Certyfikat Firmy
Wiarygodnej Finansowo
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACH

Klient uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo

Certyfikat zaświadcza, że dana firma nie posiada zaległego
zadłużenia w kilku bazach danych:

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACH

http://www.frp.pl

Fundacja działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, ożywienia gospodarczego oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia. Intencją naszą jest skupienie w jednym miejscu pełnego wachlarza usług dla przedsiębiorców i bezrobotnych poszukujących szans własnego rozwoju.

Dane firmy:
NIP: 8441005427
Regon: 790154760
KRS: 0000045661

Adres:
ul. TADEUSZA KOSCIUSZKI 62
16-400 Suwałki

Kontakt:
tel.: +48875627962
e-mail: biuro@frp.pl