Certyfikat Firmy
Wiarygodnej Finansowo
Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

Klient uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo

Certyfikat zaświadcza, że dana firma nie posiada zaległego
zadłużenia w kilku bazach danych:

Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.


Dane firmy:
NIP: 5260250044
Regon: 012083650
KRS: 0000087786

Adres:
ul. T.Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

Kontakt:
tel.: 223361222
e-mail: teresa.martyniak@wdtnot.pl