Certyfikat Firmy
Wiarygodnej Finansowo
VICO D.DANIŁOWSKI K.ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Klient uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo

Certyfikat zaświadcza, że dana firma nie posiada zaległego
zadłużenia w kilku bazach danych:

VICO D.DANIŁOWSKI K.ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA


Dane firmy:
NIP: 9461954067
Regon: 430841809
KRS: KRS

Adres:
ul. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 74
20-325 Lublin

Kontakt:
tel.: +48817438930
e-mail: vico@vico.pl