Administrator Danych - BIG InfoMonitor


 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (my, BIG InfoMonitor).

 2. Kontakt z Administratorem

  Możesz się z nami skontaktować e-mailowo: info@big.pl lub pisemnie (adres naszej siedziby). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować e-mailowo: iod@big.pl lub pisemnie (adres naszej siedziby). Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych.

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Twoje dane będziemy przetwarzać, aby:

  1. Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług, m.in. w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.
   Przy czym Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). W takim przypadku nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.
   Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych osobowych (w tym w sposób zautomatyzowany) w celu oceny niektórych informacji na Twój temat (np. analiz, statystyk lub Twoich preferencji), a także w związku z prowadzoną przez BIG InfoMonitor działalnością marketingową, przesyłania ofert lub reklam.

  2. Przesyłać Ci oferty handlowe, w tym także dostosowane do Twoich oczekiwań, drogą mailową - podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, wyrażenie tej zgody jest dobrowolne

  3. Oferować Ci nasze produkty lub usługi drogą telefoniczną na podany przez Ciebie numer telefonu - podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, wyrażenie tej zgody jest dobrowolne

  Swoje dane podajesz nam dobrowolnie, jednakże jeśli nam ich nie podasz, nie będziemy mogli przyjąć Twojego zgłoszenia i przygotować oferty spełniającej Twoje preferencje.

  Podstawa prawna:

  Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Sposób pozyskiwania danych osobowych

  Przetwarzane przez nas dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio z wypełnionego przez Ciebie formularza kontaktowego.

 5. Okres, przez który dane będą przetwarzane

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez określony czas:

  1. aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług –do wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody.

  2. aby dochodzić naszych roszczeń lub praw oraz by bronić się przed potencjalnymi roszczeniami, a także by w razie potrzeby wykazać prawidłowość spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas albo rozpatrywać Twoje reklamacje - maksymalnie przez 6 lat

  Późniejsze przetwarzanie danych osobowych nastąpi w przypadkach i przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa oraz w okresach biegu terminów przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w konferencji.

 6. Odbiorcy danych

  Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które przetwarzają je na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, firmom badawczym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami, czyli administratorem danych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Twoje prawa

  Masz prawo:

  1. żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, gdy przetwarzamy je do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów naszych jako administratora danych lub strony trzeciej;

  3. cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – nie będzie to mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Możesz cofnąć zgodę, gdy skontaktujesz się z naszym Centrum Obsługi Klienta lub gdy wypełnisz formularz wycofania zgody na https://www.big.pl/formularz-wycofania-zgody;

  4. przenosić dane osobowe, tj. otrzymać od nas dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego – w zakresie, w jakim przetwarzamy dane, aby zawrzeć i wykonywać umowę lub na podstawie zgody;

  5. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Twoje dane osobowe będą przedmiotem profilowania mającego na celu dostosowania naszej oferty do Twoich preferencji.

Oferta specjalna!

Wątpisz w uczciwość kontrahenta? SPRAWDŹ GO!

Zyskasz pewność, że Twój kontrahent jest wypłacalny.

Pobierz Raport o kontrahencie

i sprawdź, czy jest zadłużony

Włącz monitoring kontrahentów,

dzięki czemu dowiesz się, że przestali płacić innym

Używaj pieczęci prewencyjnej,

aby kontrahent wiedział, że wpiszesz go do rejestru dłużników, jeśli ci nie zapłaci

  NOWOŚĆ!

 • Wskaźnik ryzyka MŚP!

  Rzucisz okiem i już wiesz, czy kontrahent jest wart zaufania

Już od 99zł za pakiet usług

Sprawdź szczegóły