Certyfikat Firmy
Wiarygodnej Finansowo
NALEPKA MAGDALENA EPPS Systemy Bezpieczeństwa

Klient uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo

Certyfikat zaświadcza, że dana firma nie posiada zaległego
zadłużenia w kilku bazach danych:

NALEPKA MAGDALENA EPPS Systemy Bezpieczeństwa


Dane firmy:
NIP: 8722032640
Regon: 240575890

Adres:
ul. Jasna 123
43-190 Mikołów

Kontakt:
tel.: 48605682816
e-mail: biuro@epps.com.pl