Certyfikat Firmy
Wiarygodnej Finansowo
Wiesław Piela "EUROPAK"

Klient uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo

Certyfikat zaświadcza, że dana firma nie posiada zaległego
zadłużenia w kilku bazach danych:

Wiesław Piela "EUROPAK"


Dane firmy:
NIP: 8190000851
Regon: 690916612

Adres:
ul. Ceramiczna 3
38-120 Czudec

Kontakt:
tel.: +48172771045
e-mail: europak@europak.pl