O nas

Grupa BIK

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) jest częścią Grupy BIK.
Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Gromadzi i udostępnia informacje o tym, jak uczestnicy rynku - osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, realizują swoje zobowiązania kredytowe i pozakredytowe. Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce. Umożliwia wymianę informacji pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż. W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Grupa BIK w liczbach

700+

instytucji finansowych

145mln

rachunków kredytowych

24,6mln

Polaków

90%

pozytywnych informacji

O BIG InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor), prowadzi Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne).

Jako jedyne biuro umożliwia również dostęp do baz danych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oznacza, że o przeterminowanym zadłużeniu dowiedzą się banki i inne podmioty korzystające z baz BIG-u. Osoba lub firma zadłużona i wpisana do Rejestru Dłużników może spotkać się z odmową udzielenia kredytu, pożyczki, zakupów ratalnych, usług abonamentowych i innych.

BIG InfoMonitor w liczbach

93,7 mln

informacji o zadłużeniu

100mln

pobranych raportów o zadłużeniu firm i osób

1.5 sekundy

średnio co 1,5 sekundy pobierany jest raport o zadłużeniu

57%

klienci BIG.pl odzyskali 57% należności wpisanych do rejestru dłużników w ciągu 2 lat od dokonania wpisu

 • BIG InfoMonitor prowadzi profil na Facebook'u: BIG.pl, gdzie pokazuje jak uniknąć negatywnych doświadczeń z kontrahentami niepłacącymi w terminie
 • Wspiera rodziców samotnie wychowujących dzieci w odzyskiwaniu należnych alimentów w ramach akcji Odzyskuj Alimenty (https://www.big.pl/alimenty i Facebooku Odzyskuj alimenty
 • Wydaje cykliczne raporty dotyczące przeterminowanych zobowiązań finansowych konsumentów oraz przedsiębiorców z różnych branż:
  Zatory płatnicze
  Raport InfoDług
  Raporty branżowe
  Raporty grupy społeczne
 • Edukuje jak nadmiernie się nie zadłużać
 • Jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo skierowanego do rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play. Buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami i skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów. Uczestnicy mogą uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo - prestiżowe wyróżnienie dla firm, które nie mają zaległości płatniczych w żadnej z trzech baz: BIG InfoMonitor, BIK i ZBP.
Oferta Specjalna

Oferta specjalna
dla firm
Więcej usług za niższą cenę!

pakiet
usług od
199
149
zł/mies.

aktywacja
400
0

W ramach pakietu otrzymasz:

 • 17 Raportów o Firmie/Konsumencie
 • Dostęp do baz bankowych i niebankowych
 • 20 firm w ramach monitorowania
 • 1 wezwanie do zapłaty z BIG
 • Pieczęć prewencyjną na Twoje faktury
 • Bez limitu wpiszesz wszystkich dłużników do rejestru

gratis Alerty BIK

Sprawdź szczegóły