Certyfikat Firmy
Wiarygodnej Finansowo
PIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Klient uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo

Certyfikat zaświadcza, że dana firma nie posiada zaległego
zadłużenia w kilku bazach danych:

PIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Dane firmy:
NIP: 8522623566
Regon: 365372552
KRS: 0000636571

Adres:
ul. Czerwonych Beretów 6
00-910 Warszawa

Kontakt:
tel.: 224004019
e-mail: BIURO@PIKAPOLSKA.PL