Cennik Pojedynczych Usług dla Firm

Nazwa usługi
Cena netto (brutto)
Sprawdź kontrahenta
Pobranie Raportu o Przedsiębiorcy z Rejestru BIG
29,00 (35,67) zł
Raport zbiorczy o przedsiębiorcy
(zawierający również dane z innych biur informacji gospodarczej)
dane z BIG InfoMonitor

1,00 (1,23) zł
(cena pojedynczego sprawdzenia)

0,01 (0,01) zł
(cena dla Klienta posiadającego Umowę Abonamentową)

oraz dodatkowo

24,39 (30,00) zł
(dane z każdego dodatkowego BIG)
Sprawdź swoją firmę
Pobranie Raportu o Sobie (własnej firmie) z Rejestru BIG
8,54 (10,50) zł
Sprawdź swoją firmę - Raport zbiorczy
Pobranie Raportu o Sobie (własnej firmie) z Rejestru BIG oraz innych biur informacji gospodarczej
8,54 (10,50) zł

oraz dodatkowo

24,39 (30,00) zł
(dane z każdego dodatkowego BIG)
Sprawdź kto pytał o Twoją firmę
Pobrania Raportu z Rejestru Zapytań o własnej firmie z Rejestru BIG
8,54 (10,50) zł
Kopia danych osobowych dla jednoosobowych działalności gospodarczych
-Raz na 6 miesięcy
-Częściej niż raz na 6 miesięcy

Bezpłatnie
23,58 (29,00) zł
Monitorowanie kontrahenta (opłata za 30 dni)  1,50 (1,85) zł
BIG Alert Firma - automonitorowanie firmy: powiadomienie o zmianach w Rejestrze BIG, liczby pobranych raportów o Twojej firmę, (opłata za 30 dni) 4,50 (5,54) zł
Wysłanie ustawowego Wezwania do zapłaty do dłużnika, za pośrednictwem BIG InfoMonitor.
(wezwanie zawiera klauzulę ostrzegawczą o wpisaniu do Rejestru Dłużników BIG)
- list polecony, bez zwrotów. 
6,00 (7,38) zł
Wpisz dłużnika
Przekazanie informacji gospodarczej do Rejestru BIG*
1,00 (1,23) zł
Aktualizacja lub usunięcie informacji gospodarczej o dłużniku wpisanym do Rejestru Dłużników BIG Bezpłatnie
Wysłanie do dłużnika Powiadomienia o wpisie do Rejestru Dłużników BIG 
- list zwykły
- list polecony

4,00 (4,92) zł
6,00 (7,38) zł
Opłata za wysyłkę pocztą Raportu o Sobie, Raportu z Rejestru Zapytań lub Raportu o Przedsiębiorcy (nie dotyczy raportów bezpłatnych) 4,96 (6,10) zł
Założenie i prowadzenie BIGKonta Bezpłatnie
* Poprzez serwis BIG.pl firma korzystająca z usług pojedynczych może utrzymywać w Rejestrze Dłużników BIG tylko jednego dłużnika, na kwotę zadłużenia nie większą niż 10 tys. zł.
Pakiet promocyjny!

Liczba

upadłości

w 2022 r. wzrosła o

30%*

* źródło: Coface

pakiet usług
199zł/mies.
149
za miesiąc

Sprawdź
wiarygodność
płatniczą

swoich kontrahentów

Opłata aktywacyjna 400zł 100zł

Sprawdź szczegóły