Administrator Danych - BIK

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: "BIK").

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (adres siedziby). W BIK wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Biuro Informacji Kredytowej S.A., adres siedziby). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda - na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO.

Sposób pozyskiwania danych osobowych

Przetwarzane przez BIK dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa podczas rejestracji konta w Portalu big.pl.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez BIK dla celów marketingu produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, firmom badawczym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od BIK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klientów BIK telefonicznie lub poprzez formularz kontaktu dostępny na Portalu BIK;
  3. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły