O nas

BIGBIK

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne).

Jako jedyne biuro umożliwia również dostęp do baz danych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oznacza, że o przeterminowanym zadłużeniu dowiedzą się banki i inne podmioty korzystające z baz BIG-u. Osoba lub firma zadłużona i wpisana do Rejestru Dłużników może spotkać się z odmową udzielenia kredytu, pożyczki, zakupów ratalnych, usług abonamentowych i innych.

 • BIG InfoMonitor prowadzi profil na Facebook'u: BIG.pl, gdzie pokazuje jak uniknąć negatywnych doświadczeń z kontrahentami niepłacącymi w terminie
 • Wspiera rodziców samotnie wychowujących dzieci w odzyskiwaniu należnych alimentów w ramach akcji Odzyskuj Alimenty (https://www.big.pl/alimenty i Facebooku Odzyskuj alimenty
 • Wydaje cykliczne raporty dotyczące przeterminowanych zobowiązań finansowych konsumentów oraz przedsiębiorców z różnych branż:
  Zatory płatnicze
  Raport InfoDług
  Raporty branżowe
  Raporty grupy społeczne
 • Edukuje jak nadmiernie się nie zadłużać
 • Jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo skierowanego do rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play. Buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami i skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów.

Uczestnicy mogą uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo - prestiżowe wyróżnienie dla firm, które nie mają zaległości płatniczych w żadnej z trzech baz: BIG InfoMonitor, BIK i ZBP.

BIG InfoMonitor w liczbach

84mln

informacji gospodarczych

100mln

pobranych raportów o zadłużeniu firm i osób

1.5sekundy

średnio co 1,5 sekundy pobierany jest raport o zadłużeniu

57%

klienci BIG.pl odzyskali 57% należności wpisanych do rejestru dłużników w ciągu 2 lat od dokonania wpisu