Administrator Danych - BIG InfoMonitor


 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (my, BIG InfoMonitor).

 2. Kontakt z Administratorem

  Możesz się z nami skontaktować e-mailowo: info@big.pl lub pisemnie (adres naszej siedziby). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować e-mailowo: iod@big.pl lub pisemnie (adres naszej siedziby). Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych.

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Twoje dane będziemy przetwarzać, aby:

  1. Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług, m.in. w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.
   Przy czym Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). W takim przypadku nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.
   Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych osobowych (w tym w sposób zautomatyzowany) w celu oceny niektórych informacji na Twój temat (np. analiz, statystyk lub Twoich preferencji), a także w związku z prowadzoną przez BIG InfoMonitor działalnością marketingową, przesyłania ofert lub reklam.

  2. Przesyłać Ci oferty handlowe, w tym także dostosowane do Twoich oczekiwań, drogą mailową - podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, wyrażenie tej zgody jest dobrowolne

  3. Oferować Ci nasze produkty lub usługi drogą telefoniczną na podany przez Ciebie numer telefonu - podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, wyrażenie tej zgody jest dobrowolne

  Swoje dane podajesz nam dobrowolnie, jednakże jeśli nam ich nie podasz, nie będziemy mogli przyjąć Twojego zgłoszenia i przygotować oferty spełniającej Twoje preferencje.

  Podstawa prawna:

  Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Sposób pozyskiwania danych osobowych

  Przetwarzane przez nas dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio z wypełnionego przez Ciebie formularza kontaktowego.

 5. Okres, przez który dane będą przetwarzane

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez określony czas:

  1. aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług –do wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody.

  2. aby dochodzić naszych roszczeń lub praw oraz by bronić się przed potencjalnymi roszczeniami, a także by w razie potrzeby wykazać prawidłowość spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas albo rozpatrywać Twoje reklamacje - maksymalnie przez 6 lat

  Późniejsze przetwarzanie danych osobowych nastąpi w przypadkach i przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa oraz w okresach biegu terminów przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w konferencji.

 6. Odbiorcy danych

  Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które przetwarzają je na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, firmom badawczym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami, czyli administratorem danych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Twoje prawa

  Masz prawo:

  1. żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, gdy przetwarzamy je do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów naszych jako administratora danych lub strony trzeciej;

  3. cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – nie będzie to mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Możesz cofnąć zgodę, gdy skontaktujesz się z naszym Centrum Obsługi Klienta lub gdy wypełnisz formularz wycofania zgody na https://www.big.pl/formularz-wycofania-zgody;

  4. przenosić dane osobowe, tj. otrzymać od nas dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego – w zakresie, w jakim przetwarzamy dane, aby zawrzeć i wykonywać umowę lub na podstawie zgody;

  5. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Twoje dane osobowe będą przedmiotem profilowania mającego na celu dostosowania naszej oferty do Twoich preferencji.

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...