Epidemia
zagraża
finansom firmy?

Poznaj proste i tanie narzędzia od BIG,
za pomocą których MŚP odzyskują swoje długi
i chronią swoje firmy przez dłużnikami.

Wszystkie narzędzia online

Wypełnij formularz, a doradca BIG dopasuje narzędzia do potrzeb Twojego biznesu

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”).

Dane kontaktowe

Z BIG InfoMonitor można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@big.pl lub pisemnie (adres siedziby BIG InfoMonitor). W BIG InfoMonitor wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@big.pl lub pisemnie (adres siedziby BIG InfoMonitor). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. marketingu produktów i usług własnych administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit a) RODO.
 2. marketingu produktów i usług BIK S.A. z siedzibą w Warszawie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit a) RODO.

Sposób pozyskiwania danych osobowych

Przetwarzane przez BIG InfoMonitor dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa w trakcie wypełniania formularza kontaktowego.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez BIG InfoMonitor:

 1. w przypadku marketingu produktów i usług własnych administratora - przez okres niezbędny do skontaktowania się z Państwem w celu zaprezentowania oferty oraz zawarcia Umowy lub do wycofania Państwa zgody, jednakże nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody.
 2. w przypadku marketingu produktów i usług BIK S.A. z siedzibą w Warszawie - przez maksymalnie przez 3 lata lub do wycofania Państwa zgody.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia marketingu produktów i usług BIK S.A. na podstawie Państwa zgody. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od BIG InfoMonitor dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Punktem Obsługi Klienta BIG InfoMonitor lub wypełnienie formularza wycofania zgody dostępnego pod adresem https://www.big.pl/formularz-wycofania-zgody;
 3. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale jest niezbędne do kontaktu ze strony BIG InfoMonitor w celu przedstawienia oferty zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu ze strony BIG InfoMonitor w ww. celu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

BIG InfoMonitor narzędzia służące ochronie płynności firmy w czasie kryzysu. Dostępne online!

Brak płatności skutkuje wpisem do rejestru dłużników biura informacji gospodarczej

Pieczęć wzywa do terminowej płatności

 • ręka i gwiazdki

  Wszystkie narzędzia online - wykorzystasz je bez wychodzenia z domu

 • świnka skarbonka

  Wezwania do zapłaty na wzorze BIG

 • koperta

  Prześwietlanie wiarygodności klientów w BIG, BIK i ZBP

 • pasek wyszukiwania

  Bezpłatny wpis do Rejestru Dłużników w ramach abonamentu

 • certyfikat

  Stałe monitorowanie i alert na maila, gdy kontrahent wpada do Rejestru Dłużników

*Przeterminowane należności powyżej 30 dni; Raport z badania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zrealizowanego dla BIG InfoMonitor przez Keralla Research, Q2, 2020 r.

BIG InfoMonitor

w liczbach

Dla kogo?

 1. Dla przedsiębiorców świadomie chroniących się przed nadużyciami finansowymi

 2. Dla firm, które mają dłużników i chcą odzyskać należności skutecznie i tanio

 3. Dla przedsiębiorstw pragnących uniknąć zatorów płatniczych

Zamów rozmowę strzałka w górę