Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Ulgi podatkowe w 2022 – Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Oceń artykuł:
4/5

2022-03-18

Spis treści

 1. Ulga na terminal płatniczy
 2. Ulga podatkowa na robotyzację
 3. Rozszerzenie estońskiego CIT
 4. Łączne stosowanie ulg B+R i IP Box oraz zwiększenie atrakcyjności ulgi B+R
 5. Ulga na prototypy
 6. Ulgi podatkowe dla wybranych grup przedsiębiorców

Nowy Ład nie wprowadził w 2022 wielu nowych ulg dla firm i przedsiębiorców, ale za to rozszerzył znacząco możliwość skorzystania z tych, które już były obecne w systemie podatkowym. Na pewno więc kilka z nich, jak na przykład ulga B+R czy rozszerzenie estońskiego CIT będą łatwiejsze do wdrożenia w firmie.

Ulga na terminal płatniczy

To ulga podatkowa wprowadzona ze względu na nowe przepisy, które weszły 1 stycznia 2022. Nakładają one na każdego przedsiębiorcę, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (zgodnie z ustawą o VAT), zapewnienie możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest wykonywana, przy użyciu instrumentu płatniczego np. terminala.

Nałożenie takiego obowiązku zostało złagodzone możliwością odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatku na nabycie terminala czy też wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego. Ustawodawca poprzez terminal określa każde urządzenie, które umożliwi dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innych instrumentów płatniczych.

Z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym a także ryczałtem.

Ulga jest ograniczona kwotowo – podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki do wysokości:

2.500 zł – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,

1.000 zł – u pozostałych podatników (zobligowanych do stosowania kas fiskalnych).

Płatnicy VAT spełniający definicję małego podatnika VAT będą mogli odliczyć od podatku VAT kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków na nabycie i obsługę terminala płatniczego, ale maksymalnie 2000 zł.

Ulga podatkowa na robotyzację

Ulga przeznaczona jest dla tych firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, aby usprawnić swoją produkcję. Dzięki niej przedsiębiorcy będą mogli dwa razy odliczyć 50% kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację - w pierwszej kolejności zaliczą poniesione wydatki do kosztów podatkowych, następnie będą mieli prawo do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% powyższych wydatków.

Odliczenie dotyczyć ma w szczególności:

 • zakupu lub leasingu finansowego nowych robotów i kobotów,

 • zakupu oprogramowania niezbędnego do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów, kobotów i innych środków trwałych z zakresu robotyzacji,

 • zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektów końcowych),

 • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),

 • kosztów szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Zgodnie z nowelizacją ulga zostanie wprowadzona na 5 lat i ma obejmować wydatki, które będą poniesione od początku roku podatkowego 2022, do końca roku podatkowego 2026.

Rozszerzenie estońskiego CIT

Ulgi podatkowe 2022 dla przedsiębiorców to głównie stare ulgi z nowymi rozszerzeniami. Tak jest w przypadku estońskiego CIT, który można było stosować już w 2021, ale teraz poza spółkami z o.o. oraz akcyjnymi z estońskiego CIT mogą skorzystać też spółki komandytowe, komandytowo - akcyjne oraz proste spółki.

Dla małych podatników i dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na tych zasadach estoński CIT wynosi 10% podstawy opodatkowania. W przypadku pozostałych podatników jest to 20% podstawy opodatkowania.

Estoński CIT to ryczałt od dochodów spółek. W przypadku opodatkowania estońskmi CIT-em spółka nie musi prowadzić rachunkowości podatkowej, ustalać podatkowych kosztów uzyskania przychodów, obliczać podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Zamiast płacić podatek regularnie, np. co kwartał od osiągniętego w tym okresie dochodu, podatnik płaci go jedynie od kwoty, którą sam zdecyduje się przenieść poza biznes, np. w formie dywidendy. To umożliwia pełną kontrolę nad wysokością i terminem opodatkowania. W praktyce oznacza to, że jeśli wspólnicy nie wypłacają zysku ze spółki to efektywny CIT wynosi 0.

Łączne stosowanie ulg B+R i IP Box oraz zwiększenie atrakcyjności ulgi B+R

Rok 2022 przynosi przedsiębiorcom zmodyfikowane dwie ulgi podatkowe: ulgę B+R oraz IP BOX.

Ulga B+R daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych (B+R). Odliczyć można koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wskazane w ustawie o podatku dochodowym. Wysokość odliczenia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz tego, czy firma ma status centrum badawczo-rozwojowego.

Z kolei IP Box polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (na przykład patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności B+R przedsiębiorcy.

Od 2022 roku przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R, będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie.

Dodatkowo w przypadku ulgi B+R od 2022 roku kwota przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych zwiększy się do 200% dla:

 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami

 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących dużymi przedsiębiorcami (z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową)

 • wszystkich podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga na prototypy

Ulga podatkowa na prototypy będzie dotyczyć produktów nowych dla podatnika a nie np. na całym rynku “wystarczy, że będzie to produkt innowacyjny w skali firmy, niewystępujący dotąd na rynku, który będzie rozwijał jej ofertę i pozwoli jej w przyszłości zdobywać nowe rynki zbytu" – mówi interpretacja tej ulgi przygotowana przez Ministerstwo Finansów. Może to być zarówno produkt, produkcja próbna nowego produktu czy wprowadzenie na rynek nowego produktu.

Ulga pozwala na odliczenie od podstawy obliczenia podatku 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych. Innymi słowy, w ramach ulgi na prototyp będzie można odliczyć 30% kosztów, ale nie więcej jednak niż 10% dochodu.

Ulgi podatkowe dla wybranych grup przedsiębiorców

Warto również wspomnieć o ulgach, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy w zależności od wybranego rodzaju opodatkowania.

1. Przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), którzy płacą podatki wg. skali podatkowej, przysługują ulgi podatkowe niedostępne dla ryczałtowców czy liniowców. Zalicza się do nich ulgi pozwalające na odliczenie od podatku czyli ulgę na dzieci i ulgę dla rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz zupełnie nową ulgę od dochodu - dla klasy średniej

2. Przedsiębiorcy rozliczający się skalą podatkową i ryczałtowcy mogą z kolei skorzystać z ulg: internetowej i rehabilitacyjnej.

3. Przedsiębiorcy rozliczający się skalą podatkową, liniowcy i ryczałtowcy mogą skorzystać z ulg podatkowych: na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Internetowego), ulgi związanej z przekazaniem darowizn (podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym są uprawnieni wyłącznie do skorzystania z ulgi w związku z przekazaniem darowizny na cele kształcenia zawodowego szkołom publicznym), ulgi na działalność badawczo -rozwojową, ulgi termomodernizacyjnej.

Magdalena Biednik

Magdalena Biednik - dziennikarka ekonomiczna,  od 20 lat zajmuje się tematyką gospodarczą, pracowała w TVN24, TVNCNBC, finanse.wp.pl , next.gazeta.pl, przedsiębiorczyni.

 

Zobacz wszystkie teksty autora

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...