Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Zaległości podatkowe - jak sobie z nimi poradzić?

Oceń artykuł:
5/5

2022-07-29

Spis treści

 1. Zaległości podatkowe - gdzie i jak to można sprawdzić
 2. Jakie są kary za niezapłacenie podatku w terminie
 3. Jak obliczyć odsetki za zwłokę w zapłacie podatku
 4. Czy można zaległości podatkowe spłacać w ratach
 5. Czynny żal

Podatki to jedna z najbardziej skrupulatnie pilnowanych przez państwo danin od obywateli. Dzięki nowoczesnym technologiom i powszechnym płatnościom elektronicznym, służby skarbowe mogą nie tylko szybko weryfikować, czy podatek jest należny i w jakiej wysokości, ale też szybko go egzekwować, na przykład dokonując zajęcia na rachunku bankowym dłużnika.

Jeśli ktoś jest pracownikiem, ma mniejszy kłopot, bo za niego podatki odprowadza pracodawca. W trudniejszej sytuacji jest przedsiębiorca. Osoby prowadzące firmę muszą same obliczać podatki, składać deklaracje, a następnie je opłacać w terminie. Dla ułatwienia, wpłat dokonuje się na indywidualny rachunek podatkowy.

Zaległości podatkowe - gdzie i jak to można sprawdzić

Sprawdzenie stanu zadłużenia jest prostą procedurą. Należy napisać wniosek do właściwego urzędu skarbowego i uiścić opłatę za wniosek. Można to zrobić także on-line. Na pismo czeka się 7 dni roboczych.

Jakie są kary za niezapłacenie podatku w terminie

Czy można nie zapłacić podatku w terminie? Można, jednak grozi za to podatnikowi kara i to zarówno za niezapłacenie podatku, jak i też za samo niezłożenie wymaganego zeznania podatkowego. Wysokość kary zależy od powstałej zaległości, a okres przedawnienia może wynieść nawet 20 lat. Standardowo przepis mówi, że czas, w jakim podatnik musi liczyć się z karą wynosi:

§ 5 lat – jeśli wykroczenie to jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat;

§ 10 lat – jeśli jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Jeśli jednak urząd zdąży wszcząć postępowanie w tej sprawie, zanim upłynie okres przedawnienia, wówczas następuje przedłużenie tego terminu odpowiednio o kolejne 5 lat i 10 lat. Dlatego właśnie w skrajnym przypadku przedawnienie może wynieść nawet 20 lat.

Wysokość kary za niezapłacenie podatku jest różna w zależności od rodzaju podatku, np. kara za niewykazanie dochodów podlegających opodatkowaniu czyli ukrywanie dochodów, to przestępstwo skarbowe i może sięgnąć 75 %.

Z kolei kara za niezapłacenie grozi odsetkami w wysokości 10% w skali roku.

Rodzaje kar też są różne, w pierwszej kolejności stosuje się odsetki od zaległej kwoty, następnie grzywnę dla podatnika, który uporczywie unika opłacenia podatków. Karą są też koszty egzekucji komorniczej

Jak obliczyć odsetki za zwłokę w zapłacie podatku

Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi w latach 2019-2022 - 8% w skali roku. Jest ona ustalana jako suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, z tym że stawka ta nigdy nie może być niższa niż 8%.

Żeby obliczyć odsetki od zaległości podatkowych, należy pomnożyć kwotę zobowiązania przez liczbę dni zwłoki oraz stawkę odsetek ustawowych. Następnie liczbę dzieli się przez 365

Wzór wygląda tak:

(K*L*S)/365, gdzie

K - to kwota zaległości

L - to liczba dni zwłoki

S - stawka odsetek ustawowych od zaległości podatkowych

O - naliczone odsetki

Odsetki są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym podatnik powinien był dokonać zapłaty podatku, natomiast naliczane są do dnia (włącznie z tym dniem) zapłaty podatku lub innej formy zwolnienia się ze zobowiązania podatkowego (np. potrącenia podatku z inną należnością).

Aby nie męczyć się z równaniem, można skorzystać z kalkulatora na stronach rządowych – podatki.gov.pl

Czy można zaległości podatkowe spłacać w ratach

W teorii rozłożenie należności podatkowej na raty jest możliwe. Z reguły chodzi o spłacenie zaległości w co najmniej dwóch ratach, a urząd wyznacza wówczas nowe, indywidualne terminy zapłaty tych podatków. Jednak nie jest to sytuacja zwyczajna i powszechna.

Każdą taką decyzję organ podatkowy rozpatruje indywidualnie, dlatego nawet jeśli ktoś spełni wszystkie wymagania i złoży wniosek- może nie otrzymać tej ulgi. Jednym z argumentów, które przemawiają za rozłożeniem należności podatkowej na raty jest sytuacja życiowa i rodzinna podatnika.

Urząd kieruje się tutaj dwoma przesłankami:

ważnym interesem podatnika - chodzi tu o sytuacje, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Przypadki te to np. utrata możliwości zarobkowania lub utrata losowa majątku

interesem publicznym - gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych

Najlepiej jest złożyć taki wniosek przed upływem terminu płatności podatku. Jednak zrobienie tego później nie wyklucza tej możliwości. Należy się liczyć z tym, że złożenie takiego wniosku po terminie spowoduje, że trzeba będzie również zapłacić należne odsetki za zwłokę.

Czynny żal

Czynny żal to wyjątkowa instytucja w polskim prawie podatkowym, która pozwala na uchylenie się podatnika od kary. Jest to możliwe tylko w niektórych sytuacjach i pod pewnymi warunkami.

Aby zastosować czynny żal podatnik musi:

 • popełnić przewinienie podatkowe,
 • przyznać się do niego
 • uregulować całe zobowiązanie

Musi też dopełnić formalności, czyli zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, w którym dobrowolnie poinformuje naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, o tym jakich obowiązków nie dopełnił.

Z instytucji czynne żalu można skorzystać, jeśli podatnik:

 • nie złożył zeznania podatkowego w terminie
 • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe
 • nierzetelnie wystawiał faktury
 • nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT
 • bezprawnie stosował obniżone stawki VAT
 • bezprawnie stosował zwolnienie VAT
 • zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej
 • wyłudził zwrot należności celnej
 • wyłudził pozwolenie celne.

Aby czynny żal zadziałał, ważny jest czas. Podatnik musi przyznać się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia zanim naczelnik urzędu skarbowego samodzielnie udokumentuje to lun organy ścigania rozpoczną czynności w celu wykrycia tego przewinienia.

Mówiąc prościej - nie będzie to możliwe, jeśli podatnik dostał wezwanie do urzędu w tej sprawie lub w trakcie kontroli.

Magdalena Biednik

Magdalena Biednik - dziennikarka ekonomiczna,  od 20 lat zajmuje się tematyką gospodarczą, pracowała w TVN24, TVNCNBC, finanse.wp.pl , next.gazeta.pl, przedsiębiorczyni.

 

Zobacz wszystkie teksty autora

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły