Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Na czym polega postępowanie upadłościowe?

Oceń artykuł:
4/5

2022-11-02

Spis treści

  1. Kto może złożyć wniosek o upadłość?
  2. Jakie są kolejne etapy postępowania upadłościowego?
  3. Co warto wiedzieć o postępowaniu upadłościowym?
  4. Czy upaść może tylko firma? Upadłość konsumencka

Postępowanie upadłościowe to sytuacja, która oznacza, że spółka, lub osoba fizyczna nie ma możliwości spłacania swoich zobowiązań. Ma na celu zabezpieczenie majątku i ustalenie spłat dla wierzycieli. W ramach procedury upadłościowej postępowanie jest prowadzone na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika oraz z całego jego majątku. Nie zawsze rozpoczęcie postępowania upadłościowego musi skończyć się zaprzestaniem działalności. Jedną z możliwości jest zawarcie układu z wierzycielami. Będzie to możliwe w sytuacji, kiedy firma ma zdolność do dalszego prowadzenia biznesu, a wierzyciele się na to zgodzą.

Kto może złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć zarówno dłużnik jak i każdy z jego wierzycieli. Najważniejsza jest tu NIEWYPŁACALNOŚĆ rozumiana w ten sposób, że jeśli dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań dłużej niż 3 miesiące, to jest to przesłanka do złożenia wniosku o upadłość. Takie postępowanie toczy się zawsze „na wniosek”. Nie ma możliwości zgłoszenia upadłości „z urzędu”.

Jakie są kolejne etapy postępowania upadłościowego?

  • Pierwszy etap, to wyznaczenie Sędziego-Komisarza i Syndyka, który przejmuje zarząd majątkiem upadłego dłużnika. To jest ten moment, kiedy Sąd wzywa wierzycieli, aby zgłosili swoje wierzytelności.
  • Drugi etap, to sporządzenie przez Syndyka i przedłożenie Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności. Na to, czy wierzytelność znalazła się na liście, przysługuje wierzycielowi sprzeciw. Spóźnienie się ze zgłoszeniem wierzytelności nie powoduje, że nie zostanie ona uwzględniona, jednak zgłoszenie dokonane po terminie będzie trudniejsze i bardziej kosztowne.
  • Trzeci etap, czyli spisanie inwentarza przez syndyka. Zadaniem syndyka jest sprzedaż majątku dłużnika, tak aby móc w jak największym stopniu spłacić wierzycieli.
  • Czwarty etap, jest związany ze sporządzeniem planu podziału uzyskanych z majątku dłużnika środków finansowych. Do tych planów wierzyciele mogą wnosić zarzuty.
  • Piąty etap, to ostateczny plan podziału odzyskanych środków finansowych.
  • Szósty etap, to już zakończenie postępowania upadłościowego, po wykonaniu planu upadłościowego. Postępowanie może być także umorzone, jeśli spółka nie ma majątku na pokrycie kosztów postępowania.

Co warto wiedzieć o postępowaniu upadłościowym?

Postępowanie upadłościowe jest jednym z bardziej rozbudowanych postępowań, więc trudno opisać je w dość krótkim artykule. Jednak jest kilka zasad, które warto zapamiętać.

Syndyk nie spłaca wierzycieli losowo, ale najpierw dzieli ich na 4 kategorie, które są opisane w art. 342 prawa upadłościowego. W dużym skrócie polega to na tym, że jeśli jesteśmy wierzycielem tzw. niższej kategorii, a majątku dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich roszczeń, możemy niestety nic nie otrzymać. Warto też wiedzieć, że w ramach jednej kategorii wierzyciele uzyskują zaspokojenie proporcjonalnie do wysokości przysługującej im wierzytelności.

Podstawowym celem całej procedury jest „zasada optymalizacji”, która dokładnie brzmi tak: „postępowanie uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.” Czyli nawet po złożeniu wniosku o upadłość nadal możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami. Stanie się tak przede wszystkim wtedy, gdy okaże się, że w ramach układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w satysfakcjonującym ich stopniu, a nawet często w większym niż w drodze podziału funduszów masy upadłości.

Jeśli jednak nie uda się zachować przedsiębiorstwa, celem będzie spłacenie wierzycieli. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że proces upadłościowy nie jest krótki - wynosi od 2 nawet do kilku lat.

Czy upaść może tylko firma? Upadłość konsumencka

O upadłość konsumencką może ubiegać się osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości jest możliwe tylko wobec osoby, która nie jest w stanie i nie będzie mogła w niedalekiej przyszłości spłacić swoich zobowiązań.

Złożenie wniosku o "ogłoszenie upadłości konsumenckiej" wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł. Rozpoznanie wniosku następuje na tzw. posiedzeniu niejawnym.


Aby ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik nie musi posiadać żadnego majątku. Jeśli jednak go posiada, wszystko co ma: ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, akcje, udziały, staje się masą upadłości, którą zarządza syndyk. Należy zdawać sobie sprawę, że z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej, nawet jeśli jakieś zobowiązania nie są jeszcze wymagalne - stają się wymagalne. Czyli jeśli ogłosimy upadłość w połowie okresu spłacania kredytu, stanie się on automatycznie wymagalny w całości, nawet jeśli do końca kredytu teoretycznie pozostało kilka lat.

Jeśli dłużnik posiada mieszkanie lub dom, a nie wystarczy pieniędzy na spłatę wierzycieli z innych składników majątku, zapewne dom zostanie sprzedany. Jednak nie ma możliwości, żeby dłużnik pozostał zupełnie bez dachu nad głową. Osoba, która ogłasza upadłość konsumencką może wnieść o wyznaczenie( pozostawienie) środków na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat.

Magdalena Biednik

Magdalena Biednik - dziennikarka ekonomiczna,  od 20 lat zajmuje się tematyką gospodarczą, pracowała w TVN24, TVNCNBC, finanse.wp.pl , next.gazeta.pl, przedsiębiorczyni.

 

Zobacz wszystkie teksty autora

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły