Administrator Danych - BIK

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: "BIK").

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (adres siedziby). W BIK wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Biuro Informacji Kredytowej S.A., adres siedziby). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda - na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO.

Sposób pozyskiwania danych osobowych

Przetwarzane przez BIK dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa podczas rejestracji konta w Portalu big.pl.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez BIK dla celów marketingu produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, firmom badawczym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od BIK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klientów BIK telefonicznie lub poprzez formularz kontaktu dostępny na Portalu BIK;
  3. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Oferta specjalna!

Wątpisz w uczciwość kontrahenta? SPRAWDŹ GO!

Zyskasz pewność, że Twój kontrahent jest wypłacalny.

Pobierz Raport o kontrahencie

i sprawdź, czy jest zadłużony

Włącz monitoring kontrahentów,

dzięki czemu dowiesz się, że przestali płacić innym

Używaj pieczęci prewencyjnej,

aby kontrahent wiedział, że wpiszesz go do rejestru dłużników, jeśli ci nie zapłaci

    NOWOŚĆ!

  • Wskaźnik ryzyka MŚP!

    Rzucisz okiem i już wiesz, czy kontrahent jest wart zaufania

Już od 99zł za pakiet usług

Sprawdź szczegóły