Formy opodatkowania działalności gospodarczej - jaki masz wybór?

Oceń artykuł:
5/5

2022-05-27

Spis treści

 1. Ile jest form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej?
 2. Korzyści podatku liniowego
 3. Niskie stawki podatkowe dla ryczałtowców
 4. Karta podatkowa na wymarciu
 5. Czy chcesz odliczać koszty uzyskania przychodów
 6. Czy chcesz rozliczać się z małżonkiem
 7. Czy chcesz korzystać z ulg podatkowych
 8. Jak przejść na opodatkowanie według skali
 9. Jak przejść na opodatkowanie według stawki liniowej
 10. Jak zrezygnować z karty podatkowej

Wybór formy opodatkowania jest dla każdego przedsiębiorcy jedną z kluczowych decyzji dotyczących prowadzenia firmy. Od tej decyzji zależy sposób i terminy rozliczania podatku w Urzędzie Skarbowym, ale też rentowność biznesu, bo dotyczy części kosztowej. Wyboru formy opodatkowania należy dokonać na samym początku dokonywania wpisu do rejestru działalności gospodarczej. Należy zrobić to rozważnie, gdyż później zmiany sposobu opodatkowania można dokonać tylko raz w roku, w określonych terminach.

Ile jest form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej?

Od 2022 roku początkujący przedsiębiorca ma do wyboru 3 formy opodatkowania: skalę podatkową (czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych, tak jak pracownicy), podatek liniowy oraz ryczałt.

Najpowszechniejszą formą opodatkowania jest skala podatkowa. Jeśli przedsiębiorca ją wybierze, musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów a na koniec roku przeprowadzić inwentaryzację. Zaliczki na podatek dochodowy można wpłacać w okresach miesięcznych lub kwartalnych, do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym na mikrorachunek właściwego urzędu skarbowego.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik do 30. kwietnia następnego roku składa w urzędzie skarbowym zeznanie roczne PIT-36.

Korzyści podatku liniowego

Wybierając podatek liniowy, płacimy stała 19 procentową stawkę bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Tutaj też trzeba prowadzić księgę przychodów i rozchodów, a zaliczki na podatek płaci się w okresach miesięcznych lub kwartalnych, do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym na mikrorachunek właściwego urzędu skarbowego.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik do 30. kwietnia następnego roku składa w urzędzie skarbowym zeznanie roczne PIT-36L.

Niskie stawki podatkowe dla ryczałtowców

Ryczałt rządzi się zupełnie innymi zasadami niż dwa opisane powyżej sposoby opodatkowania. Po pierwsze podatek ten płaci się nie od dochodu a od przychodu. W tym rozwiązaniu nie ma sensu gromadzić faktur, gdyż nie można odliczyć kosztów od podatku. Minusem jest także niemożnoś

skorzystania z ulg typu - rozliczenie z małżonkiem czy ulgi na dzieci. W zamian ustawodawca oferuje prostotę rozliczenia i niskie stawki podatku.

Jednak ryczałt nie jest dla wszystkich, dlatego zanim wybierzemy tę formę opodatkowania, należy drobiazgowo zapoznać się z katalogiem działalności, które są wykluczone z tej formy. Także limity kwotowe dotyczące osiąganych przychodów powodują, że nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej formy opodatkowania. Należy także dokładnie sprawdzić, jaki podatek pasuje do naszej działalności, bo od 2022 roku tych stawek jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Karta podatkowa na wymarciu

Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.


Główne różnice w rodzajach opodatkowania działalności:


Skala podatkowa

Podatek liniowy

Ryczałt

Limit dochodów

Brak limitu

Brak limitu

do 2 mln EURO: - samodzielnie, - łącznie w ramach spółki cywilnej, lub spółki jawnej

Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu

TAK

TAK

NIE

Co jest opodatkowane

Dochód

Dochód

Przychód

Stawka podatku

Do 120 000 zł 12%

Powyżej 120 000 zł:

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5% , 3%, 2%

Zanim wybierzesz sposób opodatkowania swojej firmy, warto zadać sobie kilka pytań, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję:

Czy chcesz odliczać koszty uzyskania przychodów

Jeśli Twoja działalność gospodarcza będzie generowała wysokie koszty uzyskania przychodu- wówczas warto zastanowić się nad skalą podatkową lub podatkiem liniowym. W tych rozwiązaniach koszty można odliczyć w rezultacie zapłacić korzystniejszy podatek.

Czy chcesz rozliczać się z małżonkiem

Możliwość wspólnego opodatkowania z małżonkiem wyłącza uzyskiwanie przychodów opodatkowanych według stawki liniowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czy chcesz korzystać z ulg podatkowych

Najszerszy katalog ulg oferuje skala podatkowa, wszystkie pozostałe wiążą się z dużymi ograniczeniami w zakresie ich stosowania.

Jak przejść na opodatkowanie według skali

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli rejestrując firmę nie wybierzesz innej formy lub wybierzesz inną formę, ale zgłosisz się do naczelnika urzędu skarbowego po terminie, w którym możesz dokonać takiego wyboru, wówczas automatycznie zostaniesz przypisany do tego rodzaju rozliczenia podatkowego.

Jeżeli już prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i chcesz wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, złóż naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o zmianie z dotychczasowej formy opodatkowania w terminie:

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej

 • do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Jak przejść na opodatkowanie według stawki liniowej

Jeżeli chcesz wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej, złóż naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie
o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według tej stawki:

 • w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej

 • do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym możesz złożyć:

- w urzędzie skarbowym

- za pośrednictwem CEIDG, zmieniając dane we wpisie

Jak przejść na opodatkowanie ryczałtem

Jeżeli chcesz wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
złóż naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem:

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,

 • do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem możesz złożyć:

- w urzędzie skarbowym

- za pośrednictwem CEIDG, zmieniając dane we wpisie


Jak zrezygnować z karty podatkowej

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania w formie karty podatkowej, w terminie do 20 stycznia musisz złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego:

 • oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w ramach karty podatkowej – wrócisz wówczas do opodatkowania na zasadach ogólnych

 • oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – będziesz wtedy opodatkowany w wybrany przez siebie sposób w kolejnym roku podatkowym.

Warto zaznaczyć, że od 2022 roku różnice w opodatkowaniu działalności gospodarczej są ściśle powiązane z wysokością płaconej przed przedsiębiorcę składki zdrowotnej. Jest to jednak zagadnienie, które podlega modyfikacjom, więc nie zostało omówione w tym artykule.

Magdalena Biednik

Magdalena Biednik - dziennikarka ekonomiczna,  od 20 lat zajmuje się tematyką gospodarczą, pracowała w TVN24, TVNCNBC, finanse.wp.pl , next.gazeta.pl, przedsiębiorczyni.

 

Zobacz wszystkie teksty autora

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...