Certyfikat Firmy
Wiarygodnej Finansowo
YBT S.A.

Klient uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo

Certyfikat zaświadcza, że dana firma nie posiada zaległego
zadłużenia w kilku bazach danych:

YBT S.A.


Dane firmy:
NIP: 5252575694
Regon: 147021413
KRS: 490416

Adres:
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

Kontakt:
tel.: 22519051
e-mail: biuro@ybt.com.pl