Certyfikat Firmy
Wiarygodnej Finansowo
CBE GÓRNICKA, LASZCZAK SPÓŁKA JAWNA

Klient uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo

Certyfikat zaświadcza, że dana firma nie posiada zaległego
zadłużenia w kilku bazach danych:

CBE GÓRNICKA, LASZCZAK SPÓŁKA JAWNA

www.cbe.waw.pl

Dane firmy:
NIP: 5272458359
Regon: 140006681
KRS: 226265

Adres:
ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2E/U2
01-381 Warszawa

Kontakt:
tel.: 48228772551
e-mail: biuro@cbe.waw.pl