Certyfikat Firmy
Wiarygodnej Finansowo
C.I.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Klient uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo

Certyfikat zaświadcza, że dana firma nie posiada zaległego
zadłużenia w kilku bazach danych:

C.I.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

www.cik.org.pl

Dane firmy:
NIP: 1132828736
Regon: 142839681
KRS: 380095

Adres:
ul. ELEKTRONOWA 2 /117
03-219 Warszawa

Kontakt:
tel.: 222401033
e-mail: cik@cik.org.pl