Certyfikat Firmy
Wiarygodnej Finansowo
MIKROKASA S.A.

Klient uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo

Certyfikat zaświadcza, że dana firma nie posiada zaległego
zadłużenia w kilku bazach danych:

MIKROKASA S.A.


Dane firmy:
NIP: 5862235689
Regon: 220797494
KRS: 387861

Adres:
ul. Stefana Batorego 28-32
81-366 Gdynia

Kontakt:
tel.: 86619492
e-mail: biuro@mikrokasa.pl