ok

Dziękujemy

Na podany adres email otrzymasz dane potrzebne do pobrania raportu

Zobacz film jak pobrać raport

film

Lorem ipsum krok 2

Lorem ipsum krok 3

Lorem ipsum krok 4
film

Lorem ipsum krok 5

Zostałeś wpisany do BIG InfoMonitor?
Zobacz, co zrobić w tej sytuacji.

Jeżeli figurujesz w rejestrze dłużników możesz mieć problemy z wzięciem kredytów, zakupami na raty, kupnem telefonu w abonamencie czy Internetu.

1

W celu usunięcia informacji o zadłużeniu należy się niezwłocznie skontaktować z osobą, która zamieściła takie dane w celu uregulowania należności. W raporcie znajdziesz informacje o wierzycielach i kwoty zobowiązań.

2

Może się zdarzyć, że wierzyciel niesłusznie dopisze Ciebie do Rejestru Dłużników BIG. Warto zgłosić taki przypadek w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Niezbędny będzie oczywiście dokument potwierdzający spłatę długu.

3

Wierzyciel ma ustawowy obowiązek (Ustawa o BIG*) usunięcia danych dłużnika z BIG w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia. Jeśli tego nie zrobi będzie zmuszony uiścić grzywnę w wysokości 30 tys. zł.

a co najważniejsze
nie dopuść więcej do takiej sytuacji

Skorzystaj z usługi AUTOMONITORINGU a otrzymasz powiadomienie
o każdym wpisie i zmianie na Twój temat w rejestrze BIG InfoMonitor

Włącz Automonitoring swojej Firmy