Zasady Przetwarzania Danych Osobowych przez BIG InfoMonitor

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”).

Z BIG InfoMonitor można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@big.pl, lub pisemnie (Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., 02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a). W BIG InfoMonitor wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@big.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., 02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a). Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi formularza kontaktowego dostępnego na stronie BIG InfoMonitor dla niezalogowanych osób - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (uzasadnionym interesem administratora jest przekazanie odpowiedzi w związku  z przesłanym poprzez formularz kontaktowy zapytaniem) – na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO. Przetwarzane przez BIG InfoMonitor dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w trakcie wypełniania formularza kontaktu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez BIG InfoMonitor do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów BIG InfoMonitor stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od BIG InfoMonitor dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Państwa danych osobowych zawartych w formularzu kontaktu jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane w formularzu kontaktu. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...