta Krakowa prowadzi intensywne działania mające na celu windykację należności cywilnoprawnych stanowiących dochód budżetu Gminy. Jednym z elementów takiej windykacji jest m.in. kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty długu wraz z ostrzeżeniem, że w przypadku nieuregulowania kwoty sprawa skierowana zostanie na drogę sądową. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty, dług dochodzony jest w drodze przymusu, w postępowaniu egzekucyjnym. W wyniku podjętej współpracy wprowadzono element informowania o możliwości wpisu do Rejestru Dłużników prowadzonego przez BIG InfoMonitor. Będzie to dodatkowy bodziec do spłaty zobowiązaniatłumaczy Agnieszka Kędzierska, Dyrektor Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Urzędu Miasta Krakowa. - Odzyskane długi będą przeznaczane na realizację bieżących zadań. Mówiąc w uproszczeniu - na te wszystkie rzeczy, z których na co dzień korzystają mieszkańcy Krakowa. Trzeba pamiętać o tym, że gmina jest wspólnotą mieszkańców, a wszyscy ci, którzy mają długi w stosunku do Gminy, de facto są dłużnikami swoich sąsiadów i ograniczają zasobność wspólnego portfela – dodaje Agnieszka Kędzierska.

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

PKP Intercity S.A.

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Jak wyrobić w mieszkańcach zwyczaj płaceniaopowiada Kazimierz Jabłoński, prezes zarządu Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA i Google Prywatność - Warunki.

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas

Zadzwoń (22) 486 56 91

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły