O nas

Grupa BIK

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) jest częścią Grupy BIK.
Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce, wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów. Dzięki Spółkom, wchodzącym w skład Grupy, łączy atrybuty instytucji zaufania publicznego i kompetencje nowoczesnych firm technologicznych.

Współpracują z nami wszystkie banki w Polsce, większość firm pożyczkowych oraz instytucji pozabankowych. Posiadamy najwyższe kompetencje w zakresie analizy danych i nowoczesnych technologii, służących zarówno klientom instytucjonalnym, jak i indywidualnym. Łączy cechy nowoczesnej firmy technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego.

W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A.Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.

Grupa BIK w liczbach

700+

instytucji finansowych

145mln

rachunków kredytowych

24,6mln

Polaków

90%

pozytywnych informacji

O BIG InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor), prowadzi Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne).

Jako jedyne biuro umożliwia również dostęp do baz danych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oznacza, że o przeterminowanym zadłużeniu dowiedzą się banki i inne podmioty korzystające z baz BIG-u. Osoba lub firma zadłużona i wpisana do Rejestru Dłużników może spotkać się z odmową udzielenia kredytu, pożyczki, zakupów ratalnych, usług abonamentowych i innych.

BIG InfoMonitor w liczbach

98,3 mln

informacji o zadłużeniu

100mln

pobranych raportów o zadłużeniu firm i osób

1.5 sekundy

średnio co 1,5 sekundy pobierany jest raport o zadłużeniu

57%

klienci BIG.pl odzyskali 57% należności wpisanych do rejestru dłużników w ciągu 2 lat od dokonania wpisu

 • BIG InfoMonitor prowadzi profil na Facebook'u: BIG.pl, gdzie pokazuje jak uniknąć negatywnych doświadczeń z kontrahentami niepłacącymi w terminie
 • Wspiera rodziców samotnie wychowujących dzieci w odzyskiwaniu należnych alimentów w ramach akcji Odzyskuj Alimenty (https://www.big.pl/alimenty i Facebooku Odzyskuj alimenty
 • Wydaje cykliczne raporty dotyczące przeterminowanych zobowiązań finansowych konsumentów oraz przedsiębiorców z różnych branż:
  Zatory płatnicze
  Raport InfoDług
  Raporty branżowe
  Raporty grupy społeczne
  Dłużnik alimentacyjny
 • Edukuje jak nadmiernie się nie zadłużać
 • Jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo skierowanego do rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play. Buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami i skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów. Uczestnicy mogą uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo - prestiżowe wyróżnienie dla firm, które nie mają zaległości płatniczych w żadnej z trzech baz: BIG InfoMonitor, BIK i ZBP.
Oferta specjalna!

Wątpisz w uczciwość kontrahenta? SPRAWDŹ GO!

Zyskasz pewność, że Twój kontrahent jest wypłacalny.

Pobierz Raport o kontrahencie

i sprawdź, czy jest zadłużony

Włącz monitoring kontrahentów,

dzięki czemu dowiesz się, że przestali płacić innym

Używaj pieczęci prewencyjnej,

aby kontrahent wiedział, że wpiszesz go do rejestru dłużników, jeśli ci nie zapłaci

  NOWOŚĆ!

 • Wskaźnik ryzyka MŚP!

  Rzucisz okiem i już wiesz, czy kontrahent jest wart zaufania

Już od 99zł za pakiet usług

Sprawdź szczegóły