Na czym polega usługa faktoringowa?

Oceń artykuł:
4/5

2022-08-09


Spis treści

 1. Uproszczony schemat faktoringu
 2. Rodzaje faktoringu
 3. Czy faktoring jest kosztem podatkowym?
 4. Jakie dokumenty mogą zostać objęte faktoringiem?
 5. Jakie firmy korzystają z tej usługi?
 6. Zalety i wady faktoringu

W czasach dużej niepewności gospodarczej i rosnących problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw, wiele firm zaczyna rozglądać się za faktoringiem. Wydaje się to dość oczywiste zwłaszcza, że jest to forma finansowania dostępna nawet dla małych firm, konkurencyjna wobec kredytu i dość prosta w swojej konstrukcji.

Jeśli miałabym jednym zdaniem wytłumaczyć o co chodzi w faktoringu, powiedziałabym: Faktoring pozwala na odblokowanie środków finansowych zamrożonych w niezapłaconych fakturach. I dodałabym, że jest to opłacalne zwłaszcza dla firm, które wystawiają swoim odbiorcom faktury z długim terminem płatności.

W ramach faktoringu firmy mogą, nieopłacone jeszcze faktury przedstawić faktorowi i odzyskać “środki finansowe” od ręki. Oczywiście taka usługa kosztuje, ale jest bardzo przydatna w sytuacji gdy przedsiębiorca musi np. szybko zapłacić jakieś zobowiązania np. podatki czy wynagrodzenia dla pracowników. Usługa faktoringu pozwala uzyskać dodatkowe finansowanie, chroniąc między innymi przed nieprzyjemnymi w skutkach zatorami płatniczymi.

Uproszczony schemat faktoringu

 1. Przedsiębiorca - przekazuje do faktora swoje faktury z odroczonym terminem płatności
 2. Faktor - przelewa środki z faktury na konto faktoranta (nawet tego samego dnia)
 3. Przedsiębiorca - rozlicza się z faktorem w formie uzależnionej od wyboru rodzaju faktoringu, np.: faktoring cichy, jawny, zaliczkowy.


Rodzaje faktoringu

Najczęstszy podział, jaki można spotkać, to faktoring pełny i niepełny (inaczej- bez regresu).

W pełnym faktoringu to faktor w całości bierze na siebie ryzyko niewypłacalności naszych kontrahentów. Oczywiście taka umowa będzie odpowiednio kosztowała i wymaga ona od faktora odpowiedniego ubezpieczenia. Dla firmy, która podpisuje taką umowę z faktorem, oznacza to natychmiastowe odzyskanie środków finansowych zamrożonych w fakturach przez uwolnienie się od ryzyka, że odbiorcy nie zapłacą za towar czy usługę.

Jak łatwo się domyślić, w faktoringu niepełnym ryzyko ewentualnej niewypłacalności klientów nadal ciąży na naszej firmie. W razie braku płatności ze strony odbiorcy w ustalonym terminie (w umowie faktoringowej) klient musi zwrócić kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności. Branża faktoringowa nazywa potocznie termin zwrotu zaliczki - okresem regresu i z reguły wynosi on od 14 do nawet 60 dni.


Czy faktoring jest kosztem podatkowym?

Zgodnie przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawach jako nieuznawane za koszt podatkowy. Usługa faktoringu jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług na zasadzie wszelkich innych usług finansowych.


Jakie dokumenty mogą zostać objęte faktoringiem?

Przede wszystkim, aby faktura została objęta opcją faktoringu nie może być opłacona ani nie może też być wystawiona do niej korekta. To klient decyduje, jakie faktury zostaną objęte faktoringiem, nie muszą być to wszystkie faktury danego przedsiębiorcy, ale takie całościowe rozwiązanie także jest możliwe.


Jakie firmy korzystają z tej usługi?

Faktoring to rozwiązanie łatwo dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw, a nawet dla mikroprzedsiębiorców. Jest też łatwiej dostępny niż kredyt i dodatkowo nie obciąża bilansu firmy.

Taka forma finansowania bieżącej działalności najbardziej opłaca się firmom, które sprzedają towary z odroczonym terminem płatności i w dodatku mają stałą pulę kontrahentów. Dlatego chętnie korzystają z faktoringu również przedsiębiorcy, którzy np. z powodu działania w branży sezonowej mogą mieć problemy z wydłużonymi terminami płatności.

Firmy, które poszukują alternatywnych form finansowania wybierają go, żeby zabezpieczyć płynność finansową. W przeciwieństwie np. do kredytu czy grantów, pieniądze pozyskane z faktoringu można przeznaczyć na dowolny cel. Stały dostęp do środków obrotowych, umożliwia regulowanie priorytetów płatniczych, takich jak: pensje pracowników, podatki, zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urzędu Skarbowego (US) czy zakup towarów.


Zalety i wady faktoringu


Faktoring – Zalety

Główną zaletą korzystania z faktoringu, jak już napisałam powyżej, jest przede wszystkim szybka poprawa płynności finansowej. Nie bez znaczenia jest jednak łatwość skorzystania z tej usługi, jej dostępność i prostota. Do listy tej należy dopisać także fakt, że firmy faktoringowe mogą sprawdzić w bazach dłużników nie tylko nas ale także naszych kontrahentów, zwiększając w ten sposób nie tylko swoje bezpieczeństwo finansowe, ale również nasze. W przenośni można wręcz powiedzieć, że dzięki tej możliwości w pewnym sensie stają się kimś w rodzaju naszego partnera biznesowego, któremu tak samo mocno jak nam, zależy na płynności finansowej naszej firmy.

Faktoring – Wady

Wśród wad należy wymienić czasem trudne do policzenia koszty.

Koszty usługi faktoringowej dzielą się zazwyczaj na kilka składowych:

 • prowizję za finansowaną fakturę,

 • prowizję w przypadku braku spłaty sfinansowanej faktury,

 • prowizję za udostępniony limit faktoringowy.

Trzeba jednak pamiętać, że faktoring to usługa kompleksowa, w jej skład mogą wchodzić takie elementy jak np. monitoring płatności faktury przez kontrahenta. Ostateczny koszt uzależniony może być od: przyznanego limitu faktoringowego, wyboru rodzaju faktoringu, czasu finansowania faktury, karencji (spóźnienia) po terminie zapadalności faktury.

W rezultacie koszty będą różnić, w zależności od wyboru firmy oraz rodzaju finansowania.

Ponieważ biznes opiera się na relacjach, wprowadzenie do tej relacji faktora może przez niektórych naszych kontrahentów zostać odebrane jako podważenie zaufania, a w skrajnym przypadku można zostać posądzonym o problem z wypłacalnością.

Magdalena Biednik

Magdalena Biednik - dziennikarka ekonomiczna,  od 20 lat zajmuje się tematyką gospodarczą, pracowała w TVN24, TVNCNBC, finanse.wp.pl , next.gazeta.pl, przedsiębiorczyni.

 

Zobacz wszystkie teksty autora

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...